Lịch cúp điện Long An từ ngày 22/08-28/08/2021

Cập nhật lịch cúp điện Long An từ ngày 22/08-28/08/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 22/08-28/08/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
26-08-21 8:30:00 9:10:00 trạm T5A/1 Vũ Tuấn
26-08-21 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp 1 - xã Vĩnh Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
26-08-21 10:30:00 11:30:00 Cty Đồng Tâm 17 Đức Huệ
26-08-21 9:10:00 10:10:00 Cty Hoàn Cầu Long An
26-08-21 13:00:00 14:00:00 Cty Liên Hiệp Bình Dương Đồng Nai
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
23-08-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh
26-08-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đông Nhất, xã Tân Chánh
25-08-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh
27-08-21 9:00:00 11:30:00 Một phần ấp 4, xã Long Định; ấp 4, xã Long Cang
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
24-08-21 7:30:00 12:00:00 Một phần Khu Phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
24-08-21 7:30:00 12:00:00 Một phần Khu Phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
25-08-21 13:00:00 16:30:00 Trạm Kinh 2000 Tân Bình-ấp Cà Nhíp xã Tân Bình
25-08-21 8:00:00 11:30:00 Trạm CDC Hòa Thạnh 1-ấp Hòa Thạnh xã Tân Hòa
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
25-08-21 7:30:00 12:00:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
24-08-21 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
27-08-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Tập
26-08-21 8:00:00 9:30:00 Một phần xã Phước Lý
23-08-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lâm
24-08-21 8:00:00 11:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
27-08-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Hậu
23-08-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lâm
27-08-21 8:00:00 9:30:00 Một phần xã Tân Tập
26-08-21 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Thượng
25-08-21 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Đông Thạnh
26-08-21 10:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý
27-08-21 10:00:00 11:30:00 Một phần xã Tân Tập
26-08-21 13:00:00 14:30:00 Một phần xã Phước Lý
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
24-08-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
27-08-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân
27-08-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh
24-08-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
24-08-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Tân Hòa xã Đức Tân
27-08-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh
27-08-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân
24-08-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây
27-08-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh
27-08-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh
27-08-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh
24-08-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh
24-08-21 7:30:00 8:00:00 Lau gạo Hải
24-08-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây
24-08-21 15:15:00 16:00:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
27-08-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh
24-08-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
27-08-21 7:30:00 8:00:00 Một phần khu phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ
27-08-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
23-08-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Trị 1&2 xã Thuận Mỹ

Mai Uyên