Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 21/11-27/11/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 21/11-27/11/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 21/11-27/11/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA
21/11/21 5:30:00 6:00:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An)
21/11/21 16:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An)
21/11/21 17:00:00 17:30:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa)
21/11/21 6:00:00 6:30:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa)
21/11/21 8:00:00 12:00:00 (Đang nhận nguồn 474 Tam Hiệp 1) (Mất điện một phần KDC P.An Bình)
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
21/11/21 7:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
23/11/21 13:15:00 16:45:00 Ấp 6 - Xã Lộ 25
21/11/21 7:15:00 7:20:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung; Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
25/11/21 13:15:00 15:45:00 Ấp tây Kim - xã Gia Kiệm
21/11/21 17:45:00 17:50:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung; Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
24/11/21 6:45:00 16:15:00 Ấp Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2 - xã Gia Tân 2
21/11/21 7:00:00 7:05:00 Ấp Nam Sơn, Lạc Sơn - xã Quang Trung
24/11/21 7:45:00 9:45:00 Ấp Tây Kim - xã gia Kiệm
21/11/21 8:15:00 16:15:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
21/11/21 17:30:00 17:35:00 Ấp Nam Sơn, Lạc Sơn - xã Quang Trung
24/11/21 7:45:00 9:45:00 Ấp Tây Kim - xã gia Kiệm
21/11/21 7:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
21/11/21 12:45:00 15:45:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn - xã Quang Trung
23/11/21 6:45:00 16:15:00 Khu phố Trần Cao Vân - Thị Trấn Dầu Giây
25/11/21 8:45:00 11:15:00 Ấp Võ dõng 3 - xã gia Kiệm
ĐIỆN LỰC TRỊ AN
21/11/21 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu
21/11/21 10:45:00 11:45:00 Một phần ấp Bình Ý, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu
21/11/21 6:30:00 12:00:00 KP1, một phần Kp2 và một phần Kp8 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
21/11/21 8:30:00 10:30:00 Một phần ấp Bình Ý, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu
21/11/21 16:00:00 16:30:00 KP1, một phần Kp2 và một phần Kp8 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
21/11/21 14:30:00 15:30:00 Một phần ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa; Một phần Ấp Bình Phước, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
21/11/21 8:00:00 16:00:00 - Mất điện khách hàng Tòa Giám Mục
21/11/21 8:00:00 16:00:00 - Mất điện khách hàng Tòa Giám Mục
23/11/21 11:00:00 13:00:00 Mất điện một phần ấp Hàng Gòn xã Hàng Gòn TP Long Khánh.
20/11/21 7:30:00 10:30:00 Mất điện ấp Suối Tre xã Suối Tre TP Long Khánh.
25/11/21 11:00:00 13:00:00 Mất điện tổ 6,7,12,12,14,15,23,24,25,26,27 ấp Phú Mỹ phường Xuân Lập TP Long Khánh.
20/11/21 7:30:00 17:30:00 Mất điện ấp 18 Gia đình xã Bảo Quang tp Long Khánh
24/11/21 11:00:00 13:00:00 Mất điện ấp Bảo Vinh B phường Bảo Vinh, ấp Lác Chiếu xã Bảo Quang TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
22/11/21 11:00:00 11:45:00 Tuyết Huệ
24/11/21 13:00:00 13:45:00 Cơ Sở Long Dương
21/11/21 8:30:00 15:00:00 - Một phần các ấp 2A, 8 - xã Xuân Bắc; - Trạm khách hàng Công ty Sa Hoàng 1).
22/11/21 9:00:00 9:45:00 Bùi Đình Phương
24/11/21 14:00:00 14:45:00 Tân Hợp Thành 2
24/11/21 11:00:00 11:45:00 Lê Văn Dễ Anh
25/11/21 13:00:00 13:45:00 Nguyễn Văn Ngọc Hồng
23/11/21 10:00:00 10:45:00 Mai Thị Thu Hà
25/11/21 15:30:00 16:15:00 Công ty Thép Thuận Phát
23/11/21 8:00:00 8:45:00 Nguyễn Văn Hiếu
23/11/21 11:00:00 13:30:00 11h00 - 13h30: Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú.
24/11/21 10:00:00 10:45:00 Trang trại Bùi Vũ Sơn
21/11/21 7:30:00 16:00:00 Khu 4 thị trấn Gia Ray
23/11/21 14:00:00 14:45:00 Trương Ngọc Hậu
25/11/21 8:00:00 8:45:00 Công ty Hoàng Huy 1
21/11/21 8:30:00 11:30:00 Một phần ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2 - xã Suối Cát.
22/11/21 14:00:00 15:30:00 Trần Văn Quốc Tế
25/11/21 9:00:00 9:45:00 Trương Thị Ngọc Bích
25/11/21 14:30:00 15:15:00 CS gạch Đồng Tâm
21/11/21 8:00:00 12:30:00 Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp.
23/11/21 9:00:00 9:45:00 Cơ sở Nguyễn Thị Gấm
23/11/21 11:00:00 11:45:00 Cụm CN Xuân Hưng
23/11/21 16:00:00 16:45:00 Cơ sở gạch Quốc Dũng
22/11/21 8:00:00 8:45:00 Trường tiểu học Lam Sơn
22/11/21 11:00:00 14:00:00 11h00 - 14h00: Một phần các ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2-xã Lang Minh
24/11/21 8:00:00 8:45:00 TT Mạnh Thảo
24/11/21 16:00:00 16:45:00 Cơ sở Nguyễn Hoài Ân
22/11/21 10:00:00 10:45:00 Công ty Nam Việt Hoàng
22/11/21 13:00:00 13:45:00 Công ty Bảo Long
22/11/21 16:00:00 16:56:00 DNTN Hoàn Mỹ I
24/11/21 9:00:00 9:45:00 UBND Xã Xuân Thành
25/11/21 10:00:00 10:45:00 Công ty Đại Đông Thành
24/11/21 15:00:00 15:45:00 Trại gà Xuân Thành
25/11/21 11:00:00 11:45:00 Ấp 1 Xuân Hưng-2
21/11/21 9:30:00 11:00:00 - Một phần ấp 2B - xã Xuân Bắc; - Trạm khách hàng Công ty An Phú Khánh, Công ty Bách Phúc, Công ty Minh Châu, Công ty Thảo An, Công ty Green Future, Công ty Tân Hà - xã Xuân Bắc.
21/11/21 13:30:00 16:30:00 Một phần các ấp 1, 1A, 2 - xã Xuân Hưng.
23/11/21 13:00:00 13:45:00 Ngô Văn Minh
23/11/21 15:00:00 15:45:00 Công ty An Phát Tám
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
21/11/21 7:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Thọ 1, Thanh Thọ 2, Thanh Thọ 3, Phương Mai 1 - xã Phú Lâm, Ấp Thọ Lâm 1 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú .
21/11/21 8:00:00 16:45:00 Ấp 4 và ấp 5 - xã Phú Lộc - huyện Tân Phú .
23/11/21 8:00:00 9:30:00 Ấp 5 Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
23/11/21 8:00:00 17:00:00 Ấp 7 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
21/11/21 8:30:00 10:30:00 Ấp 1, ấp 2 , ấp 3 - xã Phú Thịnh; Ấp 4 và ấp 5 - xã Phú Lộc - huyện Tân Phú .
21/11/21 9:30:00 16:15:00 Ấp 4 và ấp 5 - xã Phú Lộc - huyện Tân Phú .
24/11/21 8:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - Huyện Định Quán.
23/11/21 8:00:00 17:00:00 Ấp 7 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
25/11/21 8:00:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành
22/11/21 7:00:00 18:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 1,2 - phường An Hòa.
23/11/21 7:00:00 18:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 1,2 - phường An Hòa.
23/11/21 8:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Văn Hải, khu Kim Sơn - Thị trấn Long Thành.
22/11/21 7:00:00 18:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 1,2 - phường An Hòa.
23/11/21 7:00:00 18:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 1,2 - phường An Hòa.
22/11/21 7:00:00 18:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 1,2 - phường An Hòa.
ĐIỆN LỰC NHƠN TRẠCH
21/11/21 18:05:00 18:20:00 xã Phước Khánh, một phần ấp Bến Đình - xã Phú Đông, một phần ấp Hòa Bình - xã Vĩnh Thanh
21/11/21 6:00:00 18:00:00 Nhà máy nước Nhơn Trạch
21/11/21 6:00:00 18:00:00 khu phố Mỹ Khoan, khu phố Phước Kiểng, khu phố Phước Lai - TT Hiệp Phước, một phần ấp Trầu, ấp Chợ xã Phước Thiền.
21/11/21 6:00:00 18:00:00 khu phố Mỹ Khoan, khu phố Phước Kiểng, khu phố Phước Lai - TT Hiệp Phước, một phần ấp Trầu, ấp Chợ xã Phước Thiền.
21/11/21 6:00:00 18:00:00 PQLĐT Huyện Nhơn Trạch (DD H.NT TR)
21/11/21 6:00:00 18:00:00 khu phố Mỹ Khoan, khu phố Phước Kiểng, khu phố Phước Lai - TT Hiệp Phước, một phần ấp Trầu, ấp Chợ xã Phước Thiền.
21/11/21 6:00:00 18:00:00 ấp Vĩnh Tuy, ấp Bình Phú - xã Long Tân; ấp 1, 2, 3 – xã Phú Thạnh
21/11/21 6:00:00 18:00:00 ấp chính Nghĩa, ấp Thành công, ấp sơn Hà, ấp Vĩnh cữu, ấp Thanh Minh, ấp Hòa Bình – xã vĩnh Thanh.
21/11/21 5:45:00 6:00:00 xã Phước Khánh, một phần ấp Bến Đình - xã Phú Đông, một phần ấp Hòa Bình xã Vĩnh Thanh.
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
21/11/21 13:00:00 16:30:00 Ấp 2 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 310-2)
22/11/21 10:30:00 11:30:00 Ấp 1 xã Lâm San (Trạm Lâm San 19).
25/11/21 13:00:00 16:30:00 Ấp 1 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 1A). .
21/11/21 13:00:00 16:30:00 Ấp 3 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 338-2).
25/11/21 13:00:00 16:30:00 Ấp 1 Xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 11B) Ấp 1 Sông Ray .
24/11/21 13:00:00 16:30:00 Ấp Tân Bảo Xã Bảo Bình (Trạm Xuân Bảo)
23/11/21 8:00:00 12:00:00 Ấp Suối Lức, Xã Xuân Đông (Trạm Suối Lức 2A).
24/11/21 8:00:00 11:30:00 Ấp Tân Hạnh Xã Xuân Bảo (Trạm Tân Hạnh 4A)
22/11/21 8:30:00 9:30:00 Ấp 6 xã Lâm San (Trạm Lâm San 9).
23/11/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 1 Xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 4).
21/11/21 8:00:00 11:30:00 Ấp 4 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 342-2)
25/11/21 8:00:00 11:30:00 Ấp 4 Xã Sông Ray(Trạm Sông Ray 6). .
24/11/21 8:00:00 11:30:00 Ấp Tân Hòa, Xã Bảo Bình (Trạm EC 1A).
23/11/21 13:00:00 16:30:00 Ấp Suối Lức, Xã Xuân Đông (Trạm Xuân Đông 168A).
21/11/21 8:00:00 11:30:00 Ấp 6 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 15A).
24/11/21 13:00:00 16:30:00 Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình (Trạm Tân Xuân 1A).
25/11/21 8:00:00 11:30:00 Ấp 3 Xã Sông Ray(Trạm Sông Ray 5).
22/11/21 13:30:00 14:30:00 Ấp 2, Xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 4C).
23/11/21 13:00:00 16:30:00 Ấp 2, Xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 2A).
ĐIỆN LỰC TRẢNG BOM
21/11/21 7:00:00 17:00:00 Mợt phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền
21/11/21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61; Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom
21/11/21 22:00:00 22:30:00 Một phần ấp Trung Tâm, Trường An, Tân Thành, Tân Lập, Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom
21/11/21 7:00:00 17:00:00 Mợt phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền
21/11/21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 6, xã An Viễn; Một phần ấp Tân Hưng, Tân Đạt, Tân Phát, Tân Thịnh, xã Đồi 61; Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom
21/11/21 22:00:00 22:30:00 Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao và một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom
21/11/21 5:00:00 5:30:00 Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao và một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom
21/11/21 8:00:00 16:00:00 Mợt phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền
21/11/21 5:00:00 17:00:00 Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trường An, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
21/11/21 5:00:00 5:30:00 Một phần ấp Trung Tâm, Trường An, Tân Thành, Tân Lập, Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom
21/11/21 8:00:00 16:00:00 Mợt phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền
ĐIỆN LỰC CHI NHÁNH BIÊN HÒA 2
24/11/21 10:00:00 12:30:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa
21/11/21 8:00:00 16:00:00 Một Phần KP 8 P. Long Bình
21/11/21 7:30:00 9:30:00 Công Ty TNHH Vĩnh Cường
23/11/21 10:00:00 12:30:00 Một Phần KP8, 9 P. Hố Nai
23/11/21 7:30:00 11:30:00 Một Phần KP4, 5, 5A, 6 P. Long Bình
23/11/21 7:30:00 16:30:00 Một Phần KP4, 5A P. Long Bình
25/11/21 8:00:00 15:00:00 Một Phần KP5, 5A P. Tân Biên
23/11/21 7:30:00 16:30:00 Một Phần KP5, 5A P. Long Bình
21/11/21 8:00:00 9:00:00 Một Phần KP 8 P. Long Bình

Mai Uyên

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương