Lịch cúp điện Long An từ ngày 03/10 đến 09/10/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 03/10 đến 09/10/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 03/10-09/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
04-10-21 7:00:00 12:00:00 Một phần đường Đỗ Trình Thoại
05-10-21 7:30:00 16:00:00 Đường Vũ Tiến Trung, Nguyễn Văn Tịch, Lê Văn Cảng và một phần đường Châu Thị Kim thuộc Ấp Vĩnh Bình xã An Vĩnh Ngãi
06-10-21 8:30:00 16:00:00 Đường Nguyễn Thông, Đinh Viết Cừu thuộc Ấp 2, Ấp 3 - xã Bình Tâm
06-10-21 8:30:00 16:00:00 Đường Nguyễn Thông, Đinh Viết Cừu thuộc Ấp 2, Ấp 3 - xã Bình Tâm
05-10-21 7:30:00 16:00:00 Đường Vũ Tiến Trung, Nguyễn Văn Tịch, Lê Văn Cảng và một phần đường Châu Thị Kim thuộc Ấp Vĩnh Bình xã An Vĩnh Ngãi
08-10-21 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp 1 - xã Mỹ Phú
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
05-10-21 7:30:00 16:00:00 Một phần Xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
02-10-21 7:30:00 11:30:00 Một phần Xã Tân Thành - Huyện Thủ Thừa
06-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần Xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
06-10-21 7:30:00 11:30:00 Một phần Xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
06-10-21 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
06-10-21 10:30:00 11:30:00 Công Ty Cổ Phần Long Hậu (Trạm Bơm G6)
06-10-21 13:00:00 14:00:00 Nr CTy Cổ Phần Long Hậu_Đèn đường T62
04-10-21 8:30:00 9:30:00 Công Ty TNHH TM DV In Lụa Phong Dũng
06-10-21 9:30:00 10:30:00 Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn
05-10-21 10:30:00 11:30:00 Công ty TNHH Thuấn Anh
03-10-21 13:00:00 16:30:00 Công Ty Cổ Phần Long Hậu (Nhà Xưởng 5)
04-10-21 10:30:00 11:30:00 Cơ Sở Cơ Khí 901
04-10-21 13:00:00 14:00:00 Cơ Sở rau sạch Minh Triều
06-10-21 7:30:00 8:30:00 CN DNTN SX Cọ Sơn Thanh Bình
06-10-21 8:00:00 12:00:00 Một phần Ấp Trung xã Đông Thạnh
05-10-21 9:30:00 10:30:00 HKD Quách Minh Quang
05-10-21 13:00:00 14:00:00 HKD Tôn Tuyết Mỹ
05-10-21 15:00:00 16:00:00 CTy TNHH Một Thành Viên TM XNK Mekong Sài Gòn- CN Long An
04-10-21 7:30:00 8:30:00 DNTN PHƯƠNG LÂM
04-10-21 15:00:00 16:00:00 Nr CN CTy TNHH 1TV TM DV Thần Sơn
05-10-21 8:30:00 9:30:00 CS GC Giết Mổ GC Tân Trường Phúc
02-10-21 13:30:00 16:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
04-10-21 14:00:00 15:00:00 Nr Cơ Sở Gỗ Phúc Lâm
06-10-21 16:00:00 17:00:00 Cty Cổ Phần Long Hậu-Đèn đường T1/18
05-10-21 14:00:00 15:00:00 Công Ty CP Khai Thác và Quản Lý KCN Đặng Huỳnh
05-10-21 7:30:00 8:30:00 HKD Vũ Phá Giang
02-10-21 8:00:00 12:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
06-10-21 8:30:00 9:30:00 Công Ty TNHH Castech Việt Nam
06-10-21 15:00:00 16:00:00 Nr Công Ty TNHH Ngân Hội
06-10-21 14:00:00 15:00:00 Nr Công Ty TNHH Ngân Hội
03-10-21 7:30:00 11:30:00 Công Ty TNHH Giầy FU-LUH 2
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
03-10-21 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp 3,5 xã Nhựt Chánh
03-10-21 14:30:00 16:30:00 Một phần KDC 135 Thị Trấn Bến Lức
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
06-10-21 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 4, 5, xã Phước Đông
06-10-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Phước Đông
07-10-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây
08-10-21 9:00:00 11:30:00 Một phần ấp 4, xã Long Định; và một phần ấp 4, xã Long Cang
07-10-21 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông
02-10-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân
03-10-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang
07-10-21 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 1, 2, xã Phước Đông
04-10-21 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Tây, xã Long Hựu Tây
02-10-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân
06-10-21 8:00:00 11:00:00 Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương
02-10-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Hòa, Cầu Xây, xã Tân Lân
04-10-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2, xã Tân Trạch
04-10-21 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây
04-10-21 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp Tây, Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây
05-10-21 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Long Thanh, Phước Vĩnh, xã Long Trạch
06-10-21 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 3, xã Phước Đông
06-10-21 13:00:00 16:00:00 Công Ty Sino Pacific
07-10-21 13:00:00 16:00:00 Công ty XNK Trung Thành 4
02-10-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân
07-10-21 8:00:00 11:00:00 Công Ty Yi Pin (Nhan Trân)
04-10-21 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
06-10-21 8:00:00 11:30:00 Trạm Bùi Cũ Nhơn Hòa Lập
07-10-21 8:00:00 12:00:00 Ấp Văn Phòng xã Tân Hòa
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
06-10-21 13:00:00 14:30:00 1 phần KP2 thị trấn Đông Thành
08-10-21 8:00:00 16:00:00 1 phần KP1 thị trấn Đông Thành
07-10-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 2 xã Bình Thành
07-10-21 8:00:00 10:30:00 1 phần Ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc
06-10-21 9:30:00 11:30:00 1 phần Ấp 2 xã Bình Thành
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
08-10-21 15:00:00 16:00:00 HKD Phùng Nữ Hoàng Mai
04-10-21 8:00:00 8:45:00 DNTN Bảo Khang (HKD Nguyễn Quốc Chí)
04-10-21 15:00:00 16:00:00 TB Tân Hiệp 2
08-10-21 14:00:00 14:45:00 TB Bà Thầy Rạch Gia
08-10-21 8:00:00 8:45:00 TBĐ Ấp 3 Thủy Tây
06-10-21 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp 5 - xã Tân Tây
05-10-21 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Thạnh Trung - xã Thạnh Phú và một phần ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước
08-10-21 10:30:00 11:30:00 Trang Trại Hà Kim Tùng
06-10-21 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1 - xã Thạnh An
08-10-21 8:00:00 15:00:00 Ấp Voi Đình - xã Thủy Đông
06-10-21 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp Bến Kè - xã Thủy Đông
04-10-21 14:00:00 14:45:00 TBĐ Ấp Đình
08-10-21 13:00:00 13:45:00 HKD Đặng Thị Thủy
04-10-21 9:00:00 10:00:00 Lò sấy Châu Văn Thành
07-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 - xã Tân Hiệp
04-10-21 10:30:00 11:30:00 Giáo xứ Sông Xoài
04-10-21 13:00:00 13:45:00 HKD Võ Văn Thanh
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
04-10-21 14:30:00 16:00:00 trạm T23/1 Nguyễn Văn Huấn
06-10-21 8:30:00 10:30:00 trạm XX Hoàng Chơn
06-10-21 13:00:00 15:30:00 XN Nước Đá Vĩnh Hưng
08-10-21 8:30:00 11:00:00 Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A
04-10-21 9:30:00 10:00:00 trạm T38/1 CK Trần Minh Sang
07-10-21 8:30:00 10:00:00 Một phần ấp Rạch Bùi - Thị Trấn Vĩnh Hưng
04-10-21 8:30:00 9:00:00 trạm T32 Gò Nhỏ
07-10-21 13:30:00 14:30:00 trạm T253/1 CK Nguyễn Thanh Tâm
04-10-21 13:30:00 14:00:00 Một phần ấp Cả Nga - xã Vĩnh Thuận
07-10-21 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Trung Môn - xã Thái Bình Trung
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
05-10-21 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Vĩnh Ân, ấp Cà Dâm, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
08-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công
07-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Long Thuận xã Long Trì
08-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công
04-10-21 9:00:00 15:00:00 Hộ Cắt Trương Đình Hoàng
08-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Thanh Phú xã Thanh Phú Long
05-10-21 8:00:00 11:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Trương Văn Nguyễn
05-10-21 11:00:00 15:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Trương Ngọc Phép
07-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Hoà Phú

MAI UYÊN