Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 8/11 đến 15/11/2020

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì lưới điện từ ngày 8/11 đến 15/11/2020.

Lịch cúp điện TP. Vũng Tàu

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 7:00:00 AM 5:00:00 PM Khu vực nhánh rẽ Phước Liên Thành (Tân Uyên) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 7:30:00 AM 5:00:00 PM Khu vực Cty Gỗ Hiệp Long T2-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 7:30:00 AM 5:00:00 PM Khu vực Cty Hồ Việt Tú T2-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 7:30:00 AM 1:00:00 PM Khu vực Cty Tam My T1, T2, Cty nhà nghỉ Lộc Phát (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 8:00:00 AM 4:00:00 PM Khu vực Cty SECCO VINA (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 8:00:00 AM 5:00:00 PM Khu vực Cty JIN SKY (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 8:00:00 AM 5:00:00 PM Khu vực Cty Phong Sơn (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 8:00:00 AM 5:00:00 PM Khu vực DNTN Mỹ Dung (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 10:00:00 AM 1:15:00 PM Khu vực nhánh rẽ Cty Gỗ Thảo Nguyên (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 11:00:00 AM 4:00:00 PM Khu vực Cty TNHH Đại Thành Phụng (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 11:00:00 AM 1:00:00 PM Khu vực Cty TNHH Tuấn Anh Kiệt T1, T2, Cty Đại Tấn Đạt, Cty Việt Lan T3, Cty Sin Cheng, Cty Tuyết Vệ-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 9/11/2020 8:00:00 AM 5:00:00 PM Khu vực trạm Dốc Bà Nghĩa-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 11/11/2020 8:00:00 AM 5:00:00 PM Khu vực trạm Ấp Tân An-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 12/11/2020 8:00:00 AM 5:00:00 PM Khu vực trạm Lợi Lộc 2-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 13/11/2020 8:00:00 AM 4:00:00 PM Khu vực trạm Lợi Lộc 6-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 15/11/2020 8:00:00 AM 4:00:00 PM Khu vực trạm Cây Sao, Cty Samgang Vina, Cty Thuận Vinh, Khánh Bình Phát, Tân Phú Sang Sang, Lê Ngọc Tuấn, Kết cấu Nam Phát, Cty Nguyễn Tuấn Việt (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 8:30:00 AM 4:30:00 PM Khu vực trạm Công Ty TNHH Minh Tường Phường Khánh Bình - Thị Xã Tân Uyên Theo yêu cầu khách hàng có công văn gửi Điện Lực
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 8:53:00 AM 8:53:00 AM Khu vực từ Ngã 3 Huyện Đội dọc đường ĐH422 đến Ngã 3 Bà Muộn, từ Ngã 3 Bà Muộn dọc đường ĐT746 theo đường dây 2 mạch đến Cầu Gõ - Phường Uyên Hưng (TX-Tân Uyên) Do chim bồ câu đậu vào trụ 03 nhánh rẽ Công ty New JAPAN gây ngắn mạch đứt chì LBFCO pha B trụ 01 đầu nhánh rẽ ( đấu nối trụ 68 tuyến trục ).
Điện Lực Tân Uyên 8/11/2020 9:55:00 AM 4:00:00 PM Khu vực công ty Tiến Hưng - Thành Phố Thuận An Theo yêu cầu khách hàng phát quang cây nằm ngoài hành lang tuyến có khả năng ngã đỗ gây sự cố lưới điện

Lịch cúp điện Long Điền

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Long Điền 10/11/2020 7:40 AM 12:00 PM Ấp Hải Lâm Xã Phước Hưng, , Huyện Long Điền Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Long Điền 11/11/2020 7:30 AM 4:00 PM KP Hải trung , Thị trấn Long Hải-Huyện Long Điền Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Long Điền 12/11/2020 7:40 AM 4:40 PM Ấp Phước Thái , Xã phước Tỉnh, huyện Long Điền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Phú Mỹ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực thị xã Phú Mỹ 11/11/2020 8:00 AM 10:00 AM Tổ 6, thôn Phước Hải, xã Tân Hải, TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 12/11/2020 8:00 AM 2:00 PM Phước Thành xã Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 8/11/2020 6:00 AM 5:00 PM Một phần KCN Cái Mép
Điện lực thị xã Phú Mỹ 8/11/2020 6:17 AM 8:17 AM SCADA SCADA
Điện lực thị xã Phú Mỹ 8/11/2020 6:18 AM 6:18 AM Một phần F Mỹ Xuân, F Phú Mỹ. Chuyển mạch vòng theo ké hoạch
Điện lực thị xã Phú Mỹ 8/11/2020 6:18 AM 6:18 AM Một phần phường Mỹ Xuân TT đóng điện mạch vòng tuyến 471PM-479MX
Điện lực thị xã Phú Mỹ 8/11/2020 7:06 AM 5:00 PM Một phần KCN Cái Mép SCADA
Điện lực thị xã Phú Mỹ 8/11/2020 7:06 AM 5:00 PM Một phần KCN Cái Mép
Điện lực thị xã Phú Mỹ 8/11/2020 7:06 AM 5:00 PM Một phần KCN Cái Mép
Điện lực thị xã Phú Mỹ 8/11/2020 7:07 AM 7:07 AM SCADA SCADA

Lịch cúp điện Châu Đức

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Châu Đức 11/11/2020 7:30 AM 9:00 AM Một phần Nhân Hòa, xã Bình Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 11/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Một phần khu vực thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Châu Đức 11/11/2020 9:30 AM 11:00 AM Một phần khu vực Cao Su Xuân Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 11/11/2020 1:00 PM 3:30 PM Một phần khu vực Xuân Hòa, xã Xuạn Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 12/11/2020 6:00 AM 6:55 AM Toàn bộ khu vực xã Bình Giã, Bình Trung, Xuân Sơn, Sơn Bình Suối Rao và một phần TT. Ngãi Giao Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 12/11/2020 6:00 AM 6:55 AM một phần TT. Ngãi Giao, Suối Lúp, Đức Trung Bình ba Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 12/11/2020 6:00 AM 6:55 AM toàn bộ khu vực xã láng Lớn, xã Cù Bi và một phần khu vực xã KIm Long, Bàu Chinh, Xà Bang, Suối Lúp xã Bình ba Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 12/11/2020 6:00 AM 6:55 AM TT. Ngãi Giao, Bàu Chinh, KIm Long, Xà Bang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 12/11/2020 7:00 AM 4:30 PM Toàn bộ khu vực ấp Tân Giao, xã Láng Lớn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Châu Đức 12/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Toàn bộ khu vực ấp Tân Giao, xã Láng Lớn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 12/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Công ty Meisheng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 12/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Công ty Meisheng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 8/11/2020 12:26 AM 12:32 AM Toàn bộ xã Láng Lớn, Cù Bị. 1 phần xã Xà Bang, 1 phần xã Kim Long Cắt điện để cưa cây xà cừ có khả năng ngã đổ vào đường dây theo yêu cầu của UBND xã Láng Lớn
Điện lực Châu Đức 8/11/2020 9:19 AM 9:19 AM Thực tế không có mất điện Do lỗi tín hiệu SCADA

Lịch cúp điện Xuyên Mộc

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Xuyên Mộc 9/11/2020 8:00:00 AM 3:00:00 PM Một phần ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Xuyên Mộc 10/11/2020 7:30:00 AM 11:30:00 AM ấp Tân Rú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 10/11/2020 8:00:00 AM 11:30:00 AM Một phần ấp Ông - Tô, , xã Phước Thuận Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 10/11/2020 8:00:00 AM 11:30:00 AM Một phần ấp Ông - Tô, , xã Phước Thuận Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 10/11/2020 1:30:00 PM 4:00:00 PM Một phần ấp Ông - Tô, , xã Phước Thuận Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 11/11/2020 7:30:00 AM 9:00:00 AM Một phần KH Phước An, TT Phước Bửu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 11/11/2020 7:30:00 AM 10:00:00 AM Một phần ấp Nhân Trí, xã Xuyên Mộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 11/11/2020 9:00:00 AM 11:30:00 AM Một phần KH Phước An, TT Phước Bửu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 11/11/2020 10:30:00 AM 4:00:00 PM Một phần ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 12/11/2020 8:00:00 AM 4:00:00 PM ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 13/11/2020 7:30:00 AM 4:00:00 PM Một phần ấp 4, xã Hòa Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 13/11/2020 7:30:00 AM 4:00:00 PM Một phần ấp Bến Cát xã Phước Thuận Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 16/11/2020 8:00:00 AM 3:00:00 PM Kp Phước Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 16/11/2020 8:00:00 AM 3:00:00 PM ấp 5 xã Hòa Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Đất đỏ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Đất Đỏ 9/11/2020 7:30 AM 4:30 PM KP Hải Lạc, Phước An, Phước Điền TT Phước Hải huyện Đất Đỏ Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Đất Đỏ 10/11/2020 7:30 AM 4:30 PM KP Hải An TT Phước Hải; Ấp Thanh An Xã Láng Dài huyện Đất Đỏ Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Đất Đỏ 11/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Ấp Thanh An Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Đất Đỏ 12/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Ấp Tân Thuận Xã Long Tân huyện Đất Đỏ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Đất Đỏ 13/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Ấp Phước Trung Xã Phước Long Thọ Huyện Đất Đỏ. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Đất Đỏ 16/11/2020 7:30 AM 4:30 PM KP Hải Tân, Hải Sơn TT Phước Hải huyện Đất Đỏ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Đất Đỏ 17/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Ấp Tân Hòa Xã Long Tân huyện Đất Đỏ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Đất Đỏ 19/11/2020 7:30 AM 4:30 PM KP Phước An, Hải An, Hải Lạc TT Phước Hải huyện Đất Đỏ Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Đất Đỏ 20/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Ấp Tân Thuận Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ. TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Côn Đảo

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Côn Đảo 12/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Đường Đi Bến Đầm, Khu 10, Côn Đảo Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

PHƯƠNG LÊ

Tin nổi bật