Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 31/10-06/11/2021

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NGÀY 31/10-06/11/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC BÀ RỊA
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Toàn bộ trạm 110KV Bà Rịa,, một phần 479BR
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Toàn bộ trạm 110KV Bà Rịa,
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Toàn bộ trạm 110KV Bà Rịa,
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Toàn bộ trạm 110KV Bà Rịa,một phần 477BR
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Toàn bộ trạm 110KV Bà Rịa,
ĐIỆN LỰC LONG ĐIỀN
31-10-21 7:20:00 11:40:00 một phần Ấp Hải Sơn , Xã Phước Hưng xã Tam Phước - Huyện Long Điền
31-10-21 14:00:00 17:00:00 một phần Ấp Hải Sơn , Hải Lâm , Xã Phước Hưng - Huyện Long Điền
31-10-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã Tam Phước , Xã An Ngãi, Xã An Nhứt - Huyện Long Điền
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ PHÚ MỸ
31-10-21 8:00:00 12:00:00 Một phần KDC F Phú Mỹ
31-10-21 7:30:00 17:00:00 ấp 3 Xã Tóc Tiên
31-10-21 7:30:00 17:00:00 Xã Tóc Tiên
31-10-21 8:00:00 16:30:00 1 phần xã Sông Xoài
31-10-21 8:00:00 16:00:00 Một phần KDC TĐC 15ha Vạn Hạnh.
ĐIỆN LỰC CHÂU ĐỨC
31-10-21 7:30:00 16:30:00 Toàn bộ khu vực Cù Bị 3, Cù Bị 4, xã Cù Bị
ĐIỆN LỰC XUYÊN MỘC
31-10-21 8:00:00 16:00:00 Tồ 1, ấp 6, xã Hòa Bình
31-10-21 8:00:00 16:00:00 Ấp Phú Sơn, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp
31-10-21 7:30:00 16:30:00 Một phần TT Phước Bửu;
31-10-21 7:30:00 16:30:00 Một phần TT Phước Bửu; xã Bông Trang; một phần xã Bưng Riềng, một phần xã Xuyên Mộc
31-10-21 8:00:00 16:00:00 Ấp Phú Sơn, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp
ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ
31-10-21 7:30:00 16:30:00 Ấp Phước Thới Xã Phước Long Thọ; Ấp Cây Cám, Thanh An Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ.
31-10-21 13:30:00 16:30:00 Ấp An Điền, An Hải, An Bình Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ; Ấp Láng Dài, Thanh An Xã Láng Dài; Huyện Đất Đỏ
31-10-21 7:30:00 11:30:00 Ấp Tân Hội Xã Phước Hội; Ấp Láng Dài, Thanh An Xã Láng Dài; Huyện Đất Đỏ
31-10-21 7:30:00 11:30:00 Ấp Phước Thới Xã Phước Long Thọ; Ấp Cây Cám, Thanh An Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ.

MAI UYÊN