Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 10/10-16/10/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 10/10 đến ngày 16/10/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 10/10-16/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
13-10-21 13:00 16:00 Thái Thị Bôi 3
14-10-21 7:30 10:30 KDC Danatol
14-10-21 13:00 16:00 Hòa Minh 3 T5
15-10-21 7:30 10:30 KDC Siêu Thị
15-10-21 13:00 15:30 Thái Thị Bôi 3
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
10-10-21 5:30 17:00 KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn
10-10-21 5:30 17:00 Trung tâm Internet Việt Nam
10-10-21 5:30 17:00 Nhà hàng Thiên Nga Trắng
10-10-21 5:30 17:00 KS Everland (Công ty TNHH Hadavico)
11-10-21 5:00 8:00 Tân Trà 1
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
10-10-21 7:30 16:00 Trạm bơm XLNT số 5 CNC
10-10-21 7:30 16:00 Thi công đường số 1 CNC
10-10-21 7:30 16:00 Công ty cổ phần công nghệ QCM
10-10-21 7:30 16:00 Kiot Nhà điều hành BQLDA Khu CNC
10-10-21 7:30 16:00 Trung Tâm Ươm Tạo
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
11-10-21 13:30 17:30 KS MINH TOÀN PLACE
12-10-21 8:00 10:30 BÌNH THUẬN
12-10-21 9:00 12:00 SALE GALLERY
12-10-21 13:30 16:00 KHU TẬP THỂ LIÊN TRÌ
12-10-21 15:00 17:30 LÝ THÁI TỔ 4
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
12-10-21 13:30 14:30 Quan Châu 2
12-10-21 16:30 17:30 Quan Châu 2
13-10-21 7:00 10:00 Quang Châu
13-10-21 13:30 16:30 Giáng Đông
14-10-21 6:30 11:30 TBA Tùng Lâm 2
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
10-10-21 5:30 17:00 KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn
10-10-21 5:30 17:00 Trung tâm Internet Việt Nam
10-10-21 5:30 17:00 Nhà hàng Thiên Nga Trắng
10-10-21 5:30 17:00 KS Everland (Công ty TNHH Hadavico)
11-10-21 5:00 8:00 Tân Trà 1

MAI UYÊN