Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 4/4 - 11/4/2021

Lịch cúp điện Bình Dương tuần tới, từ ngày 4/4 - 11/4/2021 được cập nhật chi tiết, đầy đủ, chính xác.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG TỪ NGÀY 4/4 - 15/4/2021
Điện lực Ngày Từ Đến Khu Vực
Điện lực Thủ Dầu Một 05/04/2021 07:00:00 12:00:00 - Khu vực khu dân cư Hiệp Thành 2, đường D1, D2, D3, D4, đường N1, N2, N3, N4, đường Trương Định, đường Hoàng Hoa Thám lưới hạ thế thuộc các trạm: Cây xăng Huy Hồng, Sơ Giang, PVTC CT MT Nước Nam Bình Dương phường Hiệp Thành (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 06/04/2021 08:00:00 10:00:00 - Khu vực đường Hoàng Hoa Thám lưới hạ thế thuộc trạm Hoàng Hoa Thám phường Hiệp Thành (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 06/04/2021 13:00:00 14:50:00 - Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi lưới hạ thế thuộc trạm UB Hiệp Thành 1, phường Hiệp Thành (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 07/04/2021 08:00:00 11:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Văn Thành lưới hạ thế thuộc trạm Sở Sao 3 phường Định Hoà (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 07/04/2021 08:00:00 10:00:00 - Khu vực khu dân cư Nhà ở Xã hội chung cư Phú Hoà và trạm HKD ZCity, phường Phú Hoà (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 08/04/2021 08:00:00 10:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Đức Thuận lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Đức Thuận 1, phường Hiệp Thành (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 08/04/2021 10:00:00 12:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Đức Thuận lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Đức Thuận 1B, phường Hiệp Thành (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 08/04/2021 13:00:00 14:50:00 - Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch lưới hạ thế thuộc trạm HTX Thành Phú, phường Hiệp Thành (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 08/04/2021 14:50:00 16:30:00 - Khu vực khu dân cư Hiệp Thành 1, đường Phạm Ngọc Thạch lưới hạ thế thuộc trạm TT Thu nhập thấp 1, phường Hiệp Thành (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 08/04/2021 14:50:00 16:30:00 - Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch lưới hạ thế thuộc trạm HTCS Phạm Ngọc Thạch 1, phường Hiệp Thành (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 13/04/2021 08:00:00 16:00:00 - Khu vực đường Truông Bồng Bông lưới hạ thế thuộc trạm Đại Mộc Phát, trạm Nguyễn Vũ Lịnh, trạm In Hoa Đài, phường Định Hoà (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 13/04/2021 08:00:00 11:00:00 - Khu vực đường Truông Bồng Bông lưới hạ thế thuộc trạm Khu 8 Định Hoà, phường Định Hoà (TDM)
Điện Lực Dĩ An 04/04/2021 06:00:00 15:00:00 - Khu vực từ Trung Tâm Thương Mại Sóng Thần đến Ngã 3 YAZAKY phường Dĩ An (Dĩ An)
Điện Lực Dĩ An 04/04/2021 06:00:00 15:00:00 - Khu vực dọc đường số 6 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). - Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). - Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến khu Chung Cư An Bình đến QL1A phường An Bình (Dĩ An) - Khu vực khu dân cư Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực Công ty Giấy An Bình phường An Bình (Dĩ An). * Khu vực Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An). *UBND phường An Bình.
Điện Lực Dĩ An 04/04/2021 06:00:00 15:00:00 - Khu vực dọc đường số 6 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). - Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). - Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến khu Chung Cư An Bình đến QL1A phường An Bình (Dĩ An) - Khu vực khu dân cư Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực Công ty Giấy An Bình phường An Bình (Dĩ An). * Khu vực Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An). *UBND phường An Bình.
Điện Lực Dĩ An 04/04/2021 06:00:00 15:00:00 - Khu vực dọc đường số 6 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). - Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). - Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến khu Chung Cư An Bình đến QL1A phường An Bình (Dĩ An) - Khu vực khu dân cư Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực Công ty Giấy An Bình phường An Bình (Dĩ An). * Khu vực Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An). *UBND phường An Bình.
Điện Lực Dĩ An 04/04/2021 06:00:00 15:00:00 - Khu vực dọc đường số 6 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). - Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). - Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến khu Chung Cư An Bình đến QL1A phường An Bình (Dĩ An) - Khu vực khu dân cư Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực Công ty Giấy An Bình phường An Bình (Dĩ An). * Khu vực Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An). *UBND phường An Bình.
Điện Lực Dĩ An 04/04/2021 06:00:00 15:00:00 - Một phần đường Số 6 KCN Sóng Thần - TP Dĩ An - Một phần đường Số 9 KCN Sóng Thần - TP Dĩ An - Đường Số 8 KCN Sóng Thần - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 05/04/2021 08:00:00 15:00:00 Khu vực đường Nguyễn Công Trứ - phường Đông Hòa - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Tái Định Cư Tân Đông Hiệp B -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Tái Định Cư Tân Đông Hiệp B -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Tái Định Cư Tân Đông Hiệp B -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Lê Văn Mầm -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Đông Thành -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Đông Thành -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Chùa Nam Bình Đường Mỹ Phước Tân Vạn -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Chùa Nam Bình Đường Mỹ Phước Tân Vạn -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Chùa Nam Bình Đường Mỹ Phước Tân Vạn -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Lê Hồng Phong -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Lê Hồng Phong -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Đường Mạch Thị Liễu --phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Đường Mạch Thị Liễu --phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống Chiếu Sáng đường Lê Hồng Phong -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống Chiếu Sáng đường Lê Hồng Phong -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Ngã Tư Bình Trị phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 KCN Đồng An
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 Tuyến 476 Thái Hiệp, 477 An Phú
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 18:00:00 Bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty Alhonga
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 18:00:00 Bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã 4 Vườn Tràm về đến Ngã 6 An Phú
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du từ cổng sau ICD về đến Ngã 4 Vườn Tràm
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực dọc theo đường 23 KCN Đồng An
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về Ngã 3 Tico
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico bề Ngã 4 Miếu Ông Cù
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực KDC Việt Sing
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực Công ty thép Pomina
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực KSX An Phú
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực dọc theo đường Bùi Thị Xuân
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Bưu Điện Tân Đông Hiệp đến Công ty Alhonga
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 12:00:00 14:30:00 Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Công ty Alhonga đến Ngã tư 550
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 14:00:00 15:00:00 KCN Đồng An
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 17:00:00 18:00:00 Tuyến 476 Thái Hiệp, 477 An Phú
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du từ cổng sau ICD về đến Ngã 4 Vườn Tràm
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về Ngã 3 Tico
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Miếu Ông Cù
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực KDC Việt Sing
Điện Lực Thuận An 04/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Bùi Thị Xuân
Điện Lực Thuận An 08/04/2021 08:00:00 12:00:00 Nhánh rẽ Trường Quân Sự
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 KSX Bình Chuẩn
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Tuyến 472 Dốc Sỏi
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 07:30:00 Tuyến 474 Minh Long
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Tuyến 475 Bê Tông
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Tuyến 478 Hòa Lân
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Tuyến 476 Việt Hương
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực bên phải QL 13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Suốc Cát)
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực bên phải QL 13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Suốc Cát)
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 16:00:00 17:00:00 Tuyến 474 Minh Long
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 07:00:00 17:00:00 khu vực khách hàng: SUMMER WIND,PVTC SUMMER WIND,ĐÔNG TUẤN,CHRYSANTHEMUM VN,CHENG LONG 1,2,3,4,5, Công Nghiệp V,Phát Triển Thời Trang,XLNT ASECENDAS, CHING FENG, ACOCA BICYCLE, ACOCA BICYCLE, KATZDEN ARCHITEC ,YOSHIDA , THUNDER,POL SHENG FASTENER, TƯỜNG THIÊN, VIET - SCREW,DENIS G.M,SINTAI FUNITURE,LIAN CHANG, OLYMPIA ,RECO SIA ,NARIS COSMETICS VN, NGŨ KIM VERTECH,SUPERLON, IDS WOOD MATERIAL , SR SUNTOUR, CHUNSHIN PRECISION CHENG LONG (17MVA), PVTC ĐÔNG TUẤN, ĐÔNG TUẤN, T2 SUMMER WIND, VĂN PHÒNG KCN ASCENDAS, Cty Quảng hợp (T4), CTY TNHH THIÊN NAM HÀ, RTI, MITAE ADVANCE 1,2, MOCAL GREATIVE 1,2,3, GREAT PROCESS, VISTARR SPORST,WINWALL TECHNOLOGY, NUTRAN SFER, DETAI, NHỰA RIMAO,NIKKI, TONY PRECISION,Thực Phẩm Koryeo,EBADA VINA, MAY CN GELAN, CTY TNHH SHINEI VN, KANG PING, KING WAY, MÔI TRƯỜNG SIN HE,RDV Bình Dương , Arai Việt Nam , Australian General Engineering Việt Nam, Kang ping technology VN,Nagashima , DDH, Sandenki Việt Nam , Toptone Việt Nam, MOTINOVA, Versicolor Printing Techonology , SHINDERSON (Bến Cát) - Khu vực khách hàng: Cty CHRYSANTHEMUM, CS Sum mer Wind (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 07:00:00 17:00:00 khu vực khách hàng: SUMMER WIND,PVTC SUMMER WIND,ĐÔNG TUẤN,CHRYSANTHEMUM VN,CHENG LONG 1,2,3,4,5, Công Nghiệp V,Phát Triển Thời Trang,XLNT ASECENDAS, CHING FENG, ACOCA BICYCLE, ACOCA BICYCLE, KATZDEN ARCHITEC ,YOSHIDA , THUNDER,POL SHENG FASTENER, TƯỜNG THIÊN, VIET - SCREW,DENIS G.M,SINTAI FUNITURE,LIAN CHANG, OLYMPIA ,RECO SIA ,NARIS COSMETICS VN, NGŨ KIM VERTECH,SUPERLON, IDS WOOD MATERIAL , SR SUNTOUR, CHUNSHIN PRECISION CHENG LONG (17MVA), PVTC ĐÔNG TUẤN, ĐÔNG TUẤN, T2 SUMMER WIND, VĂN PHÒNG KCN ASCENDAS, Cty Quảng hợp (T4), CTY TNHH THIÊN NAM HÀ, RTI, MITAE ADVANCE 1,2, MOCAL GREATIVE 1,2,3, GREAT PROCESS, VISTARR SPORST,WINWALL TECHNOLOGY, NUTRAN SFER, DETAI, NHỰA RIMAO,NIKKI, TONY PRECISION,Thực Phẩm Koryeo,EBADA VINA, MAY CN GELAN, CTY TNHH SHINEI VN, KANG PING, KING WAY, MÔI TRƯỜNG SIN HE,RDV Bình Dương , Arai Việt Nam , Australian General Engineering Việt Nam, Kang ping technology VN,Nagashima , DDH, Sandenki Việt Nam , Toptone Việt Nam, MOTINOVA, Versicolor Printing Techonology , SHINDERSON (Bến Cát) - Khu vực khách hàng: Cty CHRYSANTHEMUM, CS Sum mer Wind (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 08:00:00 16:00:00 Nh rẽ Vạn Đạt Thành
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Isho (T2)
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Grand Chemical
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 11:00:00 15:00:00 Trạm GEOJIN VN
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm NAMGWANG VINA
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm Orsam VN
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm Chăn Nuôi CP T6
Điện lực Bến Cát 04/04/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm Chokwang Vina
Điện lực Bến Cát 05/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Xóm Ruộng Long Nguyên (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 05/04/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm 25 Lăng Xi
Điện lực Bến Cát 05/04/2021 08:00:00 16:30:00 Trạm T.1 KĐT MP2
Điện lực Bến Cát 05/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 106/1 Thùng Thơ
Điện lực Bến Cát 06/04/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm 123 An Thành
Điện lực Bến Cát 06/04/2021 08:00:00 16:30:00 Trạm T.2 KĐT MP2
Điện lực Bến Cát 06/04/2021 08:00:00 16:30:00 T5 KDC Ấp 5A TH
Điện lực Bến Cát 07/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực: Các trạm 05,09,13 Bàu Tây - Khu vực các khách hành: Phân bón Phú An, Young chang, P.T Thúy Lan, Ngân Thịnh phát, Trại Gà Bàu Tây, Phúc Vĩnh Giang(Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 07/04/2021 08:00:00 12:30:00 - Khu vực trạm Phú Thứ 15 (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 07/04/2021 08:30:00 17:00:00 T5 KDC Ấp 5C TH
Điện lực Bến Cát 07/04/2021 08:30:00 17:00:00 T12 KDC Ấp 5B TH
Điện lực Bến Cát 07/04/2021 13:30:00 17:00:00 - Khu vực trạm: UBND Phú An, Bảo tồn sinh thái P.A(Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 08/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm 8 KDC Ấp 6 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 08/04/2021 08:00:00 16:30:00 T1 KDC TH
Điện lực Bến Cát 08/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm Rạch Bắp
Điện lực Bến Cát 09/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 1 An Điền 4
Điện lực Bến Cát 09/04/2021 08:00:00 16:30:00 Trạm T7 KDC TH
Điện lực Bến Cát 09/04/2021 08:00:00 16:30:00 Trạm26B KDC TH
Điện lực Bến Cát 09/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 11 Cầu Định
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực khách hàng: Sun Jade, Sing Nam Façade, BK VINA 1,2, TECO (Bến Cát)
Điện Lực Dầu Tiếng 05/04/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 07/04/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 08/04/2021 08:30:00 10:10:00 TBA Ông Viện ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 08/04/2021 13:00:00 14:40:00 TBA Công ty U&I ấp Bàu Cây Cám xã Thanh An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 08/04/2021 15:20:00 17:10:00 TBA Làng 2 KP5 TT Dầu Tiếng (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 09/04/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Định Thới, An Lộc, Hiệp Lộc xã Định An, ấp Tân Hòa xã Long Hòa, ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 10/04/2021 08:00:00 10:00:00 TBA Nông Trường Trần Văn Lưu ấp An Phước xã Định An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 10/04/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Tân Phú, Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 10/04/2021 09:00:00 11:00:00 TBA Bệnh Xá khu phố 1, 2 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 10/04/2021 13:00:00 16:00:00 TBA Bà Thiện ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 12/04/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 13/04/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ xã Long Hòa (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đất Đỏ xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 05:00:00 08:30:00 Khu vực từ Ngã 3 Góc Gòn dọc đường ĐT 746 hai bên đường đến Ngã 3 Tú Sơn (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc đường ĐT 747 đến Ngã 3 Bayer, từ Ngã 3 Bayer dọc đường ĐH 422 đến Dốc Cây Quéo (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đường dây phía trái đến Cây Xăng An Lộc (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực Cty Đông Phương 2 (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 08:00:00 15:00:00 Khu vực Cơ sở Phước Lộc T2 (Cty Đằng Hồng sử dụng điện)Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 08:30:00 11:00:00 Khu vực Cở Sở Nguyễn Thị Hạnh (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 10:30:00 12:00:00 Khu vực Công Ty TNHH Phụng Thiên An (Trạm 1) (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 12:30:00 14:30:00 Khu vực Công Ty TNHH Phụng Thiên An (Trạm 2) (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 14:30:00 16:30:00 Khu vực Công ty TNHH Gỗ Nguyễn Bá (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc đường ĐT 747 đến Ngã 3 Bayer, từ Ngã 3 Bayer dọc đường ĐH 422 đến Dốc Cây Quéo (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 10/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Khánh Bình 2, Khánh Bình 2A, HKD Nguyễn Bình Luận, Cty Thăng Long Hưng (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 10/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Khánh Bình 1 (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 10/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực trạm CS Quang Huy, Cty Viễn Đạt, Cty Thành Thịnh (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 07:30:00 Khu vực từ Trường PTTH Thái Hòa dọc đường ĐT 743 đến Chợ Tân Ba, khu vực Đồi 16 (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực từ Chợ Phú An dọc đường ĐH401 đến trường Trung Học Thái Hoà, từ Trường Trung Học Thái Hòa dọc đường HL401 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực trạm Chợ Tân Ba-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực trạm Nguyễn Văn Bé-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực cụm CN Song Long, khu vực từ Ngã Đường 49 dọc đường ĐT 747B đường dây phía trái đến Cty Yên Phú (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 07:30:00 08:30:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 07:30:00 08:30:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Nguyễn Quốc Phú-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 12/04/2021 11:00:00 13:00:00 Khu vực Cty Út Sĩ, CS Lê Văn Kế-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 13/04/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Khu 2 Bình Chuẩn 1-Phường Bình Chuẩn (Thuận An)
Điện Lực Tân Uyên 13/04/2021 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Đình Vĩnh Trường-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 14/04/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Ông Quyền-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 14/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Khánh Vân 4-Phường Khánh Bình (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 15/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Cây Xanh 4-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 16/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Ấp Tân Hóa 2-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 17/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Cầu Ông Hựu-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)
Điện lực Phú Giáo 08/04/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đồng Thông xã Phước Sang (Phú Giáo)
Điện lực Phú Giáo 13/04/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Cam xã An Bình (Phú Giáo)
Điện lực Trung Tâm 04/04/2021 07:00:00 13:00:00 Cty Kim Phong, Uy Đạt, XLNT Kim Phong, Bao bì Hong Zheng, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện lực Trung Tâm 04/04/2021 07:30:00 08:30:00 Khu vực Cty Tú Sơn, Liên Thành B, Ấp Tân Hóa (Tân Uyên)
Điện lực Trung Tâm 07/04/2021 08:00:00 12:00:00 lưới hạ áp TBA Khu Phố Phú Nghị 2
Điện lực Trung Tâm 07/04/2021 08:00:00 12:00:00 lưới hạ áp TBA Khu Phố Phú Nghị 3
Điện lực Trung Tâm 07/04/2021 08:00:00 12:00:00 Lưới hạ áp trạm 90 Mợi Nước, 90B Mọi Nước
Điện lực Trung Tâm 07/04/2021 13:00:00 16:00:00 Lưới hạ áp trạm 75 Mọi Nước
Điện lực Trung Tâm 07/04/2021 13:00:00 16:00:00 Lưới hạ áp trạm 53 Nhật Huy
Điện lực Bàu Bàng 05/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện Khu phố Bến Lớn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 05/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp 1 Long Nguyên, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 05/04/2021 13:30:00 17:00:00 Mất điện mộ phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 06/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện Phú Giáo
Điện lực Bàu Bàng 06/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 6 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 07/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 08/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 4,5 xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 08/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 4 Tân Trường xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 08/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 4 Tân Trường xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 12/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 12/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 13/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp 4 xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 14/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 16/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 03/04/2021 00:39:00 12:35:00 Môt phần KCN Bàu Bàng, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện Lực Bắc Tân Uyên 05/04/2021 07:30:00 13:00:00 Lưới hạ áp trạm Bàu Mây
Điện Lực Bắc Tân Uyên 05/04/2021 13:30:00 17:00:00 Lưới hạ áp trạm Suối đĩa 5
Điện Lực Bắc Tân Uyên 06/04/2021 07:30:00 13:00:00 Khu vực từ ngã ba Đập Tràn dọc đường giao thông nông thôn tới trường CĐ nghề Nam Bộ.
Điện Lực Bắc Tân Uyên 06/04/2021 13:30:00 17:00:00 Khu vực từ ngã ba DT746 Thường Tân 01 dọc đường Thường Tân 01 tới mỏ đá Fico.
Điện Lực Bắc Tân Uyên 08/04/2021 07:30:00 13:00:00 Khu vực trang trại Kim Sa, Nhật Quang, Suối đá Bàn, Thanh Hùng, lệ Hằng, Việt Thuyên, lưới hạ áp trạm Vườn Ươm 4-5-6.
Điện Lực Bắc Tân Uyên 08/04/2021 13:30:00 17:00:00 Lưới hạ áp Vườn Ươm 2-3

P.V