Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 13/2-19/2/2022

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 13/2-19/2/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 13/2-19/2/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
15/02/22 8:00:00 14:00:00 Ấp Hòa Thành - Xã Ngọc Định - Huyện Định Quán.
15/02/22 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
16/02/22 8:00:00 16:00:00 Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
16/02/22 8:00:00 11:00:00 Ấp 3 - Xã Phú Thịnh - Huyện Tân Phú.
16/02/22 8:00:00 15:30:00 Ấp 6 - Xã Phú Lập - Huyện Tân Phú.
17/02/22 8:00:00 11:00:00 Ấp 5 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú.
16/02/22 8:30:00 9:45:00 Ấp Đồn Điền 1, Đồn Điền 2 - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán.
16/02/22 8:30:00 10:15:00 Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
15/02/22 9:30:00 16:00:00 Ấp 2 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
16/02/22 10:30:00 12:30:00 Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
17/02/22 13:30:00 16:30:00 Ấp 5 , 6 - Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
13/02/22 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp Lộ Đức, Đông Hải xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
14/02/22 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
14/02/22 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom
15/02/22 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom
15/02/22 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom
16/02/22 8:30:00 14:30:00 Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
17/02/22 8:30:00 13:00:00 Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, H. Trảng Bom
17/02/22 11:00:00 13:30:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
17/02/22 11:00:00 13:30:00 Một phần ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3; Một phần, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
16/02/22 8:00:00 10:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 250kVA Sơn Tiên T2.
17/02/22 8:00:00 10:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 75kVA Đan Viện Thánh Mẫu An Phước
16/02/22 10:00:00 13:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 180kVA Kim Thành Phát
17/02/22 10:00:00 13:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Trường Thiết Giáp T1
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
17/02/22 6:00:00 18:00:00 Xã Xuân Phú, Xuân Định, Bảo Hòa, Suối Cát
16/02/22 6:30:00 18:00:00 Xã Xuân Thọ, Xuân Bắc, Suối Cát (khu vực từ ngã Ba Bảo Chánh đến ngã Tư Xuân Thọ)
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
15/02/22 8:00:00 14:00:00 Ấp Hòa Thành - Xã Ngọc Định - Huyện Định Quán.
15/02/22 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
16/02/22 8:00:00 16:00:00 Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
16/02/22 8:00:00 11:00:00 Ấp 3 - Xã Phú Thịnh - Huyện Tân Phú.
16/02/22 8:00:00 15:30:00 Ấp 6 - Xã Phú Lập - Huyện Tân Phú.
17/02/22 8:00:00 11:00:00 Ấp 5 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú.
16/02/22 8:30:00 10:15:00 Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
16/02/22 8:30:00 9:45:00 Ấp Đồn Điền 1, Đồn Điền 2 - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán.
15/02/22 9:30:00 16:00:00 Ấp 2 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
16/02/22 10:30:00 12:30:00 Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
17/02/22 13:30:00 16:30:00 Ấp 5 , 6 - Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN NHƠN TRẠCH
13/02/22 7:00:00 7:30:00 Một phần ấp Thị Cầu, một phần ấp Bến Đình - Xã Phú Đông.
13/02/22 7:00:00 7:30:00 Một phần ấp 3 - Xã Phú Thạnh, một phần ấp Bến Đình - Xã Phú Đông, xã Phước Khánh.
13/02/22 8:00:00 14:00:00 Ấp Bàu Sen, một phần ấp 3 - Xã Phú Thạnh, Cụm Công Nghiệp Phú Thạnh.
13/02/22 14:00:00 14:30:00 Một phần ấp Thị Cầu, một phần ấp Bến Đình - Xã Phú Đông.
13/02/22 14:00:00 14:30:00 Một phần ấp 3 - Xã Phú Thạnh, một phần ấp Bến Đình - Xã Phú Đông.

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương