Lịch cúp điện Long An từ ngày 5/12 đến 11/12/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 5/12 đến 11/12/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 5/12-11/12/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TÂN AN
07/12/21 7:30:00 16:00:00 Dọc QL 1A, đường Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu - phường Tân Khánh
07/12/21 7:30:00 16:00:00 Dọc QL 1A, đường Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu - phường Tân Khánh
05/12/21 7:30:00 16:00:00 Trung Tâm Hành Chánh Công
05/12/21 8:30:00 15:00:00 NH Đầu Tư
05/12/21 7:30:00 17:00:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Một phần Kp 3 phường 2; Kp Phú Nhơn, Bình Phú, Nhơn Phú, Thanh Xuân - Phường 5;
07/12/21 7:30:00 16:00:00 Cty Phước Sơn (Vạn Phúc Lộc)
05/12/21 7:30:00 17:00:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Một phần Kp 3 phường 2; Kp Phú Nhơn, Bình Phú, Nhơn Phú, Thanh Xuân - Phường 5;
07/12/21 7:30:00 16:00:00 Dọc QL 1A, đường Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu - phường Tân Khánh
ĐIỆN LỰC THỦ THỪA
08/12/21 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Lạc - Huyện Thủ Thừa
06/12/21 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
06/12/21 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
05/12/21 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
07/12/21 7:30:00 16:30:00 Một phần xã Long Thuận - Huyện Thủ Thừa
06/12/21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa
08/12/21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lạc - Huyện Thủ Thừa
06/12/21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
05/12/21 4:30:00 7:00:00 một phần xã đức hòa hạ
05/12/21 11:00:00 14:00:00 một phần xã đức lập thượng
05/12/21 4:30:00 7:00:00 một phần xã hựu thạnh, đức hòa hạ
05/12/21 11:00:00 14:00:00 một phần xã đức hòa hạ
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
05/12/21 7:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc
06/12/21 7:30:00 15:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
05/12/21 16:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,xã Mỹ Lộc
05/12/21 7:30:00 9:30:00 Toàn bộ KCN Tân Kim
05/12/21 7:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,
05/12/21 7:30:00 8:00:00 Một phần xã Long Hậu
05/12/21 16:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,
05/12/21 7:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Phước Hậu , Mỹ Lộc ,Phước Lâm , Thuận Thành
05/12/21 7:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,
05/12/21 7:30:00 9:30:00 Một phần xã Long hậu
05/12/21 16:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,
05/12/21 7:30:00 8:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,xã Mỹ Lộc
05/12/21 7:30:00 8:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,
05/12/21 7:30:00 10:00:00 Một phần xã Phước Lâm
05/12/21 9:00:00 9:30:00 Một phần xã Long Hậu
ĐIỆN LỰC MỘC HÓA
07/12/21 7:30:00 10:00:00 Một phần Ấp 5, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
06/12/21 7:30:00 15:30:00 Một phần ấp Tầm Đuông, Xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường, tỉnh long an
07/12/21 13:00:00 15:30:00 KH Bùi Phú Cường, Phan Thanh Chăm, Bùi Văn An, Lê Trường Sơn
07/12/21 7:30:00 10:00:00 Một phần Ấp 5, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
05/12/21 7:00:00 16:00:00 Một phần ấp 2, 3, 4, xã Long Khê; ấp Cầu Xây, xã Long Trạch
08/12/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Long Định; ấp 4 xã Long Cang
06/12/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Cầu Tràm xã Long Trạch
08/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh
07/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Lăng, xã Tân Chánh
07/12/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1A, 1B xã Long Sơn
06/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 6, 7, xã Phước Đông
08/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh
05/12/21 8:00:00 16:00:00 Công ty Phân Bón - Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ
08/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh
06/12/21 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch
ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH
07/12/21 8:00:00 15:00:00 TDC Kinh 2000 Bắc, ấp Hải Hưng xã Nhơn Hòa.
ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
07/12/21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh
07/12/21 13:00:00 13:30:00 TSTL Châu Thị Cẩm Ra
07/12/21 14:00:00 16:00:00 Công Ty CP Cấp Thoát Nước Long An
07/12/21 7:30:00 8:00:00 Một phần Khu phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ
07/12/21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh
07/12/21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn
07/12/21 10:30:00 11:00:00 TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 5
ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA
05/12/21 7:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 - thị Trấn Thạnh Hóa
05/12/21 7:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 - thị Trấn Thạnh Hóa
07/12/21 8:00:00 9:00:00 một phần Ấp Gãy - xã Thuận Bình
07/12/21 8:00:00 9:00:00 xã Tân Hiệp và một phần Ấp 61 - xã Thuận Bình
05/12/21 7:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 - thị Trấn Thạnh Hóa
05/12/21 7:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 - thị Trấn Thạnh Hóa
05/12/21 7:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 - thị Trấn Thạnh Hóa
ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG
08/12/21 10:00:00 14:00:00 Một phần ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
08/12/21 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông
08/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ
06/12/21 8:30:00 15:30:00 Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Hồ Văn Thọ
08/12/21 8:00:00 11:00:00 Hộ Châu Văn Minh
08/12/21 7:30:00 16:30:00 Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông
08/12/21 7:30:00 8:00:00 Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông
06/12/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long

MAI UYÊN