Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 25/7 đến 31/7/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Cần Thơ từ ngày 25/7 đến 31/7/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN CẦN THƠ TỪ NGÀY 25/07-31/07/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH THẠNH
27-07-21 13:10:00 14:10:00 (KV mát điện: Một phần ấp Tân Thạnh - Xã Thạnh Lộc - Huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
27-07-21 11:10:00 12:10:00 (KV mát điện: Một phần ấp Tân Hưng - Xã Thạnh Lộc - Huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
27-07-21 10:05:00 11:00:00 (KV mát điện: Một phần ấp Tân Thạnh - Xã Thạnh Lộc - Huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
27-07-21 9:00:00 9:55:00 (KV mát điện: Một phần ấp Tân Thạnh - Xã Thạnh Lộc - Huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
27-07-21 14:20:00 15:30:00 (KV mát điện: Một phần ấp Tân Hưng - Xã Thạnh Lộc - Huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

MAI UYÊN