Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 31/10-06/11/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 31/10-06/11/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 31/10-06/11/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
31-10-21 8:00:00 16:00:00 (Mất điện một phần P.Tân Vạn)
31-10-21 13:15:00 14:00:00 Mất điện một phần P.Hiệp Hòa
31-10-21 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần P.Tân Vạn)
31-10-21 8:00:00 8:45:00 Mất điện một phần P.Hiệp Hòa
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
02-11-21 7:45:00 11:15:00 Ấp Võ Dõng 1, Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
02-11-21 14:15:00 17:15:00 Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2
04-11-21 9:45:00 11:45:00 Ấp Hưng Nghĩa xã Hưng lộc
02-11-21 7:45:00 11:15:00 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm
02-11-21 14:15:00 16:45:00 Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc
03-11-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Tân Yên, Gia Yên, Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3
ĐIỆN LỰC TRỊ AN
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần các ấp: ấp 2, ấp 5, ấp 6 xã Thạnh Phú; ấp 1, ấp 2 và một phần ấp 3 xã Bình Lợi
31-10-21 17:30:00 18:00:00 tuyến 477 Thiện Tân
31-10-21 20:00:00 20:15:00 Một phần Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân
03-11-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Vĩnh Hiệp - xã Tân Bình
30-10-21 16:45:00 17:00:00 Một phần Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân
31-10-21 7:00:00 14:30:00 Một phần phụ tải của Công ty Changshin Việt Nam (các trạm: Changshin1, Changshin 9)
31-10-21 5:00:00 5:30:00 tuyến 477 Thiện Tân
31-10-21 6:00:00 12:00:00 Ấp 7 và một phần ấp 6 xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu
31-10-21 7:00:00 14:30:00 Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
31-10-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Vĩnh Hiệp xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Hiệp 1)
04-11-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Vĩnh Hiệp - xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
31-10-21 8:00:00 11:00:00 Mất điện tổ 6,7,12,12,14,15,23,24,25,26,27 ấp Phú Mỹ phường Xuân Lập TP Long Khánh.
31-10-21 13:00:00 15:00:00 Mất điện tổ 16,17 ấp Tân Phong xã Xuân Tân TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
31-10-21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần ấp Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp.
01-11-21 10:00:00 10:45:00 Cơ sở Hiệp Lan
01-11-21 13:00:00 13:45:00 Cấp Nước Xuân Phú
02-11-21 8:00:00 9:30:00 Bưu điện Xuân Hưng
31-10-21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần các ấp Tân Tiến, Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp.
31-10-21 13:00:00 16:30:00 13h00 - 16h30: Một phần ấp Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp.
03-11-21 11:00:00 12:30:00 11h00 - 11h45: Trường THCS Nguyễn Thái Bình (trạm Trường THCS Nguyễn Thái Bình) - xã Xuân Bắc. 11h30 - 12h30: Một phần các ấp 4, Gia Ui- xã Xuân Tâm và một phần ấpTrảng Táo - xã Xuân Thành.
01-11-21 8:00:00 8:45:00 Trường MN Thọ Trung
01-11-21 16:00:00 16:45:00 Cơ sở Trung Phượng
04-11-21 15:15:00 16:00:00 Công ty Tín Nghĩa
03-11-21 16:00:00 16:45:00 CS Lin Gia Trang
01-11-21 9:00:00 9:45:00 Cơ sở Lưu Văn Lộc 1
01-11-21 14:00:00 14:45:00 CS nhựa Phạm Văn Phụng
02-11-21 13:00:00 14:30:00 Cơ sở Vũ Xuân Trường
02-11-21 15:00:00 16:30:00 Cơ sở gạch Tuấn Việt
02-11-21 10:00:00 11:30:00 Lê Văn Trí
03-11-21 14:00:00 14:45:00 Trại gà Lâm Thanh Đức
04-11-21 8:00:00 9:00:00 Nguyễn Thị Hồng Nhung
04-11-21 10:00:00 10:45:00 Hồ Thị Hoa
03-11-21 10:00:00 10:45:00 CS hạt điều Duy Quân
03-11-21 15:00:00 15:45:00 Vũ Tuấn Anh
01-11-21 11:00:00 12:30:00 11h00 - 11h45: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (trạm Trường TH Lê Lai) - xã Xuân Thọ. 11h30 - 12h30: Một phần ấp Hòa Hợp - xã Bảo Hòa.
03-11-21 13:00:00 13:45:00 Huỳnh Ngọc Sơn
04-11-21 13:00:00 13:45:00 CS Hoàng Phi Hải
03-11-21 8:00:00 8:45:00 Cơ sở Bích Liên
04-11-21 11:00:00 11:45:00 XN Gạch Xuân Hòa
04-11-21 14:15:00 15:00:00 Cơ sở gạch Huy Hiệu 1
01-11-21 15:00:00 15:45:00 Cơ sở Vũ Văn Phong
03-11-21 9:00:00 9:45:00 Trại gà ấp 2B
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
31-10-21 8:00:00 17:00:00 Ấp 3, Ấp 4 - Xã Phú Lập và Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú.
31-10-21 7:30:00 17:00:00 Ấp Phú Dũng, Phú Hợp A, Phú Hợp B - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
31-10-21 7:30:00 17:00:00 Xã Đăklua - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
31-10-21 8:30:00 10:30:00 Một phần Ấp Phước Hòa Xã Long Phước.
31-10-21 8:00:00 9:30:00 Một phần Khu phố Long Khánh 1, 2, 3 - Phường Tam Phước.
31-10-21 8:00:00 11:00:00 Một phần Ấp 1, một phần Ấp 2 Xã Long An.
31-10-21 8:40:00 10:40:00 Một phần Ấp Phước Hòa Xã Long Phước.
31-10-21 10:45:00 14:00:00 Phụ tải trạm 6x1000kVA Công ty Leefu.
31-10-21 8:30:00 10:30:00 Phụ tải trạm 160kVA KDC Trịnh Ngọc Minh tại trụ 06A/19 nhánh Trường 179
31-10-21 13:00:00 14:30:00 Một phần Ấp 6 Xã Tân Hiệp
31-10-21 13:30:00 15:30:00 Một phần Ấp 1, một phần Ấp 6 Xã Tân Hiệp.
31-10-21 8:30:00 10:30:00 Một phần Ấp 1, một phần Ấp 2 Xã Long An.
31-10-21 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp 1 Xã Long An.
ĐIỆN LỰC NHƠN TRẠCH
31-10-21 6:00:00 6:30:00 Một phần ấp Xóm Hố, một phần ấp Đất Mới xã Phú Hội, Trường Mầm Non Nhơn Nghĩa.
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Ấp 3 – xã Phước Khánh; KCN Ông Kèo
31-10-21 8:15:00 11:15:00 Một phần ấp Rạch Bảy, một phần ấp Phước Lương - Xã Phú Hữu
31-10-21 15:00:00 16:00:00 Một phần ấp Thanh Minh, một phần ấp Vĩnh Cửu – xã Vĩnh Thanh.
31-10-21 18:30:00 19:00:00 Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội.
31-10-21 5:00:00 5:30:00 Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội.
31-10-21 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp Quới Thạnh - xã Phước An
31-10-21 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội.
31-10-21 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội.
31-10-21 15:00:00 16:00:00 Một phần ấp Thanh Minh, một phần ấp Vĩnh Cửu – xã Vĩnh Thanh.
31-10-21 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp Quới Thạnh - xã Phước An
31-10-21 17:30:00 18:00:00 Một phần ấp Xóm Hố, một phần ấp Đất Mới xã Phú Hội, Trường Mầm Non Nhơn Nghĩa.
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Nhà máy xi măng công Thanh; xi măng Lafarge
31-10-21 8:15:00 11:15:00 Một phần ấp Rạch Bảy, một phần ấp Phước Lương - Xã Phú Hữu
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Bình Phú, một phần ấp Vĩnh Tuy - xã Long Tân, một phần ấp 3 - xã Phú Thạnh.
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
03-11-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 1 Xã Sông Nhạn
02-11-21 8:30:00 10:30:00 Ấp Suối Cả xã Long Giao (Trạm Long Giao 3).
02-11-21 14:00:00 16:00:00 Ấp Suối Cả xã Long Giao (Trạm Long Giao 3A).
ĐIỆN LỰC TRẢNG BOM
31-10-21 6:00:00 6:30:00 Một phần ấp Thái Hòa, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
31-10-21 6:00:00 6:30:00 Một phần ấp Ngũ Phúc, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
31-10-21 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Đông Hải, Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
31-10-21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp Tân Hưng, Tân Thịnh, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Ngữ Phúc, xã Hố Nai 3
31-10-21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp Tân Hưng, Tân Thịnh, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
31-10-21 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp Nhân Hòa, Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom
31-10-21 17:30:00 18:00:00 Một phần ấp Ngũ Phúc, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
31-10-21 8:00:00 17:00:00 Một phần Ấp An Bình, Bàu Cá, xã Trung Hoà, H. Trảng Bom
31-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Đông Hải, Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
31-10-21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp Tân Hưng, Tân Thịnh, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
31-10-21 17:30:00 18:00:00 Một phần ấp Thái Hòa, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC CHI NHÁNH BIÊN HÒA 2
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Một Phần KP9 Phường Tân Hòa, Ấp Ngũ Phúc Xã Hố Nai 3. Một phần phụ tải của Điện lực Trảng Bom
31-10-21 20:00:00 20:30:00 Một Phần KP3, 3A, 4, 4B P. Trảng Dài Một Phần Ấp Ông Hường X.Thiện Tân H.Vĩnh Cửu. Một phần phụ tải của Điện lực Trị An
04-11-21 8:00:00 12:00:00 Một Phần KP13 P. Hố Nai
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Một Phần KP6, 6B, 7, 8, 8A, 8B , 9, 10 P. Tân Biên. Một Phần KP1, 2, 4, 4A, 5 P. Tân Hòa. Một Phần phụ tải của Điện lực Trảng Bom, Điện lực Trị An
01-11-21 9:00:00 10:00:00 Một Phần KP2 P. Tân Biên
01-11-21 11:00:00 12:30:00 Một Phần KP8 P. Long Bình
02-11-21 8:00:00 12:00:00 Một Phần KP2, 7, 8A P. Tân Biên. Một Phần KP2, 4, 9, 10 P. Hố Nai
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Một Phần KP1, 4, 4A P. Tân Hòa
01-11-21 8:30:00 10:30:00 Một Phần KP1 P. Long Bình
29-10-21 8:00:00 11:00:00 Một Phần KP7, 8A P Tân Biên
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa, KP7, 8, 8A, 8B, 10 P. Tân Biên. Xã Hố Nai 3
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Một Phần KP9 Phường Tân Hòa, Ấp Ngũ Phúc Xã Hố Nai 3. Một phần phụ tải của Điện lực Trảng Bom
31-10-21 8:00:00 12:00:00 Một Phần 4, 4A P. Tân Hòa
03-11-21 8:00:00 12:00:00 Một Phần KP5, 6, 7, 8 P. Hố Nai
04-11-21 8:00:00 16:30:00 Một Phần KP13 P. Hố Nai
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Một Phần KP6, 6B, 7, 8, 8A, 8B , 9, 10 P. Tân Biên. Một Phần KP1, 2, 4, 4A, 5 P. Tân Hòa. Một Phần phụ tải của Điện lực Trảng Bom, Điện lực Trị An
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Một Phần KP6, 6B, 7, 8, 8A, 8B , 9, 10 P. Tân Biên. Một Phần KP1, 2, 4, 4A, 5 P. Tân Hòa. Một Phần phụ tải của Điện lực Trảng Bom, Điện lực Trị An
31-10-21 6:00:00 17:00:00 Một Phần KP6, 6B, 7, 8, 8A, 8B , 9, 10 P. Tân Biên. Một Phần KP1, 2, 4, 4A, 5 P. Tân Hòa. Một Phần phụ tải của Điện lực Trảng Bom, Điện lực Trị An
31-10-21 6:00:00 6:30:00 Một Phần KP1, 2, 3, 4, 4A,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 P. Tân Hòa, KP 10 P. Tân Biên. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom
31-10-21 16:30:00 17:00:00 Một Phần KP1, 2, 3, 4, 4A,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 P. Tân Hòa, KP 10 P. Tân Biên. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom
03-11-21 8:00:00 12:00:00 Một Phần KP5, 6, 7, 8 P. Hố Nai
01-11-21 10:00:00 11:00:00 Một Phần KP2 P. Tân Biên. Một Phần KP 4, 10 P. Hố Nai

MAI UYÊN