Lịch cúp điện Long An từ ngày 04/07 đến 10/07/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 04/07 đến 10/07/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 04/07-10/07/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
05-07-21 8:00:00 16:30:00 Đường Nguyễn Thông, Đỗ Tường Tự, Đinh Viết Cừu thuộc Ấp 1, Ấp 2, Ấp 4 - xã Bình Tâm
05-07-21 8:00:00 16:30:00 Một phân ấp 2 xã Mỹ An Huyện Thủ Thừa tỉnh long an
05-07-21 8:00:00 16:00:00 Đường Nguyễn Thông, Đỗ Tường Tự, Đinh Viết Cừu thuộc Ấp 1, Ấp 2, Ấp 4 - xã Bình Tâm
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
05-07-21 8:30:00 10:00:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
09-07-21 10:00:00 11:30:00 1 phần Ấp Chánh xã Bình Hòa Bắc
09-07-21 7:30:00 9:00:00 1 phần Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông
09-07-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 3 xã Bình Hòa Nam
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
04-07-21 8:00:00 12:00:00 Công ty Sivita, Công ty Việt Khánh Phương, Công ty NAIC
05-07-21 13:00:00 15:00:00 1 phần ấp 1A xã Thanh Phú
05-07-21 8:30:00 11:00:00 1 phần ấp 6 xã Mỹ Yên
05-07-21 8:30:00 9:30:00 1 phần ấp 6 xã Mỹ Yên
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
06-07-21 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2, xã Tân Trạch
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
06-07-21 8:00:00 11:30:00 Trạm Hậu Thạnh Tây 6-ấp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh Tây
05-07-21 13:00:00 16:30:00 Ấp Tây Nam xã Tân Hòa
05-07-21 8:00:00 11:30:00 Ấp Tây Bắc xã Tân Hòa
09-07-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Kinh Nhà Thờ xã Tân Lập, ấp Bảy Ngàn xã Tân Ninh
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
05-07-21 13:00:00 14:00:00 Công ty TNHH TM Trung An Phát
05-07-21 9:30:00 10:30:00 HKD HÀ TUẤN XƯƠNG
05-07-21 8:00:00 9:30:00 HKD NGUYỄN THÀNH LAM -
05-07-21 15:30:00 16:30:00 Công ty TNHH Lâm Tiến Cường
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
09-07-21 8:00:00 8:30:00 Trạm bơm điện Tổ Hợp tác bơm điện Chín Hùng, xã Hưng Thạnh
05-07-21 11:00:00 11:30:00 Tiệm sửa chữa máy Thanh Xuân, xã Vĩnh Châu B
09-07-21 10:00:00 11:30:00 Trạm bơm điện Tổ Hợp Tác Bơm Điện Số 16, xã Hưng Điền B
09-07-21 13:30:00 14:00:00 Trạm bơm điện Lê Văn Thảnh, xã Hưng Điền
05-07-21 13:30:00 14:00:00 Trạm bơm điện Tổ Hợp Tác Vĩnh Nguyện- Rọc Năng, xã Vĩnh Châu A
09-07-21 9:00:00 9:30:00 Trạm bơm điện Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Phát - TH, xã Thạnh Hưng
05-07-21 10:00:00 10:30:00 Lò Rựu Huỳnh Văn Day, thị trấn Tân Hưng
05-07-21 8:00:00 9:30:00 Trạm bơm điện Ngô Duy Quang, thị trấn Tân Hưng
05-07-21 15:00:00 16:30:00 Trạm bơm điện Tổ hợp tác bơm điện kênh Tập đoàn I, xã Vĩnh Lợi
09-07-21 15:00:00 16:30:00 Trạm bơm điện Tổ hợp tác bơm điện Bờ nam Kênh 79, xã Hưng Điền B
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
08-07-21 8:00:00 11:30:00 Ấp Bà Luông, Trà Cú - xã Thuận Nghĩa Hòa
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
04-07-21 6:00:00 7:00:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông
04-07-21 16:30:00 17:30:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông
04-07-21 8:00:00 12:00:00 cty quốc hâm
04-07-21 10:00:00 12:00:00 cty thái tô
04-07-21 8:00:00 13:00:00 cty tai yuan
04-07-21 9:00:00 11:00:00 cty hoàn phú
04-07-21 6:00:00 7:00:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông, tt đức hòa
04-07-21 16:30:00 17:30:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông, tt đức hòa
04-07-21 8:00:00 13:00:00 cty thành hữu nghị
04-07-21 8:00:00 10:00:00 cty quốc hâm
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
09-07-21 9:45:00 10:15:00 TSTL Phan Minh Phát
09-07-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
07-07-21 8:00:00 11:00:00 CTy Huỳnh Dư
06-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
09-07-21 8:15:00 8:45:00 Cơ Sở Ấp Vịt Ba Tặc
08-07-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 3 xã Tân Bình
09-07-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh
09-07-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
06-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
07-07-21 13:00:00 16:00:00 Công Ty Vĩnh Tiệp
09-07-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh
09-07-21 9:00:00 9:30:00 TSTL Nguyễn Công Phận
09-07-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
08-07-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Tân Bình
09-07-21 7:30:00 8:00:00 TSTL Khưu Văn Mới
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
10-07-21 8:00:00 11:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Nguyễn Văn Trạng - tuyến 473TV
12-07-21 11:00:00 11:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL VÕ VĂN MINH
06-07-21 13:00:00 13:40:00 Hộ HUỲNH CÔNG NHÀN
08-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Lộ Đá, An Tập xã An Lục Long
12-07-21 13:00:00 13:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL ĐOÀN VĂN BÉ
06-07-21 13:00:00 13:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL PHAN VĂN HIẾU
09-07-21 7:30:00 8:30:00 Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ CƠ SỞ THU MUA THANH LONG CÁT TƯỜNG
06-07-21 15:00:00 15:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HNT NGUYỄN VĂN TẤN
07-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh
12-07-21 15:00:00 15:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL CHÙA LINH PHƯỚC
08-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội
06-07-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TRƯỜNG THCS THUẬN MỸ
06-07-21 16:00:00 16:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
07-07-21 13:00:00 14:00:00 Hộ Cắt FCO trạm HỢP TÁC XÃ DƯƠNG XUÂN
06-07-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HNT TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG
06-07-21 16:00:00 16:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HNT ĐỖ VĂN TOÀN
07-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1,8 xã Hiệp Thạnh
12-07-21 16:00:00 16:40:00 Hộ Cắt FCO trạm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÙNG PHÁT
09-07-21 10:30:00 11:30:00 Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH LONG THÀNH PHÁT
12-07-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL VÕ HOÀNG MAI
07-07-21 9:00:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA THANH LONG THANH THANH HÀ
09-07-21 9:00:00 10:00:00 Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN TÌNH
09-07-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ CƠ SỞ THU MUA THANH LONG TRUNG NGUYÊN
12-07-21 7:00:00 7:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL VĂN NGỌC HẠO
06-07-21 8:00:00 11:30:00 Hộ CÔNG TY TNHH THIỆN NGUYÊN - LONG TUẤN - tuyến 480TV
07-07-21 14:30:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA THANH LONG HUỆ SANG
13-07-21 13:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Phước Tân Hưng
06-07-21 15:00:00 15:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HKD NGUYỄN VĂN HIỀN
07-07-21 7:30:00 8:30:00 Hộ Cắt FCO trạm KHO THANH LONG THÀNH TÍN
07-07-21 10:30:00 11:30:00 Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA NÔNG SẢN ĐẮC VINH
10-07-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long. Ấp Tân Long xã Thanh Phú Long
12-07-21 10:00:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN MINH CHẦM
13-07-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp 4&7 xã Phước Tân Hưng
12-07-21 9:00:00 9:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL PHẠM THỊ LẦN
09-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 2,3 xã Hiệp Thạnh
09-07-21 13:00:00 13:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÀI
12-07-21 8:00:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL ĐỖ ANH GIỚI
14-07-21 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Lộ Đá xã An Lục Long

MAI UYÊN