Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 18/4 - 24/4/2021

Xin gởi đến bạn đọc lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 18/4 - 24/4/2021 tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG TỪ 18 - 24/4
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
THỦ DẦU MỘT
Điện lực Thủ Dầu Một 23-04-21 8:00:00 12:00:00 - Khu vực khu dân cư K8, đường Hoàng Hoa Thám lưới hạ thế thuộc trạm KDC K8-3, phường Hiệp Thành (TDM) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Thủ Dầu Một 19-04-21 8:00:00 10:30:00 Khu vực đường 30/4 lưới hạ áp thuộc trạm Vật Tư, phường Phú Thọ (TDM) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Thủ Dầu Một 22-04-21 7:00:00 17:00:00 - Khu vực Khu TĐC Chánh nghĩa 2, đường số 1, đường số 2, đường số 3, đường số 4, đường số 5, đường số 12, đường số 14 lưới hạ thế thuộc trạm Khu TĐC Chánh Nghĩa 2 -T2, phường Chánh Nghĩa - TP. TDM, tỉnh Bình Dương. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
Điện lực Thủ Dầu Một 24-04-21 8:00:00 13:00:00 - Khu vực khu dân cư Nhà ở Xã hội chung cư Phú Hoà và trạm HKD ZCity, phường Phú Hoà (Đã thoả thuận KH) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Thủ Dầu Một 19-04-21 11:00:00 13:00:00 - Khu vực đường Bác Sĩ Yesin, đường Võ Thành Long, lưới hạ áp thuộc trạm Bệnh Viện, phường Phú Cường (TDM) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Thủ Dầu Một 20-04-21 8:00:00 14:00:00 - Khu vực tử ngả 3 đường Huỳnh Thị Hiếu đến cuối đường Huỳnh Thị Hiếu , đường ĐX 132, đường ĐX 125, đường ĐX 122, đường ĐX 123 đường ĐX 124, các trạm Trường Nguyễn Chí Thanh, Cty Phúc Cường, UBND phường Tân An, Minh Hiển, Mạnh Cường Phát, phường Tân An (TDM) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Thủ Dầu Một 20-04-21 7:00:00 17:00:00 - Khu vực Khu Tái định cư Chánh nghĩa 2, đường số 1, đường số 3, đường số 4, đường số 5, đường số 8, đường số 12 lưới hạ thế thuộc trạm Khu TĐC Chánh Nghĩa 2 -T1, phường Chánh Nghĩa (TDM) Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
Điện lực Thủ Dầu Một 17-04-21 6:23:00 6:44:00 Đường Nguyễn Văn Thành , phường Định Hòa theo yêu cầu của CA PCCC
DĨ AN
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 25-04-21 14:00:00 15:00:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Dĩ An 18-04-21 8:00:00 15:00:00 Cty CP Nước Khoáng sản Vĩnh Hảo - CN Sóng Thần Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ đầu đường Bùi Thị Cội đến công ty Asti -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 25-04-21 7:00:00 15:00:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Dĩ An 18-04-21 8:00:00 15:00:00 Cty Shin Zuan VN Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Hệ thống chiếu sáng đường DT 743B -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Hệ thống Chiếu Sáng bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 25-04-21 7:00:00 7:30:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Dĩ An 25-04-21 14:00:00 15:00:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực Chung Cư Thạnh Tân -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phườngTân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Hệ thống chiếu sáng đường DT 743B -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 19-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường Trần Thị Xanh -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 25-04-21 7:00:00 7:30:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Dĩ An 20-04-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực Tổ 18 KP Tân Long -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 24-04-21 8:00:00 15:00:00 Đường Trần Quang Khải - Phường Đông Hòa, Phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An-BD Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An 25-04-21 7:00:00 15:00:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Dĩ An 17-04-21 2:20:00 6:36:00 Phường Tân Đông Hiệp , sét đánh dứt dây trung thế tại trụ 26 Nr Lâm Sản Cầu Hang tuyến 471 Cầu Hang
Điện Lực Dĩ An 17-04-21 2:26:00 6:45:00 SCADA Một phần phường Tân Đông Hiệp và 1 phần phường Bình An, DA, BD SCADA sét đánh đứt dây trụ 27 NR Mỹ An Bình Thung
Điện Lực Dĩ An 17-04-21 2:20:00 6:23:00 SCADA SCADA
Điện Lực Dĩ An 17-04-21 2:11:00 2:19:00 SCADA SCADA
Điện Lực Dĩ An 17-04-21 6:30:00 6:36:00 SCADA SCADA
Điện Lực Dĩ An 17-04-21 6:52:00 7:42:00 SCADA Công Ty TNHH MTV Ngân Phát Lộc SCADA KH mất điện theo tuyến 473 Bình Thung
Điện Lực Dĩ An 17-04-21 6:10:00 6:45:00 SCADA sét đánh đứt dây trụ 27 NR Mỹ An Bình Thung SCADA sét đánh đứt dây trụ 27 NR Mỹ An Bình Thung
Điện Lực Dĩ An 17-04-21 1:56:00 6:30:00 một phần Phường Tân Đông Hiệp sét đánh dứt dây trung thế tại trụ 26 Nr Lâm Sản Cầu Hang tuyến 471 Cầu Hang
THUẬN AN
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 9:00:00 Tuyến 478 Việt Ý Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 25-04-21 5:00:00 6:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Ngã 3 Cây Liễu (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 8:00:00 9:00:00 Tuyến 480 Vườn Tràm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 6:00:00 Nr KSX An Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 17:00:00 18:00:00 Nr KSX An Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 23-04-21 7:00:00 16:00:00 TBA Trân Hương Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 9:00:00 Tuyến 476 Bưng Cù Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 25-04-21 5:00:00 18:00:00 - Khu vực dọc theo đường Cách Mạng Tháng 8 từ Phú Văn về đến Cầu Cây Trâm (Thuận An) - Khu vực dọc theo An Thạnh 10 và Đường Hồ Văn Mên từ Suối Cát về đến Kho cảng An Sơn, khu vực xã An Sơn (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 9:00:00 Nr Bình Hòa, Thuận An Hòa, Dự phòng An Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 23-04-21 7:00:00 16:00:00 Nhánh rẽ Nhân Hậu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 18:00:00 TBA UBX An Phú 2 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 23-04-21 7:00:00 16:00:00 TBA KDC Thuận Giao 9 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 7:00:00 Tuyến 476 Tân Long Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 16:00:00 18:00:00 - Nr Tân Khánh 1, 2 - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Ngã 3 Tân Khánh, đường Nguyễn Thái Bình, DNTN Hoàng Hưng, Thép Nguyên Phượng, Nhà nghĩ Ngọc Loan, ,Nam Việt, DNTN Hoàng Hưng , Cty TNHH SNY Vina, Hương Quỳnh, Tín Sương, Thành Đan, Ép Rác, Xưởng cưa Ngọc Hiển, Gỗ Linh Thi, Cty TPU, Ngọc Anh, Thép Nguyên Phượng, Nhiệt Tam Nguyên, Đăng Kiểm, Thủ Đô, Đại Phát Đạt phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 9:00:00 Tuyến 477 An Phú, 475 Viglacera, 476 Thái Hiệp Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 25-04-21 16:00:00 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Ngã 3 Cây Liễu (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 18:00:00 Tuyến 476 Thái Hiệp Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 16:00:00 18:00:00 Tuyến 476 Bưng Cù Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 5:00:00 18:00:00 Tuyến 478 Thái An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 18-04-21 16:00:00 18:00:00 Tuyến 476 Thái Hiệp, 475 Viglacera Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 17-04-21 8:31:00 10:31:00 lưới hạ áp theo yêu cầu khách hàng
Điện Lực Thuận An 17-04-21 9:27:00 11:27:00 lưới hạ áp ấp đông và trạm Ấp Đông 2 thay MBA không dảm bảo vận hành trạm Ấp Đông
Điện Lực Thuận An 17-04-21 3:47:00 10:00:00 Sét đánh nổ MBA
BẾN CÁT
Điện lực Bến Cát 19-04-21 7:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 1 An Điền 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 17-04-21 8:00:00 16:00:00 Trạm T26 BW Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 22-04-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực khu dân cư Thới Hòa (Bến Cát) Các khách hàng: NM XLNT MP3, Phòng khám đa khoa MP3, Trường tiểu học Thới Hòa, TT Bảo trợ xã hội, NM Nước MP3, PVTC Bệnh Viện Đa khoa Hoàn Hảo (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 26-04-21 7:30:00 12:30:00 Trạm XN Hạt Điều Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27-04-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực các trạm: Phú Thứ 3. Phú Thứ 10, Phú Thứ 15, Ấp 2 Phú An 2, Ấp 2 Phú An 3, 05,17,34 Đình Phú Thuận, Triền Ông Huấn, Nghĩa Thành, Quảng Phát (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 22-04-21 13:30:00 17:00:00 Trạm 3 KDC HA Ấp 6 Thới Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 17-04-21 8:00:00 12:00:00 Trạm OTTOGI Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 27-04-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực các trạm: Phú Thứ 3. Phú Thứ 10, Phú Thứ 15, Ấp 2 Phú An 2, Ấp 2 Phú An 3, 05,17,34 Đình Phú Thuận, Triền Ông Huấn, Nghĩa Thành, Quảng Phát (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 28-04-21 13:30:00 17:00:00 - Khu vực trạm T.7 TĐC MP2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 22-04-21 13:30:00 17:00:00 Trạm Suối Nhánh 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 20-04-21 7:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 3 Tân Định B-1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 20-04-21 8:00:00 16:00:00 Trạm PVTC SHANG ZHI Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 26-04-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực Ấp 4 Thới Hòa, Gò Giang, Ấp 4 Thới Hòa (Bến Cát) - Khu vực Cơ sở Ngân Hoàng, Cường Phát, Bảo Thịnh, J & B, Thịnh Phát, Mẹ và Bé, Vĩnh Thạnh, Đủa Lai Hưng (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 26-04-21 13:30:00 17:00:00 Trạm 11 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 26-04-21 7:30:00 12:30:00 Trạm 114 An Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 23-04-21 7:30:00 12:30:00 Trạm Tân Định 2-3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 28-04-21 7:30:00 12:30:00 Trạm 145 Cầu Đò TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 20-04-21 13:30:00 17:00:00 Trạm T5 KDC MP1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 20-04-21 8:00:00 13:00:00 Trạm 02 Bà Thoa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27-04-21 13:30:00 17:00:00 - Khu vực trạm: 04 Bàu Trâm, 12 Bàu Trâm, KDC Phú Mỹ, Hải Uyên (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 28-04-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực trạm Bến Tranh 2, Bến Tranh 3, Đại Tiến Thành (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 29-04-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực trạmChợ TĐC 3A Thới Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 18-04-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực trạm: Trạm 30 Rạch Bắp, 40 Rạch Bắp, TTYT Xã An Điền, TTHC Xã An Điền (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 29-04-21 13:30:00 17:00:00 - Khu vực trạm 11A MP Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 19-04-21 8:00:00 13:00:00 Trạm Gò Tràm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 19-04-21 13:30:00 17:00:00 Trạm 14B Bến Ván Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 26-04-21 7:30:00 12:30:00 Trạm 23 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 17-04-21 7:30:00 12:00:00 Trạm T1 KDC MP3 Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 19-04-21 7:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 1 An Điền 5 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 17-04-21 9:30:00 11:33:00 Trạm Nguyễn Thị Kim Pha Thay điện kế , TI hạ thế định kỳ
Điện lực Bến Cát 17-04-21 8:37:00 9:20:00 trạm kim bảo Thay điện kế , TI hạ thế định kỳ
