Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 10/6-16/6/2022

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 10/6-16/6/2022.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NGÀY 10/6-16/6/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP VŨNG TÀU
10/6/2022 8:00:00 15:00:00 Đường Đô Lương, một phần đường 2/9, đường 30/4 thuộc phường 11, 12
12/6/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần bên trái đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa
13/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, 2/9 thuộc phường Thắng Nhất, phường Nguyễn An Ninh. Khu trung tâm đô thị Chí Linh thuộc phường Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh, phường 10. Đường 3/2 (từ Trần Bình Trong đến trung tâm đô thị Chí Linh), một phần đường Nguyễn An Ninh, Trần Bình Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai, khu tái định cư Nguyễn An Ninh thuộc phường Nguyễn An Ninh
14/06/2022 8:00:00 15:00:00 Đường Nguyễn Hới, một phần đường Nguyễn An Ninh, Trương Công Định thuộc phường 9. Một phần đường Nguyễn An Ninh, Trương Công Định thuộc phường 8
15/06/2022 8:00:00 15:00:00 Đường Bắc Sơn, một phần đường 30/4, đường 2/9 thuộc phường 11
16/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Phan Chu Trinh, Núi Nhỏ thuộc phường 2
16/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Trần Phú thuộc phường 1
ĐIỆN LỰC BÀ RỊA
14/06/2022 7:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh Long Xuyên , xã Hòa Long
15/06/2022 7:40:00 11:30:00 Một phần khu vực nhánh Ấp Nam 7 HL, Xã Hòa Long
16/06/2022 7:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh Khu 4 Phước Hưng, Phường Phước Hưng
15/06/2022 13:30:00 16:30:00 Một phần khu vực nhánh Ấp Nam 4 HL, Xã Hòa Long
ĐIỆN LỰC PHÚ MỸ
12/6/2022 7:00:00 17:00:00 KCN Mỹ Xuân B1, và 1 phần KDC Phường Mỹ Xuân
12/6/2022 7:00:00 17:00:00 KCN Mỹ Xuân B1, và 1 phần KDC Phường Mỹ Xuân
12/6/2022 7:00:00 17:00:00 Khu vực Long Sơn
12/6/2022 7:00:00 17:00:00 KCN Mỹ Xuân B1, và 1 phần KDC Phường Mỹ Xuân
12/6/2022 7:00:00 17:00:00 KCN Mỹ Xuân B1, Phường Mỹ Xuân
12/6/2022 7:00:00 17:00:00 KCN Mỹ Xuân B1, và 1 phần KDC Phường Mỹ Xuân
16/06/2022 7:00:00 17:00:00 Phường Mỹ Xuân
16/06/2022 7:00:00 17:00:00 phường Mỹ Xuân
16/06/2022 7:00:00 17:00:00 phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân
16/06/2022 7:00:00 17:00:00 phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân
16/06/2022 7:00:00 17:00:00 KP Mỹ Tân, Thị Vải, Phường Mỹ Xuân
16/06/2022 7:00:00 17:00:00 Phường Mỹ Xuân
10/6/2022 8:00:00 16:00:00 KP Mỹ Tân, Phường Mỹ Xuân
10/6/2022 8:00:00 12:00:00 KP Mỹ Tân, Phường Mỹ Xuân
13/06/2022 8:00:00 16:00:00 Khu vực Phước Lộc Tân Phước
13/06/2022 8:00:00 11:00:00 Khu Chợ Ông Trịnh
13/06/2022 8:00:00 11:00:00 Khu Chợ Ông Trịnh
14/06/2022 8:00:00 11:30:00 1 phần Phường Phước Hòa
14/06/2022 8:00:00 16:00:00 Ấp 1 Sông Xoài
15/06/2022 8:00:00 16:00:00 Ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài,
15/06/2022 8:00:00 16:00:00 Phường Mỹ Xuân
15/06/2022 8:00:00 16:00:00 Trảng Cát phường Hắc Dịch
15/06/2022 8:00:00 11:30:00 1 phần Xã Tân Hải
15/06/2022 8:00:00 16:00:00 Trảng Cát phường Hắc Dịch
16/06/2022 8:00:00 11:30:00 1 phần Xã Tân Hải
16/06/2022 8:00:00 16:00:00 phường Hắc Dịch
ĐIỆN LỰC CHÂU ĐỨC
10/6/2022 2:28:00 2:39:00 SCADA
10/6/2022 3:08:00 5:08:00 SCADA
10/6/2022 8:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực ấp 3, Địa Đạo Kim Long, xã Ki m Long
14/06/2022 8:00:00 16:00:00 toàn bộ khu vực ấp Liên Hiệp Nghĩa Địa, xã Xà Bang.
16/06/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Đức Trung, xã Bình Ba
ĐIỆN LỰC XUYÊN MỘC
10/6/2022 8:00:00 11:00:00 ấp Việt Kiều, xã Phước Tân
13/06/2022 8:00:00 15:30:00 Một phần Xã Bình Châu
14/06/2022 8:00:00 15:30:00 Một phần ấp Bà Rịa, xã Phước Tân;
15/06/2022 8:00:00 15:30:00 Một phần ấp Phú Hòa , xã Hòa Hiệp
10/6/2022 13:30:00 15:00:00 ấp Việt Kiều, xã Phước Tân
ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ
10/6/2022 7:30:00 16:30:00 Ấp Mỹ An, Mỹ Hòa, Mỹ Thuận Xã Long Mỹ Huyện Đất Đỏ
13/06/2022 7:30:00 11:30:00 Ấp Tân Hiệp Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ
14/06/2022 7:30:00 16:30:00 KP Phước Điền TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ
16/06/2022 7:30:00 16:30:00 Ấp Láng Dài Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ
ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO
12/6/2022 8:00:00 12:00:00 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẫn, Nguyễn Huệ, Khu DC Số 6, Huyện Côn Đảo

TRUNG HIẾU