Lịch cúp điện Long An từ ngày 18/7 đến 24/7/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 18/7 đến 24/7/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 18/07-24/7/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
21-7-21 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung
21-07-21 8:30:00 11:00:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
29-07-21 10:00:00 11:30:00 1 phần KP 3 thị trấn Đông Thành
28-07-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
29-07-21 9:50:00 10:30:00 XX Thanh Tâm
29-07-21 8:00:00 9:30:00 1 phần Ấp 2 xã Mỹ Thạnh Đông
29-07-21 15:40:00 16:20:00 Cty Thành Mỹ
27-07-21 8:00:00 11:00:00 Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây
30-07-21 7:30:00 8:30:00 Cty Smart Feed
28-07-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
29-07-21 13:00:00 15:00:00 Cty Thiên Thanh
30-07-21 14:10:00 14:50:00 Cty Tiến Đạt
26-07-21 9:00:00 11:00:00 1 phần KP 4 thị trấn Đông Thành
20-07-21 9:30:00 11:00:00 HGĐ Trương Văn Thiệt
21-07-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Bình
26-07-21 14:00:00 16:00:00 1 phần Ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc
30-07-21 9:00:00 9:40:00 XX Phú Lộc
29-07-21 13:00:00 13:40:00 Cty TTC
29-07-21 14:10:00 15:10:00 Cty TTC
30-07-21 15:30:00 16:10:00 HGĐ Tô Tô Hà
22-07-21 8:00:00 9:30:00 1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây và Ấp 6 xã Mỹ Quý Đông
30-07-21 13:00:00 13:40:00 HGĐ guyễn Thị Xuân
20-07-21 7:30:00 9:00:00 Cty Trường Long
21-07-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Hưng
29-07-21 8:40:00 9:20:00 Cty Huỳnh Hoàng Đông
30-07-21 10:00:00 10:40:00 Cty Môi Trường Thiên Thanh
30-07-21 11:00:00 11:40:00 HGĐ Nguyễn Văn Khởi
29-07-21 10:50:00 11:30:00 Cty Hòa Bình Xanh
23-07-21 15:00:00 16:30:00 1 phần Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông
29-07-21 7:30:00 8:30:00 Cty Thái Sơn
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
21-07-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Gò Dồ xã Bình Hòa Tây huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
23-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần khu Phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
23-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần khu Phố 3, thị trấn Bình Phong Thạnh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
20-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1, xã Bình Hòa Đông, một phần ấp Gò Dồ Nhỏ xã Bình Thạnh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
21-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Gò Dồ xã Bình Hòa Tây huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
21-07-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Gò Dồ xã Bình Hòa Tây huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
20-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1, xã Bình Hòa Đông, một phần ấp Gò Dồ Nhỏ xã Bình Thạnh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
21-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Gò Dồ xã Bình Hòa Tây huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
23-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần khu Phố 3, thị trấn Bình Phong Thạnh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
23-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần khu Phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
23-07-21 8:00:00 16:30:00 Cụm dân cư ấp Tân Long và ấp Kinh Tây xã Nhơn Ninh
20-07-21 8:00:00 12:30:00 Ấp Kinh Tè xã Tân Ninh
20-07-21 13:00:00 16:30:00 Kinh 6000 - xã Tân Ninh
21-07-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Kinh Giữa xã Nhơn Ninh; ấp 4, 6 xã Tân Ninh
22-07-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Kinh Bích xã Tân Ninh
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
21-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần Xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
22-07-21 7:00:00 16:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - Huyện Thủ Thừa
21-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần Xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
21-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần Xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
20-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Hậu .
23-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
20-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
22-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Thuận Thành
22-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
23-07-21 8:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Thượng
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
21-07-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Bửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
21-07-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Cả Cỏ - xã Thuận Nghĩa Hòa
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
20-07-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã hiệp hòa
20-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã hiệp hòa
23-07-21 8:00:00 16:00:00 một phần tt hiệp hòa
21-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã Lộc Giang
21-07-21 7:00:00 12:00:00 một phần xã Lộc Giang
20-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã đức hòa thượng
22-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã hòa khánh nam
22-07-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
19-07-21 8:00:00 12:00:00 một phần tt hậu nghĩa
19-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần tt hiệp hòa
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
21-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
21-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
20-07-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Bào Dài xã Thanh Phú Long
27-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 8 Hiệp Thạnh
28-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Tân Long xã Thanh Phú Long
20-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bào Dài xã Thanh Phú Long
28-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Thanh Quới xã Thanh Phú Long
30-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Phú Tây A xã Thanh Phú Long
19-07-21 10:00:00 14:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR HNT Nguyễn Văn Bì
24-07-21 8:00:00 16:30:00 Một phần xã An Lục Long
19-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Long Thuận xã Long Trì
19-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Long Hòa xã Long Trì
30-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Phú Tây A xã Thanh Phú Long

MAI UYÊN