DẦU TIẾNG
Điện Lực Dầu Tiếng 19-04-21 8:00:00 12:00:00 Ấp Tân Đức xã Minh Tân (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 24-04-21 13:00:00 16:30:00 Khu phố 4B thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 27-04-21 8:00:00 13:00:00 Ấp Hiệp Lộc xã Định Hiệp, ấp Chiến Thắng, An Phước xã Định An (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 27-04-21 6:00:00 7:00:00 Ấp Định Thới, An Lộc, Hiệp Lộc xã Định An, ấp Tân Hòa xã Long Hòa, ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 27-04-21 17:00:00 18:00:00 Ấp Định Thới, An Lộc, Hiệp Lộc xã Định An, ấp Tân Hòa xã Long Hòa, ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 19-04-21 13:00:00 16:30:00 Ấp Định Phước xã Định Hiệp (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 24-04-21 8:00:00 12:00:00 Ấp Hiệp Lôc xã Định Hiệp (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 28-04-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Phú Bình xã An Lập (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
TÂN UYÊN
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 18:00:00 Khu vực từ Đài Chiến Thắng dọc đường Võ Thị Sáu đến Cty Nhất Kiến (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 4 UB Khánh Bình cũ dọc đường ĐH 406 đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 18:00:00 - Khu vực Cụm CN Lý Đan (Tân Uyên). - Khu vực từ Ngã 4 UB Khánh Bình cũ dọc đường ĐH 406 đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 7:00:00 Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đường dây phía trái đến Chợ Trúc Quyên (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 18:00:00 Từ Cầu Khánh Vân dọc Đường ĐT 747B đến Cây Xăng Thống Nhất (Tân Uyên). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 7:00:00 Khu vực từ Ngã 3 Tua 12 dọc đường ĐT 743 đường dây phía phải đến Ngã 4 Miễu Ông Cù (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Chợ Tân Khánh dọc đường HL 417 đến Cây Xăng Tân Thanh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 7:00:00 Khu vực từ Chợ Tân Khánh dọc đường HL 417 đến Cây Xăng Tân Thanh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 8:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Cầu Ông Hựu-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 19-04-21 8:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Khánh Vân 8-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B phía trái đến Cty Gỗ Tân Thành, từ Ngã 4 CX Hạnh Nguyên dọc đường Võ Thị Sáu đến KDC Vị Hảo ( Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đường dây phía trái đến Chợ Trúc Quyên (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 18:00:00 Khu vực từ Cổng KCN Nam Tân Uyên dọc đường ĐT 746 đến Cầu Tân Hội, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Ngã 4 Bà Tri, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Cty Pê tông Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 7:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Tổ 4 Khu 7 Hóa Nhựt 2, 3, 4 (Tân Uyên) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 3 Tua 12 dọc đường ĐT 743 đường dây phía phải đến Ngã 4 Miễu Ông Cù (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 25-04-21 6:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 6:20:00 6:50:00 Khu vực nhánh rẽ Bạch Đằng Xử lý thay chì LBFCO pha A bị đứt do quá tải
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 8:15:00 8:30:00 Khu vực nhánh rẽ Gạch Thành Phát - TX Tân Uyên Xử lý nóng đỏ hot line pha C đầu nhánh rẽ không đảm bảo vận hành
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 8:40:00 11:00:00 Khu vực Cơ Sở SX TM Thép Bình Minh - TX Tân Uyên chuyển đổi cấp đấu tỷ số biến CT từ 150A xuống 75A
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 7:38:00 8:30:00 Khu vực nhánh rẽ Gạch Thành Phát - TX Tân Uyên Mất điện chung với nhánh rẽ Gạch Thành Phát đã cập nhật trên chương trình
