Làm thế nào để đồng bộ danh bạ Gmail với iPhone, iPad?

Với những ai chưa biết cách sử dụng tính năng đồng bộ danh bạ Gmail với iPhone, iPad để có thể lưu trữ những danh bạ từ iPhone và Gmail một cách nhanh chóng hoặc ngược lại.

Đồng bộ danh bạ Gmail trên iPhone, iPad

Để thực hiện từng bước trong cách đồng bộ danh bạ iPhone , bạn hãy đọc kỹ những hướng dẫn cụ thể sau đây. 

Bước 1: Chọn biểu tượng Settings quen thuộc trên màn hình của iPhone hoặc iPad -> Nhấn chọn Account & Passwords.

  Trên điện thoại iPhone hoặc iPad, bạn mở ứng dụng Settings rồi nhấn chọn Accounts & Passwords

Trên điện thoại iPhone hoặc iPad, bạn mở ứng dụng Settings rồi nhấn chọn Accounts & Passwords

Bước 2: Nhấn chọn Add Account -> Chọn Google -> Nhập email và mật khẩu mail cho Google -> Nhấn Next.

  Bạn nhấn vào Add Account, chọn Google từ nhiều tùy chọn có sẵn

Bạn nhấn vào Add Account, chọn Google từ nhiều tùy chọn có sẵn

Bước 3: Bật Contact thành On và nhấn Save để lưu lại những thay đổi vừa thực hiện. 

Sau khi đã làm xong từng bước hướng dẫn cách đồng bộ danh bạ iPhone là bạn đã vừa thực hiện xong việc đồng bộ danh bạ iPhone.

LAN ANH