Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 9/1-15/1/2022

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 9/1 đến ngày 15/1/2022.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 9/1/-15/1/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
09-01-22 7:30 17:00 FPT Complex
09-01-22 9:30 12:30 TTHC Quận Ngũ Hành Sơn
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp T2
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp T1
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp T3
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp 5
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp 4
11-01-22 7:00 8:00 KĐT Nam Bắc Mỹ An
11-01-22 10:30 11:30 KĐT Nam Bắc Mỹ An
11-01-22 13:00 14:00 KDC Khuê Mỹ 1
11-01-22 13:30 16:30 The Blossom City Hotel
11-01-22 16:00 17:00 KDC Khuê Mỹ 1
12-01-22 7:00 8:00 An Cư 4 T2
12-01-22 10:30 11:30 An Cư 4 T2
12-01-22 13:00 14:00 Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp
12-01-22 16:00 17:00 Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp
13-01-22 7:00 8:00 KDC An Mỹ T5
13-01-22 10:30 11:30 KDC An Mỹ T5
13-01-22 13:00 14:00 An Mỹ T2
13-01-22 16:00 17:00 An Mỹ T2
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
11-01-22 7:30 11:00 Hoà Ninh 3
11-01-22 9:00 10:30 KKT Vườn Hòa Ninh
11-01-22 10:00 11:30 TBA Thanh Song Hòa
11-01-22 13:00 16:00 UB Hòa Sơn 2
11-01-22 14:00 15:30 TBA VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HẠ TẦNG
11-01-22 15:00 17:00 Thi công đường số 5 CNC
12-01-22 7:30 10:00 Thạch Nham Đông
12-01-22 7:30 9:30 Kho PT sát thương
12-01-22 9:30 11:00 TBA Rau sạch Hòa Khương
12-01-22 13:00 15:00 Bơm Túy Loan
12-01-22 13:30 16:00 Hoà Ninh 5
12-01-22 15:00 17:00 Bơm Ninh An
13-01-22 7:30 11:00 An Ngãi Tây 2
13-01-22 7:30 11:30 Mỏ đá Phước Nhân T2
13-01-22 13:00 16:30 Khương Mỹ 3
13-01-22 13:00 17:00 Đá Lưỡi Mèo 1
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
10-01-22 13:30 15:30 BÀU HẠC
11-01-22 14:00 16:30 KS THU BỒN
12-01-22 8:00 8:30 MAI AM 2
12-01-22 10:30 11:00 MAI AM 2
12-01-22 13:30 17:30 THIỆU BÌNH 2
13-01-22 8:00 11:00 BẠCH ĐẰNG APARTMENT
13-01-22 8:00 11:00 LÊ APARTMENT
13-01-22 14:00 16:30 SALE GALLERY
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
10-01-22 13:00 17:00 T10 Khuê Trung Đò Xu
10/01/2022 13:00 17:00 TBA Nguyễn Phong Sắc
11/01/2022 7:00 12:00 TBA Đông Hòa 3
11-01-22 7:00 12:00 Đông Hoà 2
11-01-22 13:00 17:00 TBA Văn Tiến Dũng T1
12-01-22 5:30 17:00 TBA Phạm Hùng T3
12-01-22 5:30 17:00 TBA Văn Tiến Dũng T4
12-01-22 5:30 17:00 KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6
12-01-22 5:30 17:00 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ
12-01-22 5:30 17:00 TBA Mẹ Thứ T1
12-01-22 5:30 17:00 TBA Mẹ Thứ T2
12-01-22 5:30 17:00 CCMT Miền Trung & Tây Nguyên
12-01-22 5:30 17:00 Thái Gia Nguyễn
12-01-22 6:30 10:30 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ
13-01-22 13:00 17:00 Bình Thái 5
13-01-22 14:00 17:00 KDC Phong Bắc 2 T5
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
09-01-22 7:30 17:00 FPT Complex
09-01-22 9:30 12:30 TTHC Quận Ngũ Hành Sơn
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp T2
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp T1
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp T3
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp 5
11-01-22 6:00 17:30 An Hiệp 4
11-01-22 7:00 8:00 KĐT Nam Bắc Mỹ An
11-01-22 10:30 11:30 KĐT Nam Bắc Mỹ An
11-01-22 13:00 14:00 KDC Khuê Mỹ 1
11-01-22 13:30 16:30 The Blossom City Hotel
11-01-22 16:00 17:00 KDC Khuê Mỹ 1
12-01-22 7:00 8:00 An Cư 4 T2
12-01-22 10:30 11:30 An Cư 4 T2
12-01-22 13:00 14:00 Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp
12-01-22 16:00 17:00 Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp
13-01-22 7:00 8:00 KDC An Mỹ T5
13-01-22 10:30 11:30 KDC An Mỹ T5
13-01-22 13:00 14:00 An Mỹ T2
13-01-22 16:00 17:00 An Mỹ T2
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
09-01-22 7:30 9:30 Cty Điện Chiếu Sáng
09-01-22 8:00 11:00 Thép Hòa Phát T7
09-01-22 8:00 11:00 Thép Hòa Phát T8
09-01-22 8:00 11:00 Thép Hòa Phát T9
09-01-22 9:00 16:00 Gốm Sứ Cosani T1
09/01/2022 9:00 16:00 Gốm Sứ Cosani T2
09/01/2022 9:00 16:00 Cơ khí 591
09/01/2022 9:00 16:00 KC Thép Cosevco
09/01/2022 9:00 16:00 Phát Thành
09/01/2022 9:00 16:00 TBCP Bưu Điện T2
09/01/2022 9:00 16:00 Lilama 7
09/01/2022 9:00 16:00 Cao Su ĐN 2-3-5
09/01/2022 9:00 16:00 Someco Sông Đà
09/01/2022 9:00 16:00 Dừng Hải Vân
09/01/2022 9:00 16:00 Việt Á
09/01/2022 9:00 16:00 Hút Bụi+Oxy 1
09/01/2022 9:00 16:00 Cao Su ĐN
09/01/2022 9:00 16:00 CT VTĐ.Sắt
09/01/2022 9:00 16:00 NM SX Lốp Radial
09/01/2022 9:00 16:00 TTTV KTX.DỰNG
09/01/2022 9:00 16:00 Crown
09/01/2022 9:00 16:00 CPCao Su ĐN
09/01/2022 9:00 16:00 CS ĐS 7 KCN LC
09/01/2022 9:00 16:00 CP Cao Su ĐN
09/01/2022 9:00 16:00 Nhựa Việt Thái
09/01/2022 9:00 16:00 CP Cao Su ĐN T6
09/01/2022 9:00 16:00 XLNT KCN Liên Chiểu
09/01/2022 9:00 16:00 SSLV
09/01/2022 9:00 16:00 SSLV T2
09/01/2022 9:00 16:00 Công ty HSW
09/01/2022 9:00 16:00 Bưu Điện Nhà Máy 5
09/01/2022 9:00 16:00 Nhựa Đà Nẵng
09/01/2022 9:30 11:30 XN 875
09-01-22 13:00 15:00 XDHK Liên Chiểu
10-01-22 8:00 12:00 GoldenHills TBC2
10-01-22 8:00 12:00 GoldenHills TBC10
11-01-22 7:30 10:00 KDC Đa Phước
11-01-22 13:30 16:00 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3
12-01-22 7:30 10:00 TBA ĐOÀN 74
12-01-22 13:30 16:00 J258-T2

MAI UYÊN