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 9:00:00 16:00:00 Khu vực Cơ sở Nhật Quang Phát - TX Tân Uyên Khách hàng phát quang lưới điện
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 9:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Nhà Trọ Tú Nhật Tân (T2) Theo yêu cầu khách hàng MBA có tiếng kêu khác thường
Điện Lực Tân Uyên 17-04-21 2:00:00 2:30:00 Khu vực nhánh rẽ Gò Me Xử lý siết hotline pha A trụ 01 bị nóng đỏ không đảm bảo vận hành
PHÚ GIÁO
Điện lực Phú Giáo 28-04-21 8:00:00 17:00:00 Ấp 1B, Bàu Cỏ xã Phước Hòa, ấp 7 xã Tân Long (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 26-04-21 8:00:00 12:00:00 Ấp Bàu Trư xã An Bình (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 18-04-21 7:30:00 17:00:00 Ấp Vĩnh An, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa. TT Phước Vĩnh. xã Tam Lập, An Bình (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Phú Giáo 26-04-21 13:00:00 17:00:00 Ấp Cây Cam xã An Bình (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 24-04-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Đồng Trâm xã Phước Sang (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
TRUNG TÂM
Điện lực Trung Tâm 18-04-21 6:00:00 8:00:00 - Một phần KCN Sóng Thần 3, KTDC Phú Mỹ thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. - Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Đồng Khởi, SC Tứ Đại Lợi, Lê Thành, CS Điện XD E.M.C, Thanh Minh, Phòng khám ĐK Phú Mỹ, phường Hiệp Thành phường Phú Mỹ- Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tỉnh BD, Bệnh viện Châu Thành Gỗ An An, Đồng Tâm, BB Việt Hảo, Phạm Đức, Dân Sinh, Trường Tiểu học Hiệp Thành, CS Thắng Phát, Cty CPĐL Miền Đông, Golf Phú Mỹ (T4), CC Hiệp Thành Block B, phường Hiệp Thành, phường Phú Mỹ (TDM) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Trung Tâm 18-04-21 10:00:00 12:00:00 Cty Werner, Cty Huy Hoàng Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Trung Tâm 25-04-21 6:00:00 18:00:00 - Khu vực từ Cổng KCN Nam Tân Uyên dọc đường ĐT 746 đến Cầu Tân Hội, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Ngã 4 Bà Tri, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Cty Pê tông Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Trung Tâm 19-04-21 8:00:00 11:00:00 khu vực lưới hạ áp trạm 108B Mọi Nước Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Trung Tâm 18-04-21 8:00:00 12:00:00 Cty Intimex Mỹ phước Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Trung Tâm 18-04-21 8:00:00 16:00:00 Cty Thúy Mỹ Tư, Cty Yong Long, Cty Hợp Kim Bước Nhảy, Cty ACME, Cty Quân Sáng, Cty Gỗ Tứ Danh, Cty Ngũ Kim Tín Đạt, Cty Thiên Phú 2-T6, KCN sóng Thần 3 Khách hàng đề nghị cắt điện
BÀU BÀNG
Điện lực Bàu Bàng 25-04-21 9:30:00 14:00:00 - Mất điện dọc hai bên đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường NC KCN Bàu Bàng Cắt tải theo lệnh điều độ A2
Điện lực Bàu Bàng 25-04-21 9:30:00 14:00:00 - Mất điện dọc hai bên đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường N3 KCN Bàu Bàng Cắt tải theo lệnh điều độ A2
Điện lực Bàu Bàng 25-04-21 16:00:00 17:00:00 mất điện khu vực bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến QL13; mất điện khu vực bên phải đường QL13 từ Khu nhà ở An Sinh Xã Hội Becamex đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát Cắt tải theo lệnh điều độ A2
Điện lực Bàu Bàng 22-04-21 8:30:00 16:30:00 Mất điện một phần Ấp Cầu Sắt, xã Hưng, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 25-04-21 6:00:00 7:00:00 mất điện khu vực bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến QL13; mất điện khu vực bên phải đường QL13 từ Khu nhà ở An Sinh Xã Hội Becamex đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát Cắt tải theo lệnh điều độ A2
Điện lực Bàu Bàng 25-04-21 16:00:00 17:00:00 Khu vực bên phải đường QL13 từ ngã 3 Bến Ván đến VP khu phố Cây xăng thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng. Khu vực dọc hai bên đường giao thông nông thôn từ ngã 3 Bia Chiến Thắng đến Cty Hồng Tín Khu vực dọc bên trái đường quốc lộ 13 từ cổng Khu Công Nghiệp Bàu Bàng đến địa phận hành chánh Bàu Bàng - Bến Cát, CTY thép Tự Lực Cắt tải theo lệnh điều độ A2
Điện lực Bàu Bàng 19-04-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 25-04-21 8:30:00 16:30:00 Mất điện khu vực trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, bên trái Quốc lộ 13 từ cổng khu công nghiệp Bàu Bàng đến văn phòng Khu Phố Cấy Sắn, hai bên đường Quốc lộ 13 từ văn phòng Khu Phố Cấy Sắn đến trạm thu phí Chơn Thành Cắt tải theo lệnh điều độ A2
Điện lực Bàu Bàng 20-04-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện CTY LIVE OUT DOOR KCN Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 19-04-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần KDC khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 19-04-21 8:30:00 16:30:00 Mất điện một phần Ấp Bàu Hốt ,TT Lai Uyên huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Bàu Bàng 20-04-21 13:30:00 16:30:00 Mất điện mộ phần Ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 25-04-21 8:30:00 16:30:00 Mất điện khu vực bên phải đường Quốc lộ 13 từ ngã ba Bến Ván đến văn phòng Khu Phố Cấy Sắn Cắt tải theo lệnh điều độ A2
Điện lực Bàu Bàng 19-04-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần Ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 19-04-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 28-04-21 8:00:00 13:30:00 Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 20-04-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần Ấp Bưng Cù, xã An Long, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Bàu Bàng 25-04-21 6:00:00 7:00:00 Khu vực bên phải đường QL13 từ ngã 3 Bến Ván đến VP khu phố Cây xăng thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng. Khu vực dọc hai bên đường giao thông nông thôn từ ngã 3 Bia Chiến Thắng đến Cty Hồng Tín Khu vực dọc bên trái đường quốc lộ 13 từ cổng Khu Công Nghiệp Bàu Bàng đến địa phận hành chánh Bàu Bàng - Bến Cát, CTY thép Tự Lực Cắt tải theo lệnh điều độ A2
Điện lực Bàu Bàng 17-04-21 3:05:00 19:00:00 Đứt dây trung thế nhánh rẽ khách hàng, đã báo khách hàng liên hệ đơn vị thi công xây lắp bên ngoài xử lý, trước khi xử lý liên hệ điện lực để làm biện pháp an toàn cho đơn vị công tác.
Điện lực Bàu Bàng 17-04-21 5:56:00 6:58:00 Một phần thị trấn Lai Uyên, xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, xã Tân Long, xã An Long, huyện Phú Giáo. Do nhánh cây khô rớt vào đường dây làm bật RCL.
Điện lực Bàu Bàng 17-04-21 5:56:00 7:00:00 Một phần thị trấn Lai Uyên, xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, xã Tân Long, xã An Long, huyện Phú Giáo. Do nhánh cây khô rớt vào đường dây làm bật RCL.
Điện lực Bàu Bàng 17-04-21 5:56:00 7:01:00 Một phần thị trấn Lai Uyên, xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, xã Tân Long, xã An Long, huyện Phú Giáo. Do nhánh cây khô rớt vào đường dây làm bật RCL.
Điện lực Bàu Bàng 17-04-21 6:20:00 6:42:00 Một phần thị trấn Lai Uyên, xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, xã Tân Long, xã An Long huyện Phú Giáo Do nhánh cây khô rớt vào đường dây làm bật RCL.
BẮC TÂN UYÊN
Điện Lực Bắc Tân Uyên 23-04-21 7:30:00 13:00:00 Khu vực Cty gỗ Âu Châu (PanDa), An Cường T3, năng lượng mặt trời Sola Tây Ninh, Sola Long An, Sola Đồng Nai, kho Petro, cao lanh Hoàng Ngân. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bắc Tân Uyên 23-04-21 13:30:00 17:00:00 Khu vực sau KCN Đất Cuốc B dọc đường giao thông nông thôn tới Chùa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bắc Tân Uyên 20-04-21 7:30:00 13:00:00 Lưới hạ áp trạm Bưng Lương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

MAI UYÊN