Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12/12-18/12/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12/12-18/12/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 12/12-18/12/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA
12/12/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP2 - P.Thống Nhất
12/12/21 13:30:00 16:30:00 Mất điện một phần KP9, 10 - P.An Bình
12/12/21 8:00:00 11:30:00 Mất điện một phần KP1, 9 - P.Tam Hiệp
12/12/21 7:30:00 15:00:00 Mất điện một phần KP1, 2, 9 - P.Tam Hiệp
12/12/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP2 - P.Bửu Hòa, KP Đồng Nai – P.Hóa An
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
13/12/21 13:15:00 15:15:00 Ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện
13/12/21 10:15:00 12:15:00 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm
13/12/21 7:30:00 11:30:00 Ấp Đức Long 1- xã Gia Tân 2
14/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hưng Nhơn - xã Hưng Lộc
13/12/21 8:15:00 10:15:00 Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm
ĐIỆN LỰC TRỊ AN
12/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần KP1 TT Vĩnh An (trạm Khu Phố 1-5)
16/12/21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp Cây Xoài và một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An
15/12/21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An
16/12/21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp 3, xã Tân An
12/12/21 6:00:00 6:15:00 Một phần KP3 và một phần KP8 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
12/12/21 6:10:00 6:25:00 Một phần KP8 - TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
14/12/21 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp 3 và ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu
12/12/21 5:15:00 5:30:00 Một phần KP1 và một phần KP8 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
12/12/21 6:30:00 12:00:00 Xã Vĩnh Tân (trừ một phần Ấp 1) và một phần Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
12/12/21 18:45:00 19:00:00 Một phần KP1 và một phần KP8 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
12/12/21 17:45:00 18:00:00 Một phần KP8 - TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
12/12/21 11:00:00 13:00:00 Một phần ấp 2 xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu (trạm Suối Lung 1 và Suối Lung 2
15/12/21 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân
12/12/21 6:30:00 17:30:00 KP6, KP7 và một phần các Khu Phố:2, 5, 8 – TT Vĩnh An; một phần Ấp 1 - xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
12/12/21 17:30:00 17:45:00 Một phần KP3 và một phần KP8 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
12/12/21 7:30:00 17:30:00 Mất điện đường Hồ Thị Hương, Nguyễn Trãi, Thích Quảng Đức nối dài, phường Xuân An, phường Xuân Hòa, ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm Thành phố Long Khánh.
16/12/21 11:00:00 13:00:00 Mất điện một phần khu 8,9 ấp Cẩm Tân, tổ 10 ấp Tân Phong phường Xuân Tân TP Long Khánh.
15/12/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 2,4,5,9,11,,13,15,18 ấp Bàu Cối xã Bảo Quang TP Long Khánh.
15/12/21 11:00:00 13:00:00 Mất điện khu vực ấp Bàu Cối xã Bảo Quang TP Long Khánh.
14/12/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần tổ 2,3,4,6,8 ấp Lác Chiếu xã Bảo Quang TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
13/12/21 11:00:00 14:00:00 11h00 - 14h00: Một phần ấp 1, 2 - xã Xuân Hưng
14/12/21 8:00:00 12:00:00 08h00 - 12h00: Trạm khách hàng Công ty TNHH Sơn Hà và trạm Cty TNHH MTV XL-TM Hòa Trung Phát - xã Xuân Hưng.
12/12/21 6:00:00 17:30:00 06h00 - 17h30 : - Khu vực ấp 2 và một phần ấp 3 - xã Xuân Hòa (đường vô Soocbabuông); - Các trạm khách hàng Trại Cai nghiện Xuân Hòa, Cơ Sở Phan Thành Tâm, Cơ Sở Phan Thành Tâm 2, Cơ sở Hồ Sơn Tư, Khổ qua rừng Xuân Hòa, Trại gà Vi Cẩm Tú, Phạm Tấn Phong, Cường Thuận IDICO, Công ty Nguyễn Thiên Phúc, Cty Thức Uống Gạo, Công Ty Cổ Phần Eastwood Energy - xã Xuân Hòa.
14/12/21 13:00:00 17:00:00 13h00 - 17h00: Trạm khách hàng Công ty TNHH sản xuất gạch An Phượng (trạm CS gạch TUYNEL Xuân Lộc) - xã Xuân Hưng.
12/12/21 7:30:00 16:00:00 07h30 - 16h00: Một phần khu 4, 8 - thị trấn Gia Ray.
12/12/21 6:00:00 13:00:00 06h00 - 13h00 : Xã Xuân Hòa.
14/12/21 11:00:00 14:00:00 11h00 - 13h30: Một phần ấp 1 - xã Xuân Bắc. 11h00 - 14h00: Một phần các ấp 6, 8 - xã Xuân Bắc.
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
14/12/21 8:00:00 12:00:00 Ấp Hiệp Nghĩa - TT Định Quán - huyện Định Quán
16/12/21 8:00:00 16:30:00 Ấp 5, 3 - Xã Phú Lợi - huyện Định Quán
13/12/21 13:00:00 14:45:00 Ấp 114, Hiệp Quyết - TT Định Quán - huyện Định Quán
13/12/21 9:45:00 11:30:00 Ấp 6, 7 - xã Phú Tân - huyện Định Quán
16/12/21 8:30:00 15:00:00 Ấp 114 - TT Định Quán; Ấp 7 - xã Gia Canh - huyện Định Quán
13/12/21 15:00:00 16:45:00 Ấp 114, Hiệp Quyết - TT Định Quán - huyện Định Quán
12/12/21 7:30:00 16:30:00 Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường.
13/12/21 7:30:00 9:15:00 Ấp Hiệp Thương, Ấp Hiệp Lợi, Hiệp Cường. - TT Định Quán - huyện Định Quán
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
14/12/21 13:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5,7 xã An Phước.
14/12/21 14:00:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 xã An Phước.
14/12/21 8:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Hàng Gòn xã Lộc An, một phần khu Cầu Xéo - Thị Trấn Long Thành
14/12/21 9:00:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Kim Sơn - Thị Trấn Long Thành.
ĐIỆN LỰC NHƠN TRẠCH
12/12/21 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp Thanh Minh, Hòa Bình – xã Vĩnh Thanh
12/12/21 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Thị Cầu, một phần ấp Bến Đình xã Phú Đông
12/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bến Cam – xã Phước Thiền
12/12/21 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Chính Nghĩa, KCN Ông Kèo, Ấp 3 Xã Phước Khánh
12/12/21 6:30:00 7:00:00 Một phần ấp Chính Nghĩa, Thành Công, Vĩnh Cữu, Sơn Hà – xã Vĩnh Thanh
12/12/21 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp Thống Nhất, Đại Thắng – xã Vĩnh Thanh
12/12/21 6:00:00 18:00:00 Xã Đại Phước (trừ một phần ấp Phước Lý), xã Phú Hữu, một phần ấp Phú Tân – xã Phú Đông
12/12/21 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp Thống Nhất, Đại Thắng – xã Vĩnh Thanh
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
13/12/21 8:00:00 10:00:00 Ấp Láng Lớn Xã Xuân Mỹ (Trạm Xuân Mỹ 4).
13/12/21 8:00:00 10:00:00 Ấp Láng Lớn Xã Xuân Mỹ (Trạm Xuân Mỹ 3).
14/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp 3, 4 xã Thừa Đức.
15/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp 4, 5 Xã Sông Nhạn
16/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp Đồng Tâm xã Xuân Mỹ. Cây xăng Phú Cường, Hạt Điều Nguyễn Thị Loan, HTX Quyết Tiến 3.
16/12/21 17:00:00 17:10:00 Khu 1, 2 Ấp Láng Lớn, đường 1, 3 Ấp Suối Sóc xã Xuân Mỹ, Ấp 6, 7 xã Sông Ray.
13/12/21 7:00:00 17:00:00 Khu đồi 57 xã Long Giao.
16/12/21 6:50:00 7:00:00 Khu 1, 2 Ấp Láng Lớn, đường 1, 3 Ấp Suối Sóc xã Xuân Mỹ, Ấp 6, 7 xã Sông Ray.
14/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp 1, 6 xã Lâm San
15/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp 1 xã Sông Nhạn.
16/12/21 8:00:00 16:30:00 Ấp Suối Sóc Xuân Mỹ (Trạm Xuân Mỹ 5)
13/12/21 10:00:00 12:00:00 Ấp Nam Hà Xã Xuân Bảo (Trạm Nam Hà 4).
13/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp Tân Bảo xã Bảo Bình.
13/12/21 10:00:00 12:00:00 Ấp 5 Xã Xuân Tây (Trạm Ấp 5 Xuân Tây).
14/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp 5, Xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 24).
15/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp 7, 8 Xã Sông Ray.
16/12/21 8:00:00 16:30:00 Ấp 6 Xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 8A).
ĐIỆN LỰC TRẢNG BOM
12/12/21 11:00:00 12:30:00 Một phần ấp Thanh Hoá, Thái Hoà, Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3
12/12/21 5:00:00 5:30:00 Một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; Một phần Ấp Tân Thành, xã Thanh Binh; Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao; Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom
12/12/21 19:30:00 20:00:00 Một phần ấp Trung Tâm, Trường An, Tân Thành, Tân Lập, Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom
12/12/21 5:00:00 5:30:00 Một phần ấp Trung Tâm, Trường An, Tân Thành, Tân Lập, Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom
12/12/21 8:00:00 14:00:00 Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom
16/12/21 8:00:00 12:00:00 Một phần Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom
16/12/21 12:00:00 15:30:00 Một phần Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom
12/12/21 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom
12/12/21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; Một phần ấp Nhân Hòa, Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom
15/12/21 11:00:00 13:30:00 Một phần Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
12/12/21 19:30:00 20:00:00 Một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; Một phần Ấp Tân Thành, xã Thanh Binh; Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao; Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom
12/12/21 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
14/12/21 11:00:00 13:00:00 Một phần Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC CHI NHÁNH BIÊN HÒA 2
12/12/21 8:00:00 16:30:00 Đường 3A, 4A, 6A KCN Biên Hòa 2
12/12/21 8:00:00 16:30:00 Đường 3A, 4A, 6A KCN Biên Hòa 2
12/12/21 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình Tân
12/12/21 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP Bình Dương, KP Long Điềm P. Long Bình Tân

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương