Lịch cúp điện quận 2 từ ngày 15/7 - 21/7/2020

Điện lực Thủ Thiêm tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì lưới điện từ ngày 15/7 - 21/7/2020.

Điện lực Thủ Thiêm thông báo từ ngày 15/7 - 21/7/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Địa điểm Thời gian mất điện
18/7/2020 Một phần khu dân cư Cát Lái phường Cát Lái - Quận 2  Từ 9h00 - 13h00
21/7/2020 Một phần khu dân cư Bình Lợi, Thạnh Mỹ Lợi phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 Từ 9h00 - 13h00

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống điện Thành phố, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH