Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 18/1/2021 đến ngày 24/1/2021

Lịch cúp điện tại các quận, huyện thuộc TP.Cần Thơ từ ngày 18/1/2021 đến ngày 24/1/2021 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Ninh Kiều 18/01/2021 8:00:00 12:00:00 Đường B2 - KDC 91B – Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 19/01/2021 8:00:00 15:00:00 KV mất điện: Đường Phạm Ngọc Hưng (Hẻm 69, Hẻm 113 VĐPT- Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 19/01/2021 8:00:00 11:00:00 KV mất điện: KV Cồn Khương đường Nguyễn Hữu Cầu, Phạm Công Trứ - Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 19/01/2021 8:00:00 9:00:00 KV mất điện: KV Cồn Khương đường Nguyễn Hữu Cầu, Phạm Công Trứ - Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 19/01/2021 13:00:00 15:30:00 KV mất điện: Hẻm 216 đường 30/4.- Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 20/01/2021 8:00:00 11:00:00 KV mất điện: Đường Võ Trường Toản từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Đệ và 1 phần đường Nguyễn Đệ từ Võ Trường Toản đến hẻm 93 Nguyễn Đệ- Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 20/01/2021 13:00:00 16:00:00 KV mất điện: 1 phần đường Nguyễn Đệ từ Võ Trường Toản đến hẻm 93 Nguyễn Đệ- Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Cái Răng

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cái Răng 18/01/2021 8:00:00 9:30:00 Mộ tphần KV Thạnh Mỹ - PhườngThườngThạnh – Quận CáiRăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 18/01/2021 13:00:00 14:30:00 Một phần KV 1 - Phường Ba Láng – Quận Cái Răng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 19/01/2021 9:00:00 11:00:00 một phần KV Thạnh Mỹ - Phường Thường Thạnh – Quận Cái Răng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 20/01/2021 8:00:00 14:00:00 một phần KV rạch Ba phát - Phường Hưng Thạnh – Quận Cái Răng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 21/01/2021 9:00:00 11:00:00 Một phần KV Thạnh Huề, KV Thạnh Hòa–Phường Thường Thạnh – Quận Cá iRăng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thốt Nốt 20/01/2021 9:00:00 11:00:00 Một phần KV Qui Thạnh 1 - Phường Trung Kiên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 22/01/2021 9:00:00 11:00:00 Một phần KV Trường Thọ - Phường Tân Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Bình Thủy

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bình Thủy 23/01/2021 8:00:00 10:00:00 trục chính phía bên phải từ đầu KCN TRà Nóc 1- P Trà Nóc - Q Bình Thủy đến cuối đường KCN Trà Nóc 2 - P Phước Thới - Q Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Bình Thủy 23/01/2021 8:00:00 10:00:00 trục chính phía bên phải từ đầu KCN TRà Nóc 1- P Trà Nóc - Q Bình Thủy đến cuối đường KCN Trà Nóc 2 - P Phước Thới - Q Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Bình Thủy 23/01/2021 10:00:00 12:00:00 trục chính phía bên trái từ đầu KCN Trà Nóc đến Cầu Sang Trắng, Ngân Hàng SaCombank, Công An PCCC Quận Bình Thủy - P Trà Nóc - Q Bình Thủy. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Vĩnh Thạnh 19/01/2021 8:00:00 9:30:00 KV mất điện: Một Phần ấp Vĩnh Mỹ_TT Vĩnh Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 19/01/2021 10:00:00 12:00:00 KV mất điện: Một Phần ấp Vĩnh Mỹ_TT Vĩnh Thạnh, Một phần ấp Lân Quới 1_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 19/01/2021 13:00:00 14:30:00 KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 1_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 19/01/2021 15:00:00 16:00:00 KV mất điện: Một Phần ấp Vĩnh Mỹ_TT Vĩnh Thạnh, Một phần ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 20/01/2021 8:00:00 9:30:00 KV mất điện: Một Phần ấp Phụng Quới A_TT Thạnh An. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 20/01/2021 9:40:00 11:00:00 KV mất điện: Một Phần ấpThầy Ký_TT Thạnh An. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 20/01/2021 13:00:00 14:30:00 KV mất điện: Một Phần ấpThầy Ký_TT Thạnh An. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 20/01/2021 14:40:00 16:00:00 KV mất điện: Một Phần ấpThầy Ký_TT Thạnh An. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 21/01/2021 8:00:00 9:30:00 BBKSHT và PATC-KV mất điện: Một Phần Ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 21/01/2021 10:00:00 12:00:00 KV mất điện: Một Phần Ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 21/01/2021 13:00:00 14:30:00 KV mất điện: Một Phần Ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 21/01/2021 15:00:00 16:00:00 KV mất điện: Một Phần Ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 18/01/2021 12:00:00 13:20:00 Công ty TNHH MTV SX Đức Thành Bảo dưỡng trạm khách hàng

Lịch cúp điện Thới Lai

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thới Lai 19/01/2021 8:00:00 14:00:00 Một phần các ấp Thới Lộc, Thới Xuân - Xã Xuân Thắng - Huyện Thới Lai TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thới Lai 20/01/2021 8:00:00 15:00:00 Ấp Trường Ninh 4 - Xã Trường Xuân A - Huyện Thới Lai TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thới Lai 22/01/2021 8:00:00 16:00:00 Các ấp Đông Giang A, Đông Thới - Xã Đông Bình - Huyện Thới Lai Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cờ Đỏ 18/01/2021 8:30:00 16:30:00 Một phần Xã Thới Xuân - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 20/01/2021 8:30:00 16:30:00 Một phần TT Cờ Đỏ, Xã Thới Xuân - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 20/01/2021 8:30:00 16:30:00 Một phần Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 21/01/2021 8:30:00 16:30:00 Một phần xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng, xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ). - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

PHƯƠNG LÊ