Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20/06 - 26/06/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20/06 - 26/06/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 20/06-26/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
20-06-21 13:30:00 14:00:00 (Mất điện một phần P.Tam Hòa, P.Tân Mai, P.Tam Hiệp, P.Tân Tiến)
22-06-21 12:45:00 13:15:00 Một phần KP9, 11-P. Tân Phong
22-06-21 13:00:00 16:00:00 (Mất điện một phần KP1 – P.Tam Hòa)
27-06-21 6:00:00 6:30:00 (Một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2 – P.An Bình – Dọc trên Đường 5, 9)
27-06-21 6:00:00 6:30:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 9, KP1, 2 - P.An Bình)
20-06-21 9:45:00 11:30:00 Trạm biến áp BTS Phan Tiến – tuyến 474 Dielac (Mất điện VNPT Đồng Nai, CN Tổng Công ty Viễn thông Mobifone – P.An Bình)
20-06-21 7:45:00 9:30:00 TBA XN May Công nghiệp Đồng Nai (Trạm số 01) – tuyến 472 An Bình (Mất điện Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai – P.An Bình)
21-06-21 10:30:00 11:00:00 Mất điện một phần KP5, 6 – P.Trung Dũng, KP10 – P.Tân Phong
22-06-21 8:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP7 – P.An Bình)
27-06-21 16:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 9, KP1, 2 - P.An Bình)
21-06-21 8:00:00 11:00:00 (Mất điện Nhà máy A42 – P.Tân Phong)
25-06-21 8:00:00 16:00:00 (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai)
20-06-21 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần P.Tân Tiến)
27-06-21 16:30:00 17:00:00 Một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2 – P.An Bình – Dọc trên Đường 5, 9
20-06-21 8:00:00 8:30:00 (Mất điện một phần P.Tam Hòa, P.Tân Mai, P.Tam Hiệp, P.Tân Tiến)
22-06-21 15:45:00 16:15:00 Một phần KP9, 11-P. Tân Phong
25-06-21 8:00:00 17:00:00 Một phần P. Tân Phong (KP11)
21-06-21 8:00:00 8:30:00 Mất điện một phần KP5, 6 – P.Trung Dũng, KP10 – P.Tân Phong
20-06-21 8:00:00 12:00:00 Nhánh TBA Hiteco (Đang nhận nguồn 478 Vicasa) (Mất điện Công ty CP Công Nghệ Cao – P.An Bình)
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
23-06-21 13:30:00 16:00:00 Khu phố Hiệp Tâm 1 và Hiệp Tâm 2 - Thị trấn Định Quán
21-06-21 8:00:00 10:30:00 Ấp Suối Rút - Xã Phú Túc.
22-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 3 - Xã Suối Nho
23-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh.
24-06-21 9:00:00 11:15:00 Ấp 4 - Xã Phú An
22-06-21 10:15:00 12:30:00 Ấp 3 - Xã Suối Nho
30-06-21 13:15:00 16:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
21-06-21 8:00:00 11:00:00 Ấp Phú Cường, Phú Kiên, Phú Dũng - Xã La Ngà
22-06-21 13:30:00 16:45:00 Khu 1, 2, 4 - Thị trấn Tân Phú và Ấp 2 - Xã Phú Lộc
21-06-21 13:30:00 16:00:00 Ấp 1 - Xã La Ngà
23-06-21 9:00:00 11:15:00 Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh.
23-06-21 8:00:00 11:00:00 KHu 10, khu 11 và Khu hành Chính huyện Tân Phú - Thị trấn Tân Phú.
25-06-21 7:20:00 8:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1-2, TT Định Quán, huyện ĐQ
24-06-21 13:30:00 15:45:00 Ấp 1, 3 - Xã Núi Tượng
21-06-21 10:45:00 12:15:00 Ấp Suối Rút - Xã Phú Túc.
24-06-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 4 - Xã Phú An.
25-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 5, 6 - Xã Trà Cổ; Ấp 1 - Xã Phú Hòa và Ấp 3 - Xã Phú Lợi
22-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1, 4 - Xã Suối Nho
23-06-21 10:15:00 12:15:00 Ấp Ba Tầng, Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh.
25-06-21 8:30:00 15:00:00 Ấp 1 - Xã Phú Hòa
23-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp Ba Tầng - Xã Phú Vinh.
21-06-21 9:00:00 11:30:00 Ấp 5 - Xã Suối Nho
25-06-21 12:00:00 13:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1-2, TT Định Quán, huyện ĐQ
24-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - Xã Núi Tượng.
21-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 1 - Xã La Ngà
22-06-21 8:00:00 12:00:00 Ấp 4 - Xã Phú Lộc
24-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 2A - Xã Núi Tượng
25-06-21 8:30:00 15:00:00 Ấp 2, 4 - Xã Trà Cổ.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
21-06-21 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp 1 -xã Trị An, một phần KP4 - TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
22-06-21 13:30:00 14:30:00 TBA Đồng Hiệp - Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
27-06-21 8:45:00 11:15:00 Một phần Cụm công nghiệp Thiện Tân - Một phần Ấp Ông Hừng - xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
20-06-21 8:00:00 13:00:00 TBA ChangShin 1 & TBA ChangShin 9 - Cty Chang Shin VN, xã Thạnh Phú- huyện Vĩnh Cửu
21-06-21 11:00:00 12:00:00 Một phần KP5 - TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
25-06-21 8:00:00 8:30:00 Một phần Ấp 5 - xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu
22-06-21 15:00:00 16:30:00 TBA Nguyễn Trung Sơn - Ấp 2, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
29-06-21 7:30:00 18:30:00 Một phần Ấp Bình Chánh và một phần Ấp Cây Xoài – xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu
21-06-21 14:30:00 15:30:00 Một phần Ấp 3 - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 13:00:00 14:00:00 Một phần Ấp 1 - xã Bình Lợi và một phần Ấp 6 - xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 13:30:00 14:30:00 TBA Trường Thanh - Ấp Vàm, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 16:00:00 17:00:00 Một phần Ấp 3 - xã Bình Lợi - huyện Vĩnh Cửu
20-06-21 10:00:00 11:30:00 TBA Khang My - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
21-06-21 13:00:00 14:00:00 Một phần Ấp 2 và một phần Ấp 4 - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu
25-06-21 8:00:00 16:30:00 KH trạm ĐĐ Số 13
25-06-21 8:00:00 16:30:00 KH trạm ĐĐ Số 12
23-06-21 8:00:00 16:30:00 Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 6 - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu
25-06-21 8:30:00 11:30:00 Một phần Ấp 5 - xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu
30-06-21 7:30:00 18:30:00 KH TBA Khang Minh An, Ấp Cây Xoài – xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu
20-06-21 8:30:00 11:30:00 Các TBA: Minh Thành 2, 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư Xá Minh Thành 2
22-06-21 10:00:00 11:30:00 TBA Nguyễn Văn Ngọc 2 - Ấp Bình Trung, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 10:00:00 11:30:00 TBA Đỗ Văn Hùng - Ấp Bình Chánh, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 15:00:00 16:30:00 TBA Thúy Hoa - Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
25-06-21 8:00:00 16:30:00 KH trạm ĐĐ Số 14
21-06-21 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 2 -xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 8:00:00 9:30:00 TBA Đào Ngọc Bảo Ngân - Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 14:15:00 15:45:00 Một phần Ấp 1 và một phần Ấp 3 - xã Bình Lợi - huyện Vĩnh Cửu
25-06-21 8:00:00 16:30:00 KH trạm ĐĐ Số 11
22-06-21 8:00:00 9:30:00 TBA Bùi Thị Sáu – Khu Phố 6, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
25-06-21 7:45:00 12:15:00 Ấp bạch Lâm 1, Bạc Lâm 2 - xã Gia Tân 2
25-06-21 7:45:00 17:15:00 Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện
22-06-21 7:15:00 16:45:00 Ấp tây Kim, Tây nam, Võ Dõng 3 xã Gia Kiệm
23-06-21 7:45:00 12:15:00 Ấp Dốc Mơ 1,2,3- xã Gia Tân 1
23-06-21 12:45:00 17:15:00 Ấp Đức Long 1, Đức Long 2 xã Gia Tân 2
26-06-21 7:15:00 16:45:00 Ấp Đông bắc - xã Gia Kiệm
23-06-21 12:45:00 17:30:00 Ấp Đức Long 3- xã Gia Tân 2
23-06-21 7:45:00 12:15:00 khu phố Trần Cao vân,thị trấn Dầu Giây
24-06-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm
25-06-21 7:45:00 12:15:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
25-06-21 12:45:00 17:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3
25-06-21 13:00:00 17:15:00 Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
21-06-21 7:30:00 10:30:00 Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh.
21-06-21 7:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh.
21-06-21 13:00:00 16:00:00 Mất điện khách hàng Nhân hàng Trường THPT Trần Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
22-06-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
21-06-21 13:00:00 16:00:00 TBA Nguyễn Thanh Phi Long, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom
23-06-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu
21-06-21 8:00:00 11:00:00 TBA Công ty Lê Vinh, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
22-06-21 9:00:00 13:00:00 Một phần ấp 4, xã Sông Trầu
22-06-21 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
22-06-21 8:00:00 11:00:00 TBA Công ty CP CTCBIO (Công ty Sinh Học Đống Tâm cũ)
21-06-21 13:00:00 16:00:00 TBA CS Gạch Đồng Phát Tâm Trí, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
22-06-21 8:00:00 10:00:00 TBA Hà Siu Vành
21-06-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp 2, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
23-06-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
23-06-21 8:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 1 - phường An Hòa
20-06-21 8:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 - Xã An Phước.
25-06-21 8:20:00 14:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 2,3 - phường An Hòa.
25-06-21 8:30:00 14:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 2,3 - phường An Hòa.
24-06-21 8:00:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải - Thị trấn Long Thành.
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
23-06-21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú.
23-06-21 13:30:00 15:30:00 13h30 - 15h30: Một phần ấp Bàu Sen - xã Xuân Trường.
24-06-21 8:30:00 11:00:00 08h30 - 11h00: Một phần ấp 2B - xã Xuân Bắc.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
24-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - Xã Núi Tượng.
21-06-21 8:00:00 11:00:00 Ấp Phú Cường, Phú Kiên, Phú Dũng - Xã La Ngà
30-06-21 13:15:00 16:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
21-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 1 - Xã La Ngà
22-06-21 8:00:00 12:00:00 Ấp 4 - Xã Phú Lộc
24-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 2A - Xã Núi Tượng
25-06-21 8:30:00 15:00:00 Ấp 2, 4 - Xã Trà Cổ.
23-06-21 13:30:00 16:00:00 Khu phố Hiệp Tâm 1 và Hiệp Tâm 2 - Thị trấn Định Quán
22-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 3 - Xã Suối Nho
23-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh.
24-06-21 9:00:00 11:15:00 Ấp 4 - Xã Phú An
22-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1, 4 - Xã Suối Nho
23-06-21 10:15:00 12:15:00 Ấp Ba Tầng, Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh.
25-06-21 8:30:00 15:00:00 Ấp 1 - Xã Phú Hòa
21-06-21 10:45:00 12:15:00 Ấp Suối Rút - Xã Phú Túc.
24-06-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 4 - Xã Phú An.
25-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 5, 6 - Xã Trà Cổ; Ấp 1 - Xã Phú Hòa và Ấp 3 - Xã Phú Lợi
24-06-21 13:30:00 15:45:00 Ấp 1, 3 - Xã Núi Tượng
25-06-21 12:00:00 13:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1-2, TT Định Quán, huyện ĐQ
23-06-21 8:00:00 11:00:00 KHu 10, khu 11 và Khu hành Chính huyện Tân Phú - Thị trấn Tân Phú.
25-06-21 7:20:00 8:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1-2, TT Định Quán, huyện ĐQ
23-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp Ba Tầng - Xã Phú Vinh.
22-06-21 13:30:00 16:45:00 Khu 1, 2, 4 - Thị trấn Tân Phú và Ấp 2 - Xã Phú Lộc
21-06-21 8:00:00 10:30:00 Ấp Suối Rút - Xã Phú Túc.
21-06-21 9:00:00 11:30:00 Ấp 5 - Xã Suối Nho
21-06-21 13:30:00 16:00:00 Ấp 1 - Xã La Ngà
23-06-21 9:00:00 11:15:00 Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh.
22-06-21 10:15:00 12:30:00 Ấp 3 - Xã Suối Nho
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẨM MỸ
23-06-21 14:00:00 16:00:00 Ấp Tân Hòa Xã Bảo Bình.
23-06-21 9:00:00 11:00:00 Ấp Suối Lức Xã Xuân Đông.
ĐIỆN LỰC HUYỆN NHƠN TRẠCH
20-06-21 8:30:00 12:00:00 Công ty CP ĐT Công Nghiệp Việt Hoàng
20-06-21 8:50:00 12:00:00 Công ty Cô Khí Và Xây Dựng POSCO E&C Việt Nam

MAI UYÊN