Lịch cúp điện Củ Chi từ ngày 18/11 đến 24/11/2020

Điện lực Củ Chi sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống trong từ ngày 18/11 đến 24/11/2020.

Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
18/11/2020 V19BS317D Một phần khu phố 4 Thị Trấn Củ Chi Từ 8h30 - 11h
V19BS317D Một phần ấp Tân Thành Từ 8h30 - 11h
M19ES182D Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Bình Mỹ Từ 8h30 - 12h30
H29DS323D Một phần ấp 6 xã Tân Thạnh Đông Từ 8h30 - 12h30
19/11/2020 V19JS252D Một phần ấp Trung, ấp Chánh xã Tân Thông Hội Từ 8h30 - 12h
G39BS025D, G39BS080D Một phần ấp Cây da, ấp Phú Lợi xã Tân Phú Trung Từ 8h30 - 12h30
20/11/2020 V19LS856D, V19LS010D, V19LS023N, V19LS375D, V19LS011L Một phần ấp Bàu Sim xã Tân Thông Hội Từ 8h - 12h
M19BS606D Một phần các ấp 4A, ấp 5 xã Tân Thạnh Đông Từ 8h30 - 12h30
22/11/2020 V19BS641D, V19BS133D Một phần ấp Đình, ấp Xóm Đồng xã Tân Phú Trung Từ 8h - 12h
V19BS804D, V19BS529N, V19BS820D Một phần ấp Bàu Sim xã Tân Thông Hội Từ 8h - 12h

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi điều kiện cho phép, ngành điện có thể sẽ không cắt điện hoặc tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện hoặc mất an toàn trên hệ thống điện thuộc địa bàn TP.HCM, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

HOÀNG GIA