Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 26/12/2021-1/1/2022

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 26/12/2021-1/1/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 26/12/2021-1/1/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA
28-12-21 6:30:00 6:45:00 (Mất điện một phần KP2, 3 - P.Tam Hòa, KP6 – P.Tam Hiệp)
26-12-21 7:30:00 13:00:00 Mất điện một phần KP11 – P.Tân Phong
27-12-21 7:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần KP3, 4 – P. An Bình)
26-12-21 8:00:00 14:00:00 Mất điện một phần KP1, 3, 5, 6 - P.Tân Phong
27-12-21 8:00:00 17:00:00 (Mất điện một phần KP3, 12 – P. An Bình)
27-12-21 8:00:00 14:00:00 KP Bình Hóa – P.Hóa An
28-12-21 8:00:00 16:00:00 KP Bình Hóa – P.Hóa An
29-12-21 8:00:00 14:00:00 KP Nhị Hòa – P.Hiệp Hòa
30-12-21 8:00:00 11:00:00 (Mất điện một phần KP3, 12, KDC An Bình – P. An Bình)
26-12-21 9:00:00 11:00:00 KP2 – P.Bửu Long
26-12-21 13:00:00 15:00:00 Mất điện một phần P.Bửu Long, P.Quang Vinh
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
28-12-21 5:30:00 5:35:00 Khu hành chính huyện Tân Phú.
28-12-21 6:00:00 16:30:00 Ấp Ngọc Lâm 3, Nàu Mây, Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
28-12-21 6:00:00 12:00:00 Toàn bộ các Xã Phú Xuân, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Lâm, Thanh Sơn và Thị Trấn Tân Phú và một phần Xã Phú Bình, Ấp 4, Ấp 6 và Ấp 7, Ấp 8 - Xã Phú Thịnh và Ấp 3, Ấp 4 và Ấp 5, Ấp 6 - Xã Phú Lập.
28-12-21 6:00:00 12:00:00 Toàn bộ các Xã Phú Xuân, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Lâm, Thanh Sơn và Thị Trấn Tân Phú và một phần Xã Phú Bình, Ấp 4, Ấp 6 và Ấp 7, Ấp 8 - Xã Phú Thịnh và Ấp 3, Ấp 4 và Ấp 5, Ấp 6 - Xã Phú Lập.
28-12-21 6:00:00 12:00:00 Toàn bộ các Xã Phú Xuân, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Lâm, Thanh Sơn và Thị Trấn Tân Phú và một phần Xã Phú Bình, Ấp 4, Ấp 6 và Ấp 7, Ấp 8 - Xã Phú Thịnh và Ấp 3, Ấp 4 và Ấp 5, Ấp 6 - Xã Phú Lập.
26-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Đồn Điền 1, Ấp 94 - Xã Túc Trưng; Ấp Suối Soon - Xã Phú Túc và Xã La Ngà - Huyện Định Quán.
29-12-21 7:00:00 17:00:00 Xã Suối Nho; Ấp 1, Phú Quý 2 - Xã La Ngà; Ấp 94, Suối Duôi - Xã Túc Trưng; Ấp Cây Xăng, Tam Bung - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán và Ấp 4A, 4B - Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Lộc.
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp 3, 5, 7 - Xã Phú Tân.
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp 6, 7 - Xã Phú Tân.
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp 2, 6 - Xã Tà Lài
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán và Ấp 1, 2 - Xã Phú Vinh
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Đồng, Hòa Thành, HÒa Hiệp - Xã Ngọc Định và Ấp 3, 4 - Xã Phú NGọc.
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Ấp 4 - Xã Phú Hòa
27-12-21 8:00:00 9:45:00 TBA BÀU LƯƠN 4
28-12-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Suối Soon 1 - Xã Phú Vinh; Ấp 3, 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
28-12-21 8:00:00 11:00:00 Ấp Phương Mai 1, Phương Mai 2 - xã Phú Lâm , h Tân Phú
29-12-21 8:00:00 16:30:00 Ấp 2 và Ấp 3 - xã Tà Lài , h Tân Phú
30-12-21 8:00:00 16:30:00 Ấp 5 - xã Núi Tượng , h Tân Phú
28-12-21 8:30:00 17:00:00 Ấp 2, 3, 4 - Xã Phú Hòa - huyện Định Quán.
29-12-21 8:30:00 17:00:00 Ấp 3 và Ấp 5 - xã Tà Lài , h Tân Phú
28-12-21 9:00:00 10:15:00 Ấp 4 - xã phú hòa - h. Định Quán
28-12-21 9:00:00 17:00:00 Khách hàng Solar Phú Vinh 1, Phú Cường, KAT, Xanh Thiên Phú
29-12-21 9:00:00 12:00:00 Ấp 4, 10 - Xã Phú Thịnh.
27-12-21 10:00:00 11:45:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn, định quán.
29-12-21 10:00:00 13:00:00 Ấp 2, 3, 10 - Xã Phú Thịnh và Ấp 5 - Xã Phú Lộc.
28-12-21 10:45:00 15:30:00 Ấp 1 - xã phú Tân - h. Định Quán.
28-12-21 12:00:00 12:05:00 Khu hành chính huyện Tân Phú.
28-12-21 12:00:00 17:00:00 Toàn bộ các Xã Phú Bình, Phú Trung, Phú Sơn, Phú An.
27-12-21 13:00:00 16:30:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Thịnh và Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc.
28-12-21 13:00:00 16:30:00 Ấp 8 - Xã Phú Lộc.
27-12-21 13:30:00 16:30:00 Ấp 94- xã túc trưng, Định Quán
28-12-21 13:30:00 15:00:00 Khu 10 - Thị Trấn Tân Phú , h Tân Phú
28-12-21 14:00:00 17:30:00 Ấp 5 - Xã Phú Lập và Ấp 5 - Xã Núi Tượng.
29-12-21 14:00:00 17:00:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
26-12-21 6:00:00 18:30:00 TT Vĩnh An; xã Vĩnh Tân (trừ ấp 2, ấp 6, một phần ấp 4 và một phần ấp 3); xã Hiếu Liêm; xã Mã Đà; xã Phú Lý; xã Trị An; Ấp Thái An và ấp Bình Trung xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu.
26-12-21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân và một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu
26-12-21 7:30:00 12:00:00 Một phần ấp Cây Xoài và một phần ấp Bình Chánh xã Tân An
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA HTC 1
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Phương Đông Solar
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Đầu Tư Xanh HCM
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Đầu Tư Xanh HTC
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Thành Đạt Solar
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA UB Tân An
26-12-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Megasun
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Phúc Lộc THịnh Phát
26-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 5 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Gia Phúc Solar
26-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Hồng Nghi Solar
26-12-21 7:30:00 16:30:00 3FCO TBA Phan Thanh Tịnh
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Hồ Thị Mỹ 1
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Nam Lê
26-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Vàm Xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Apollo Power 1
26-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Ông Hường Xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
26-12-21 7:30:00 16:30:00 TBA Megasun 1
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Trị An huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Cây Xoài và một phần Ấp Bình Chánh xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Thái An xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Mã Đà và một phần ấp 4 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần Kp2 và một phần KP6 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 5 xã Thạnh Phú
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp 6+7, xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu.
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Cây Xoài và một phần Ấp Bình Chánh xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Vàm Xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Ông Hường Xã Thiện Tân
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Mã Đà và một phần ấp 4 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần Kp2 và một phần KP6 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Ông Hường Xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Cây Xoài và một phần Ấp Bình Chánh xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Vàm Xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Cây Xoài và một phần Ấp Bình Chánh xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 5 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Trị An huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Thái An xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
26-12-21 8:00:00 10:00:00 Một phần Ấp Ông Hường - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu
28-12-21 8:00:00 11:30:00 Một phần Ấp Vĩnh Hiệp - xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu
26-12-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
27-12-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú
28-12-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
27-12-21 6:00:00 17:30:00 Thị trấn Dầu Giây; ấp Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo - xã Bàu Hàm 2; xã Hưng Lộc (KH trên tuyến 479 Bàu Hàm)
27-12-21 6:00:00 17:30:00 Thị trấn Dầu Giây; ấp Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo - xã Bàu Hàm 2; xã Hưng Lộc; Cty Hưng Nhơn, Cty may Đồng Nai; phụ tải ĐL Trảng Bom (KH trên tuyến 479 Bàu Hàm)
28-12-21 6:00:00 17:30:00 Ấp Nguyễn Thái Học, Lê Lợi 1 - xã Bàu Hàm 2; ấp Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung(KH trên PĐ sau Recloser CAHTN)
28-12-21 6:00:00 17:30:00 Toàn bộ xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung; ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện.(KH trên tuyến 476 Dầu Giây - 477 Quang Trung)
28-12-21 6:00:00 17:30:00 Toàn bộ xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung; ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện.(KH trên tuyến 476 Dầu Giây - 477 Quang Trung)
28-12-21 6:00:00 17:30:00 Ấp 94, Lộ 25 - xã Hưng Lộc; xã Lộ 25(KH trên tuyến 475 Ngã Năm)
29-12-21 6:00:00 17:30:00 KCN Dầu Giây(KH trên tuyến 477 KCN Dầu Giây)
29-12-21 6:00:00 17:30:00 KCN Dầu Giây; Thị trấn Dầu Giây; ấp Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo - xã Bàu Hàm 2; xã Hưng Lộc(KH trên tuyến 479 Bàu Hàm, 481 Núi Nứa)
29-12-21 6:00:00 17:30:00 KCN Dầu Giây; Thị trấn Dầu Giây; ấp Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo - xã Bàu Hàm 2; xã Hưng Lộc(KH trên tuyến 479 Bàu Hàm, 481 Núi Nứa)
30-12-21 6:00:00 17:30:00 Ấp Nguyễn Thái Học, Lê Lợi 1 - xã Bàu Hàm 2; ấp Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung(KH trên PĐ sau Recloser CAHTN)
30-12-21 6:00:00 17:30:00 Toàn bộ xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung; ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện.(KH trên tuyến 476 Dầu Giây - 477 Quang Trung)
30-12-21 6:00:00 17:30:00 Toàn bộ xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung; ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện.(KH trên tuyến 476 Dầu Giây - 477 Quang Trung)
30-12-21 6:00:00 17:30:00 Ấp 94, Lộ 25 - xã Hưng Lộc; xã Lộ 25(KH trên tuyến 475 Ngã Năm)
26-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp 94, Lộ 25 - xã Hưng Lộc; xã Lộ 25
26-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm
26-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Gia Yên, Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3; ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm
26-12-21 7:45:00 13:45:00 Ấp Lộ 25, ấp 94 - xã Hưng Lộc; Ấp 3, ấp 4, ấp 5 -Xã Lộ 25
26-12-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm
26-12-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Tây Kim, Tây Nam, Võ Dõng 3- xã Gia Kiệm
27-12-21 8:00:00 9:30:00 Ấp Nguyễn Huệ 1 - xã Quang Trung
27-12-21 13:00:00 15:30:00 Ấp Nguyễn Huệ 1 - xã Quang Trung
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
28-12-21 6:30:00 7:30:00 Mất điện một phần tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.
26-12-21 7:00:00 18:00:00 Mất điện một phần khu vực tổ 1,2,3,4,5,17 ấp Trung Tâm phường Xuân Lập TP Long Khánh.
26-12-21 7:00:00 18:00:00 - Mất điện đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh,Bảo Vinh, Bảo Quang TP Long Khánh.
26-12-21 7:00:00 18:00:00 Mất điện xã Bình Lộc, ấp Bàu Cối xã Bảo Quang, ấp Suối Chồn xã Bảo Vinh tp Long Khánh.
26-12-21 7:00:00 18:00:00 Mất điện khu vực nội ô TP Long Khánh phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm TP Long Khánh.
26-12-21 7:00:00 18:00:00 Mất điện phường Bàu Sen, phường Xuân Lập TP Long Khánh.
26-12-21 7:00:00 18:00:00 Mất điện đường Hồ Thị Hương từ Ngã ba Cua heo đến Chợ Nhỏ, đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh, phường Xuân Trung, ấp Bảo Vinh B phường Bảo Vinh TP Long Khánh
26-12-21 7:00:00 17:00:00 Mất điện ấp Hàng Gòn xã Hàng Gòn thành phố Long Khánh
26-12-21 7:00:00 18:00:00 - Mất điện khu vực ấp Suối Tre phường Suối Tre TP Long Khánh.
27-12-21 7:00:00 18:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, đường CMT8, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Cừ phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ đường Quốc Lộ 1 phường Xuân Bình TP Long Khánh.
27-12-21 7:00:00 18:00:00 Di dời lưới điện trung thế phục vụ mở đường theo yêu cầu của địa phương.
28-12-21 7:00:00 18:00:00 - Mất điện KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc TP Long Khánh.
28-12-21 7:00:00 18:00:00 - Mất điện KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc TP Long Khánh.
26-12-21 7:30:00 15:30:00 Mất điện đường Hồ Thị Hương khu phố 5 phường Xuân Trung TP Long Khánh
27-12-21 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần ấp 18 Gia đình xã Bảo Quang tp Long Khánh.
29-12-21 7:30:00 14:00:00 Mất điện ấp 18 Gia đình xã Bảo Quang TP Long Khánh.
29-12-21 7:30:00 17:00:00 Mất điện khu vực ấp Suối Chồn phường Bảo Vinh, ấp Bàu Cối xã Bảo Quang TP Long Khánh.
28-12-21 8:00:00 16:30:00 Mất điện đường Hồ Tùng Mâu, Nguyễn Chí Thanh khu phố 3,4 phường Xuân Thanh TP Long Khánh.
29-12-21 8:00:00 8:10:00 - Mất điện khu vực ấp 2 xã Bình Lộc tp Long Khánh.
28-12-21 14:00:00 16:00:00 Mất điện khu vực tổ 2,3,.6,7 ấp Bàu Sen phường Bàu Sen TP Long Khánh.
28-12-21 16:30:00 17:30:00 Mất điện một phần tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.
28-12-21 16:30:00 17:30:00 Mất điện một phần tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.
29-12-21 16:30:00 16:40:00 Mất điện khu vực ấp 2 xã Bình Lộc tp Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KP 2, 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom; Một phần Công ty thép An Khánh, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp An Bình, Hoà Bình, xã Đông Hoà, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Bàu Cá, Quảng Đà, xã Trung Hoà, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 6:30:00 Một phần khu phố 2, 3, Thị Trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 6:30:00 Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa; Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Long, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:30:00 Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Một phần ấp Lợi Hà, Trường An, xã Thanh Bình; Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao và một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; Một phần ấp Nhân Hòa, An Hòa, Lộc Hòa, xã Tây Hòa; Một phần ấp An Bình, Hòa Bình, Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp An Hoà, xã Tây Hoà; Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
25-12-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
28-12-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom
30-12-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
30-12-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
26-12-21 17:30:00 18:00:00 Một phần khu phố 2, 3, Thị Trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
26-12-21 17:30:00 18:00:00 Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa; Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Long, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
27-12-21 6:30:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Xã Bàu Cạn (trừ một phần ấp 1, 2, 3).
29-12-21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 - Xã Cẩm Đường
30-12-21 6:30:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5,6,7 - Xã Phước Bình;
28-12-21 7:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Xã Bình Sơn, Bình An, Cẩm Đường; Phụ tải nhánh Sông Nhạn- Điện lực Cẩm Mỹ
29-12-21 7:00:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp: Hàng Gòn, Bưng Cơ, Bình Lâm - Xã Lộc An
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
26-12-21 5:00:00 5:15:00 Xã Xuân Bắc và một phần xã Xuân Thọ (khu vực từ Ngã Tư Xuân Thọ về hướng Xuân Bắc)
26-12-21 5:30:00 17:30:00 05h30 - 17h30 : - Một phần Khu 4, 6, 5, 8 - thị trấn Gia Ray; - Các trạm khách hàng Karaoke Nice, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Nguyễn Văn Dũng, Công ty Vĩnh Cảnh. 05h30 - 17h30 : Toàn bộ Khu công nghiệp Xuân Lộc
26-12-21 6:00:00 17:30:00 06h00 - 17h30 : - Các ấp Thọ Lộc, Thọ Phước và một phần ấp Thọ Chánh - xã Xuân Thọ - Các trạm khách hàng Công ty Linh Ly, Công ty Ân Nga và Công ty Ân Nga 1- xã Xuân Thọ.
26-12-21 6:00:00 14:00:00 06h00 - 14h30: Trạm khách hàng Cty TNHH đầu tư kỹ nghệ Toàn Cầu Solar (trạm Toàn Cầu Suối Cát và Toàn Cầu Suối Cát 1) xã Suối Cát.
26-12-21 6:00:00 17:30:00 06h00 - 17h30: Xã Xuân Phú và một phần xã Suối Cát (khu vực từ cầu Suối Cát về hướng Xuân Phú đến cây xăng Ông Đồn 1)
26-12-21 6:00:00 17:30:00 07h00 - 17h00: Một phần các ấp Thọ Phước, Thọ Chánh-xã Xuân Thọ
26-12-21 6:00:00 17:30:00 06h00 - 17h30: Các xã Xuân Phú, Bảo Hòa
26-12-21 6:00:00 12:30:00 06h00 - 12h30: Xã Xuân Thọ và một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã Ba Bảo Chánh đến ngã tư Xuân Thọ)
28-12-21 7:00:00 17:00:00 07h30 - 17h00: Trạm khách háng Công ty Vũ Phương Linh, Nguyễn Thị Kim Nguyệt - xã Xuân Định
27-12-21 8:30:00 15:30:00 08h30 - 15h30: Xã Suối Cao và một phần ấp Trung Tín - xã Xuân Trường (khu vực từ ngã ba trại giam Z30A về hướng Suối Cao)
28-12-21 8:30:00 15:30:00 08h30 - 15h30: - Xã Xuân Thành; - Một phần các ấp Trung Hưng, Gia Hòa, Trung Tín - xã Xuân Trường (khu vực từ ngã ba Đài tưởng niệm xã Xuân Trường vào hướng Xuân Thành);
29-12-21 8:30:00 15:30:00 08h30 - 15h30: Một phần các ấp 2, 3, 4 - xã Xuân Tâm (khu vực đường vào hồ Gia Ui)
30-12-21 8:30:00 15:30:00 08h30 - 15h30: Các xã Xuân Hưng, Xuân Hòa (trừ các khách khàng thuộc nhánh HTX Xuân Hưng cũ)
27-12-21 11:00:00 14:30:00 11h00 - 14h30: Một phần ấp Tân Bình 2-xã Lang Minh.
29-12-21 11:00:00 14:30:00 11h00 - 14h30: - Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú (khu vực HTX rau sạch Trường An); - Trạm khách hàng HTX Chăn nuôi Bình Hòa, Công ty Hoàng Thịnh Xuân Phú - xã Xuân Phú.
30-12-21 11:00:00 12:00:00 11h00 - 12h00: Một phần ấp 3 - xã Xuân Hòa.
26-12-21 13:30:00 13:45:00 Xã Xuân Bắc và một phần xã Xuân Thọ (khu vực từ Ngã Tư Xuân Thọ về hướng Xuân Bắc)
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
28-12-21 5:30:00 5:35:00 Khu hành chính huyện Tân Phú.
28-12-21 6:00:00 12:00:00 Toàn bộ các Xã Phú Xuân, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Lâm, Thanh Sơn và Thị Trấn Tân Phú và một phần Xã Phú Bình, Ấp 4, Ấp 6 và Ấp 7, Ấp 8 - Xã Phú Thịnh và Ấp 3, Ấp 4 và Ấp 5, Ấp 6 - Xã Phú Lập.
28-12-21 6:00:00 16:30:00 Ấp Ngọc Lâm 3, Nàu Mây, Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
28-12-21 6:00:00 12:00:00 Toàn bộ các Xã Phú Xuân, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Lâm, Thanh Sơn và Thị Trấn Tân Phú và một phần Xã Phú Bình, Ấp 4, Ấp 6 và Ấp 7, Ấp 8 - Xã Phú Thịnh và Ấp 3, Ấp 4 và Ấp 5, Ấp 6 - Xã Phú Lập.
28-12-21 6:00:00 12:00:00 Toàn bộ các Xã Phú Xuân, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Lâm, Thanh Sơn và Thị Trấn Tân Phú và một phần Xã Phú Bình, Ấp 4, Ấp 6 và Ấp 7, Ấp 8 - Xã Phú Thịnh và Ấp 3, Ấp 4 và Ấp 5, Ấp 6 - Xã Phú Lập.
26-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Đồn Điền 1, Ấp 94 - Xã Túc Trưng; Ấp Suối Soon - Xã Phú Túc và Xã La Ngà - Huyện Định Quán.
29-12-21 7:00:00 17:00:00 Xã Suối Nho; Ấp 1, Phú Quý 2 - Xã La Ngà; Ấp 94, Suối Duôi - Xã Túc Trưng; Ấp Cây Xăng, Tam Bung - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán và Ấp 4A, 4B - Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Lộc.
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp 6, 7 - Xã Phú Tân.
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán và Ấp 1, 2 - Xã Phú Vinh
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp 3, 5, 7 - Xã Phú Tân.
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp 2, 6 - Xã Tà Lài
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Đồng, Hòa Thành, HÒa Hiệp - Xã Ngọc Định và Ấp 3, 4 - Xã Phú NGọc.
28-12-21 7:30:00 16:30:00 Ấp 4 - Xã Phú Hòa
27-12-21 8:00:00 9:45:00 TBA BÀU LƯƠN 4
28-12-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Suối Soon 1 - Xã Phú Vinh; Ấp 3, 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
28-12-21 8:00:00 11:00:00 Ấp Phương Mai 1, Phương Mai 2 - xã Phú Lâm , h Tân Phú
29-12-21 8:00:00 16:30:00 Ấp 2 và Ấp 3 - xã Tà Lài , h Tân Phú
30-12-21 8:00:00 16:30:00 Ấp 5 - xã Núi Tượng , h Tân Phú
28-12-21 8:30:00 17:00:00 Ấp 2, 3, 4 - Xã Phú Hòa - huyện Định Quán.
29-12-21 8:30:00 17:00:00 Ấp 3 và Ấp 5 - xã Tà Lài , h Tân Phú
28-12-21 9:00:00 17:00:00 Khách hàng Solar Phú Vinh 1, Phú Cường, KAT, Xanh Thiên Phú
28-12-21 9:00:00 10:15:00 Ấp 4 - xã phú hòa - h. Định Quán
29-12-21 9:00:00 12:00:00 Ấp 4, 10 - Xã Phú Thịnh.
27-12-21 10:00:00 11:45:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn, định quán.
29-12-21 10:00:00 13:00:00 Ấp 2, 3, 10 - Xã Phú Thịnh và Ấp 5 - Xã Phú Lộc.
28-12-21 10:45:00 15:30:00 Ấp 1 - xã phú Tân - h. Định Quán.
28-12-21 12:00:00 12:05:00 Khu hành chính huyện Tân Phú.
28-12-21 12:00:00 17:00:00 Toàn bộ các Xã Phú Bình, Phú Trung, Phú Sơn, Phú An.
27-12-21 13:00:00 16:30:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Thịnh và Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc.
28-12-21 13:00:00 16:30:00 Ấp 8 - Xã Phú Lộc.
27-12-21 13:30:00 16:30:00 Ấp 94- xã túc trưng, Định Quán
28-12-21 13:30:00 15:00:00 Khu 10 - Thị Trấn Tân Phú , h Tân Phú
28-12-21 14:00:00 17:30:00 Ấp 5 - Xã Phú Lập và Ấp 5 - Xã Núi Tượng.
29-12-21 14:00:00 17:00:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài.
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẨM MỸ
26-12-21 6:00:00 13:00:00 Trung Tâm hành chánh Huyện Cẩm Mỹ, Khu 1, 2 Suối Cả, Khu 5 Ấp Suối Râm.
27-12-21 7:00:00 17:00:00 Ấp 11, 12 Xã Xuân Tây.
27-12-21 7:30:00 13:00:00 Ấp Tân Hòa xã Bảo Bình.
28-12-21 7:30:00 13:00:00 Ấp 3, 4 xã Sông Ray, xã Lâm San.
29-12-21 8:00:00 11:30:00 Khách hàng Trường TH Xuân Quế.
29-12-21 8:00:00 10:00:00 Khách hàng Sáng Phát.
27-12-21 13:00:00 16:30:00 Ấp Tân Hòa xã Bảo Bình.
29-12-21 13:00:00 16:30:00 Khách hàng Vườn ươm Cẩm Đường.
ĐIỆN LỰC HUYỆN NHƠN TRẠCH
26-12-21 5:00:00 5:30:00 Đồn CA KCN NT
26-12-21 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội, một phần ấp Vĩnh Tuy, một phần ấp Bình Phú, một phần ấp Long Hiệu - Xã Long Tân
26-12-21 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Xóm Hố - xã Phú Hội, một phần ấp Đoàn Kết - xã Vĩnh Thanh, một phần ấp Bình Phú - xã Long Tân.
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Bến Cam - xã Phước Thiền; xã Phú Hội (trừ một phần ấp Xóm Hố), xã Long Tân (trừ một phần các ấp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú)
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Khu Công Nghiệp Dệt May, Một phần ấp 5 - xã Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phước An - Long Thọ, KDC HUD.
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Khu Công Nghiệp Dệt May; Một phần KCN Nhơn Phú
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Khu Công Nghiệp Dệt May, Một phần ấp 5 - xã Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phước An - Long Thọ, KDC HUD.
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Khu Công Nghiệp Dệt May, Một phần ấp 5 - xã Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phước An - Long Thọ, KDC HUD.
26-12-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Bến Cam - xã Phước Thiền; xã Phú Hội (trừ một phần ấp Xóm Hố), xã Long Tân (trừ một phần các ấp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú)
27-12-21 7:00:00 17:00:00 Một phần các ấp Quới Thạnh; Đoàn Kết; Nhất Trí; Thống Nhất; Chính Nghĩa – Xã Vĩnh Thanh
27-12-21 7:00:00 17:00:00 Một phần các ấp Quới Thạnh; Đoàn Kết; Nhất Trí; Thống Nhất; Chính Nghĩa – Xã Vĩnh Thanh
28-12-21 7:00:00 17:00:00 Một phần các ấp Sơn Hà; Thành Công – Xã Vĩnh Thanh
28-12-21 7:00:00 17:00:00 Một phần các ấp Sơn Hà; Thành Công – Xã Vĩnh Thanh
29-12-21 7:00:00 17:00:00 Một phần các ấp Sơn Hà; Vĩnh Cửu; Thanh Minh; Hòa Bình – Xã Vĩnh Thanh
29-12-21 7:00:00 17:00:00 Một phần các ấp Sơn Hà; Vĩnh Cửu; Thanh Minh; Hòa Bình – Xã Vĩnh Thanh
29-12-21 7:00:00 17:00:00 Một phần các ấp Sơn Hà; Vĩnh Cửu; Thanh Minh; Hòa Bình – Xã Vĩnh Thanh
30-12-21 7:00:00 17:00:00 Một phần các ấp Sơn Hà; Vĩnh Cửu; Thanh Minh; Hòa Bình – Xã Vĩnh Thanh
28-12-21 8:00:00 9:30:00 TBA Long Tân Long
28-12-21 10:00:00 11:30:00 TBA CK Trung DŨng
28-12-21 13:00:00 14:30:00 TBA Nước Đá Nguyễn Thị Hỏi
26-12-21 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Xóm Hố - xã Phú Hội, một phần ấp Đoàn Kết - xã Vĩnh Thanh, một phần ấp Bình Phú - xã Long Tân.

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương