Lịch cúp điện Củ Chi từ ngày 29/7 đến 4/82020

Điện lực Củ Chi sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống trong từ ngày 29/7 đến 4/82020.

Điện lực Củ Chi thông báo, từ ngày 29/7 đến 4/82020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày  Mã trạm/ Mã đường dây Địa điểm Thời gian mất điện
29/7/2020 V19IS858D Một phần các ấp: Ấp 4, Ấp 5 – xã Phước Vĩnh An Từ 8h00 - 12h00
K39BS082C Một phần các ấp: Trung Bình, Ấp Ràng, Trung Hiệp Thạnh – xã Trung Lập Thượng Từ 8h30 - 12h30
M19BS355D Một một phần các ấp: Ấp 3, Ấp 3A, Ấp 3B, Ấp 8– xã Tân Thạnh Đông
K19BS365D Một phần ấp Bến Cỏ - xã Phú Hòa Đông
30/7/2020 F39BS856C Một phần ấp Phước Lộc, Phước An - xã Phước Thạnh Từ 8h30 - 12h30
F39BS433C, F39BS062C, F39BS676D, F39BS957D, F39BS046D, F39BS743C Một phần các ấp: Bình Thượng 1, Bình Thượng 2, Ấp Tháp – xã Thái Mỹ
V19IS074D Một phần các ấp: Cây Da, Ấp Chợ – xã Tân Phú Trung
31/7/2020 K39BS513D Một phần ấp Đồng Lớn – xã Trung Lập Thượng Từ 8h30 - 12h30
M19DS027D, M19DS851N Một phần các ấp 12 – xã Tân Thạnh Đông
G39CS010D Một phần ấp Giữa – xã Tân Phú Trung
M19ES608D Một phần các ấp: Ấp 2, Ấp 2A – xã Hòa Phú

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi điều kiện cho phép, ngành điện có thể sẽ không cắt điện hoặc tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện hoặc mất an toàn trên hệ thống điện thuộc địa bàn TP.HCM, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH