Năm 2021: Nếu sếp xúc phạm, quấy rối, nhân viên có quyền nghỉ không thông báo

Theo Bộ luật lao động 2019 thi hành từ ngày 01/01/2021, nhân viên bị ngược đãi hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ… được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Theo quy định này, người lao động sẽ được quyền nghỉ không cần thông báo nếu bị ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Năm 2021: Nếu sếp xúc phạm, quấy rối, nhân viên có quyền nghỉ không thông báo

Ngoài ra trong luật này còn có các quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau:

- Khi không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này.

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người lao động không được trả đủ lương đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý đo bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động. 

Thanh Mai

Chất lượng không khí của Hà Nội và TPHCM được thay đổi ra sao những ngày tới

Chất lượng không khí của Hà Nội và TPHCM được thay đổi ra sao những ngày tới

Không khí tại Hà Nội và TPHCM vẫn đang ở mức nguy hiểm trong hai ngày nay, dự báo trong các ngày tiếp theo sẽ được cải thiện.