Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 18/7-24/7/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 18/7-24/07/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 18/07-24/7/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
23-7-21 8:00:00 17:00:00 Ấp 4 và Ấp 5 - Xã Phú Lộc.
20-07-21 7:30:00 17:00:00 Khu Phố Hiệp Thuận - Thị trấn Định Quán; Ấp 6 - Xã Phú Ngọc và Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
20-07-21 8:00:00 17:00:00 Khu 6 và Khu 8 - Thị trấn Tân Phú.
19-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp 5, Ấp 7 và Ấp 8 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
22-07-21 8:00:00 17:00:00 Khu 10, Khu 11, Khu 12 - Thị trấn Tân Phú và Ấp 3 - Xã Trà Cổ.
26-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 5, 7, 8 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
29-07-21 8:00:00 17:00:00 Khu 10, 11, 12 - Xã Thị trấn Tân Phú và Ấp 3 - Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
28-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Thọ 1, 2, 3, Phương MAi 1 - Xã Phú Lâm và Ấp Thọ Lâm 1 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
30-07-21 8:00:00 17:00:00 Khu 11, 12 - Xã Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
27-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
26-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Phú Dũng, Ấp Phú Hợp A, B - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
25-07-21 7:00:00 14:30:00 Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
24-07-21 7:30:00 16:30:00 Xã Hiếu Liêm (trừ ấp 1); Xã Trị An (trừ một phần ấp 1 và một phần ấp 2)
25-07-21 7:30:00 16:30:00 Ấp Bình Chánh và một phần ấp 2 xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
18-07-21 9:00:00 11:30:00 Ấp Bình Chánh, Ấp 1, một phần ấp Lý Lịch 1 và một phần ấp Lý Lịch 2 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
25-07-21 7:00:00 14:30:00 Một phần phụ tải của Công ty Changshin Việt Nam (các trạm: Changshin1, Changshin 9)
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
23-07-21 8:00:00 10:00:00 Mất điện tổ 5,6,8,9,9B,14,15,10,22,24,25,26,27 ấp Bảo Vinh B xã Bảo Vinh TP Long Khánh.
23-07-21 8:00:00 10:00:00 Mất điện ấp 18 Gia đình xã Bảo Quang TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
21-07-21 8:30:00 12:00:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
21-07-21 9:00:00 13:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
18-07-21 8:00:00 14:00:00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố nai 3, H. Trảng Bom
18-07-21 8:00:00 12:30:00 Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom.
18-07-21 8:00:00 8:30:00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố nai 3, H. Trảng Bom
22-07-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
21-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom
18-07-21 12:30:00 16:00:00 Một phần âp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom.
23-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, H. Trảng Bom
21-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom
21-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom
18-07-21 13:30:00 14:00:00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố nai 3, H. Trảng Bom
20-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Hoa, Tân Hợp, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom
22-07-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
20-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Hoa, Tân Hợp, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom
21-07-21 9:00:00 13:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
20-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
23-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp 4 và Ấp 5 - Xã Phú Lộc.
28-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Thọ 1, 2, 3, Phương MAi 1 - Xã Phú Lâm và Ấp Thọ Lâm 1 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
20-07-21 7:30:00 17:00:00 Khu Phố Hiệp Thuận - Thị trấn Định Quán; Ấp 6 - Xã Phú Ngọc và Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
27-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
19-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp 5, Ấp 7 và Ấp 8 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
22-07-21 8:00:00 17:00:00 Khu 10, Khu 11, Khu 12 - Thị trấn Tân Phú và Ấp 3 - Xã Trà Cổ.
30-07-21 8:00:00 17:00:00 Khu 11, 12 - Xã Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
20-07-21 8:00:00 17:00:00 Khu 6 và Khu 8 - Thị trấn Tân Phú.
26-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Phú Dũng, Ấp Phú Hợp A, B - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
26-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 5, 7, 8 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
29-07-21 8:00:00 17:00:00 Khu 10, 11, 12 - Xã Thị trấn Tân Phú và Ấp 3 - Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.

MAI UYÊN