NAPAS miễn giảm phí giao dịch các dịch vụ công và chuyển tiền liên ngân hàng giá trị nhỏ

NAPAS sẽ miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực truyến và giảm 72% phí chuyển mạch các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.

Theo đó, NAPAS sẽ thực hiện miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực truyến gồm các giao dịch thanh toán dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương đến 31/12/2020 và giảm 72% phí chuyển mạch các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 đối với các giao dịch có giá trị nhỏ từ 500.000 đồng trở xuống, mức giảm từ 1.800 đồng/giao dịch xuống còn 500 đồng/giao dịch từ ngày 25/2/2020.

NAPAS miễn giảm phí giao dịch các dịch vụ công và chuyển tiền liên ngân hàng giá trị nhỏ

NAPAS cho biết, sau việc miễn giảm phí này, doanh thu có thể sẽ giảm ít nhất 15%, nhưng NAPAS tin tưởng rằng, chương trình miễn, giảm phí đi kèm với nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới là vận dụng phù hợp trong hoạt động kinh doanh không chỉ của NAPAS mà còn đúng với nhiều doanh nghiệp.

Trong năm 2019, số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 chiếm gần 50% tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS. Số liệu thống kê cho thấy xu hướng dịch chuyển đáng kể từ giao dịch rút tiền mặt sang giao dịch chuyển tiền thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

KIM THOA

Thanh toán vé Bamboo Airways bằng thẻ NAPAS, khách được hoàn tiền 200.000 đồng

Thanh toán vé Bamboo Airways bằng thẻ NAPAS, khách được hoàn tiền 200.000 đồng

Ngày 10/10, Bamboo Airways phối hợp NAPAS triển khai chương trình “Book vé vui vẻ, xài thẻ hoàn tiền” dành cho khách thanh toán vé máy bay bằng thẻ nội địa NAPAS.