Lịch cúp điện Củ Chi từ ngày 18/7 đến 21/7/2020

Điện lực Củ Chi sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống trong từ ngày 18/7 đến 21/7/2020.

Điện lực Củ Chi thông báo, từ ngày 18/7 đến 21/7/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Địa điểm Thời gian mất điện Mã trạm/ Mã đường dây
18/7/2020 Một phần ấp Ba Sa – xã Phước Hiệp Từ 8h00 - 11h00 F39AS807C
Một phần các ấp: Ấp Hậu, Xóm Huế – xã Tân An Hội Từ 8h00 - 12h00 V19AS978D, V19AS976D
Một phần các ấp: Phú Mỹ, Cây Trấm – xã Phú Hòa Đông Từ 8h30 - 12h30 K19CS540D, K19CS963D, K19CS323D, K19CS342D, K19CS882L, K19CS324H
Một phần các ấp: Tân Thành, Tân Lập – xã Tân Thông Hội, và một phần Khu phố 6 – Thị Trấn Củ Chi Từ 8h30 - 12h30 V19BS001D, V19BS002D, V19BS448D, V19BS635D, V19BS985H, V19BS703D
19/7/2020 Một phần các: Phước Hòa,  Cây Trôm, Trại Đèn– xã Phước Hiệp Từ 8h30 - 12h30 F39AS220C
20/7/2020 Một phần ấp Mũi Côn Đại – xã Phước Hiệp Từ 8h30 - 10h00 F39AS318C
Một phần ấp Bốn Phú  – xã Trung An, và một phần ấp 1 – xã Tân Thạnh Tây Từ 8h30 - 12h30 K19ES792D, K19ES713D, K19ES408C, K19ES942C, K19ES849C, K19ES139C, K19ES484C, K19AS726D
Một phần các ấp: Bến Đò 1, Bến Đò 2, Ấp Giữa, Phú Lợi, Cây Da – xã Tân Phú Trung Từ 8h30 - 12h30 G39CS963D, G39CS135D, G39CS714C, G39CS648D, G39BS954D
Một phần Ấp 1 – xã Phước Vĩnh An Từ 8h30 - 12h30 G39AS260C
21/7/2020 Một phần ấp Cây Trôm – xã Phước Hiệp Từ 8h30 - 10h00 F39AS002C
Một phần các ấp: Ấp Chánh, Ấp Tiền – xã Tân Thông Hội Từ 8h30 - 12h30 V19JS264D, V19JS265D, V19JS267D, V19JS266D, V19JS296D
Một phần các ấp: Phước Hòa, Trạm Đèn, Mũi Côn Đại – xã Phước Hiệp Từ 8h30 - 12h30 F39AS998C, F39AS903C, F39AS637D, F39AS492C
Một phần ấp: Phú Hiệp – xã Phú Hòa Đông Từ 8h30 - 12h30 K19DS564D
Một phần các ấp: Ấp 4, Ấp 5 – xã Tân Thạnh Đông Từ 8h30 - 12h30 M19BS497D
Một phần các ấp: Ấp 1, Ấp 1A, Ấp 2 – xã Tân Thạnh Tây Từ 8h30 - 12h30 V19IS405C
Một một phần ấp Cây Trôm – xã Phước Hiệp Từ 8h30 - 12h30 F39AS002C

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi điều kiện cho phép, ngành điện có thể sẽ không cắt điện hoặc tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện hoặc mất an toàn trên hệ thống điện thuộc địa bàn TP.HCM, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH