Hướng dẫn chặn cuộc gọi, tin nhắn trên điện thoại đơn giản

Làm thế nào để chặn những cuộc gọi, tin nhắn không mong muốn trên điện thoại iPhone và Android.

1. Cách chặn số điện thoại trên điện thoại iPhone

Chặn số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi

Bước 1: Chọn ứng dụng Điện thoại.

Chọn ứng dụng Điện thoại

Bước 2: Chọn vào dấu “ i ” sau số điện thoại muốn chặn.

Chọn vào dấu “ ! ” sau số điện thoại muốn chặn.

Bước 3: Chọn Chặn người gọi này.

Chọn Chặn người gọi này.

Bước 4: Chọn Chặn liên hệ.

Chọn Chặn liên hệ

Chặn số điện thoại trong danh bạ 

Bước 1: Truy cập vào Danh bạ trong ứng dụng Điện thoại.

Bước 2: Chọn người muốn chặn.

Truy cập vào Danh bạ trong ứng dụng Điện thoại

Bước 3: Chọn mục Chặn người gọi này.

Chọn người muốn chặn

Bước 4: Chọn Chặn liên hệ.

Chọn Chặn liên hệ

Chặn số điện thoại không xác định

Bước 1: Truy cập vào Cài đặt của máy.

Bước 2: Chọn vào Điện thoại hoặc Tin nhắn (chặn điện thoại thì sẽ tự động chặn luôn tin nhắn và ngược lại).

Chọn vào Điện thoại hoặc Tin nhắn

Bước 3: Chọn vào mục Liên hệ bị chặn.

Chọn vào mục Bị chặn

Bước 4: Để chặn cuộc gọi và tin nhắn từ 1 thuê bao bất kỳ bạn chọn vào Thêm mới.

Để chặn cuộc gọi và tin nhắn từ 1 thuê bao bất kỳ bạn chọn vào Thêm mới

Bước 5: Để xóa 1 số bất kỳ khỏi danh sách chặn bạn có thể chọn vào tính năng Sửa.

Để xóa 1 số bất kỳ khỏi danh sách chặn bạn có thể chọn vào tính năng Sửa

Bước 6: Sau đó nhấn vào biểu tượng dấu - đi kèm để xóa.

Nhấn vào biểu tượng dấu - đi kèm để xóa

2. Cách chặn số điện thoại trên điện thoại Android

Chặn số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi

Bước 1: Mở ứng dụng Cuộc gọi Chọn Gần đây.

Mở ứng dụng Cuộc gọi > Chọn Gần đây

Bước 2: Nhấn vào số điện thoại mà bạn muốn chặn Nhấp vào biểu tượng “ i ”.

Nhấn vào số điện thoại mà bạn muốn chặn > Nhấp vào biểu tượng “ ! ”

Bước 3: Chọn vào mục Chặn > Nhấn nút Chặn.

Chọn vào mục Chặn > Nhấn nút Chặn

Chặn số điện thoại trong danh bạ

Bước 1: Vào Danh bạ.

Bước 2: Chọn số điện thoại muốn chặn.

Chọn số điện thoại muốn chặn

Bước 3: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Chặn danh bạ.

Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Chặn danh bạ

Bước 4: Nhấn Chặn để kết thúc.

Chặn số điện thoại không xác định

Bước 1: Mở ứng dụng Cuộc gọi.

Bước 2: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Cài đặt.

Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn Chặn số ​> Bật Chặn người gọi không xác định.

Chọn Chặn số ​> Bật Chặn người gọi không xác định

(Tham khảo: Điện Máy Xanh)

P.V (t/h)