Lịch cúp điện Bình Chánh từ ngày 17-23/1

Điện lực Bình Chánh tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện lực Bình Chánh thông báo: Trong thời gian từ ngày 17-23/1, công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
17/1/2021

J29KG 

Đường Liên Ấp 6-2, một phần ấp 1, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh Từ 9h00 - 12h00

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

HOÀNG ANH