ngày xấu - các bài viết về ngày xấu, tin tức ngày xấu
Xem ngày lành tháng tốt 1/11/2023: Đây là một trong những ngày đẹp nhất của tháng

Xem ngày lành tháng tốt 1/11/2023: Đây là một trong những ngày đẹp nhất của tháng

Xem ngày 1/11/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 31/10/2023: Rất ít sao đẹp nên việc quan trọng cần đợi ngày khác

Xem ngày lành tháng tốt 31/10/2023: Rất ít sao đẹp nên việc quan trọng cần đợi ngày khác

Xem ngày 31/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 30/10/2023: Làm việc hiếu trong ngày hôm nay sẽ rất trọn vẹn

Xem ngày lành tháng tốt 30/10/2023: Làm việc hiếu trong ngày hôm nay sẽ rất trọn vẹn

Xem ngày 30/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 29/10/2023: Một chuyến xuất hành du lịch cùng gia đình là sự lựa chọn tuyệt vời

Xem ngày lành tháng tốt 29/10/2023: Một chuyến xuất hành du lịch cùng gia đình là sự lựa chọn tuyệt vời

Xem ngày 29/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 28/10/2023: Việc lớn việc nhỏ đều không nên làm với bất kỳ tuổi nào

Xem ngày lành tháng tốt 28/10/2023: Việc lớn việc nhỏ đều không nên làm với bất kỳ tuổi nào

Xem ngày 28/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 27/10/2023: Chớ nên thẩm mỹ, chữa bệnh vào ngày hôm nay

Xem ngày lành tháng tốt 27/10/2023: Chớ nên thẩm mỹ, chữa bệnh vào ngày hôm nay

Xem ngày 27/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 25/10/2023: Nên chọn hôm nay để nhận xe, mua nhà

Xem ngày lành tháng tốt 25/10/2023: Nên chọn hôm nay để nhận xe, mua nhà

Xem ngày 25/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 19/10/2023: Mọi việc khởi tạo đều dễ thành, nhất là liên quan đến học vấn thi cử

Xem ngày lành tháng tốt 19/10/2023: Mọi việc khởi tạo đều dễ thành, nhất là liên quan đến học vấn thi cử

Xem ngày 19/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 17/10/2023: Không tốt cho việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà

Xem ngày lành tháng tốt 17/10/2023: Không tốt cho việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà

Xem ngày 17/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 16/10/2023: Không nên làm nhiều việc, cần tránh nhất là cưới hỏi, hôn thú

Xem ngày lành tháng tốt 16/10/2023: Không nên làm nhiều việc, cần tránh nhất là cưới hỏi, hôn thú

Xem ngày 16/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 15/10/2023: Rất nhiều sao tốt trong ngày hôm nay, các việc lớn dễ thành

Xem ngày lành tháng tốt 15/10/2023: Rất nhiều sao tốt trong ngày hôm nay, các việc lớn dễ thành

Xem ngày 15/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 14/10/2023: Ngoại trừ cưới hỏi, giá thú thì mọi việc đều có thể làm

Xem ngày lành tháng tốt 14/10/2023: Ngoại trừ cưới hỏi, giá thú thì mọi việc đều có thể làm

Xem ngày 14/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 13/10/2023: Nếu có kế hoạch thẩm mỹ, làm đẹp thì nên rời sang ngày khác

Xem ngày lành tháng tốt 13/10/2023: Nếu có kế hoạch thẩm mỹ, làm đẹp thì nên rời sang ngày khác

Xem ngày 13/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 12/10/2023: Khai trương, mở cửa hàng, buôn bán lớn nhỏ đều ít gặp trở ngại

Xem ngày lành tháng tốt 12/10/2023: Khai trương, mở cửa hàng, buôn bán lớn nhỏ đều ít gặp trở ngại

Xem ngày 12/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 11/10/2023: Không tốt cho nhiều việc, cần thận trọng nếu phải làm đại sự

Xem ngày lành tháng tốt 11/10/2023: Không tốt cho nhiều việc, cần thận trọng nếu phải làm đại sự

Xem ngày 11/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 10/10/2023: Hôm nay là ngày thiên thời địa lợi, chỉ cần nhân hòa mọi việc đều dễ thành công

Xem ngày lành tháng tốt 10/10/2023: Hôm nay là ngày thiên thời địa lợi, chỉ cần nhân hòa mọi việc đều dễ thành công

Xem ngày 10/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc...
Xem ngày lành tháng tốt 9/10/2023: Mọi thứ đều suôn sẻ, dù gặp việc dữ cũng hóa lành!

Xem ngày lành tháng tốt 9/10/2023: Mọi thứ đều suôn sẻ, dù gặp việc dữ cũng hóa lành!

Xem ngày 9/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 8/10/2023: Đây là một ngày tốt cho rất nhiều việc!

Xem ngày lành tháng tốt 8/10/2023: Đây là một ngày tốt cho rất nhiều việc!

Xem ngày 8/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 7/10/2023: Thứ Bảy này phù hợp cho những chuyến đi chơi cùng gia đình, bạn bè

Xem ngày lành tháng tốt 7/10/2023: Thứ Bảy này phù hợp cho những chuyến đi chơi cùng gia đình, bạn bè

Xem ngày 7/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 6/10/2023: Việc lớn việc nhỏ đều không nên chọn hôm nay để khởi tạo

Xem ngày lành tháng tốt 6/10/2023: Việc lớn việc nhỏ đều không nên chọn hôm nay để khởi tạo

Xem ngày 6/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 5/10/2023: Nếu có kế hoạch cưới hỏi, khai trương hay động thổ thì hãy chờ hôm khác

Xem ngày lành tháng tốt 5/10/2023: Nếu có kế hoạch cưới hỏi, khai trương hay động thổ thì hãy chờ hôm khác

Xem ngày 5/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 4/10/2023: Những việc liên quan đến nhà cửa đất đai nên làm trong hôm nay

Xem ngày lành tháng tốt 4/10/2023: Những việc liên quan đến nhà cửa đất đai nên làm trong hôm nay

Xem ngày 4/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 3/10/2023: Đây là ngày vô cùng tốt trong tháng 10!

Xem ngày lành tháng tốt 3/10/2023: Đây là ngày vô cùng tốt trong tháng 10!

Xem ngày 3/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 2/10/2023: Bán buôn may mắn, giao dịch thuận lợi

Xem ngày lành tháng tốt 2/10/2023: Bán buôn may mắn, giao dịch thuận lợi

Xem ngày 2/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 1/10/2023: Ngày đầu tiên của tháng 10 mọi việc đều dễ thành

Xem ngày lành tháng tốt 1/10/2023: Ngày đầu tiên của tháng 10 mọi việc đều dễ thành

Xem ngày 1/10/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 30/9/2023: Thứ Bảy này nên dành để nghỉ ngơi và định hướng những kế hoạch mới

Xem ngày lành tháng tốt 30/9/2023: Thứ Bảy này nên dành để nghỉ ngơi và định hướng những kế hoạch mới

Xem ngày 30/9/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 29/9/2023: Xuất hành thì thuận lợi, giao dịch thì may mắn

Xem ngày lành tháng tốt 29/9/2023: Xuất hành thì thuận lợi, giao dịch thì may mắn

Xem ngày 29/9/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 28/9/2023: Những việc hiếu hỷ đều không nên làm trong hôm nay

Xem ngày lành tháng tốt 28/9/2023: Những việc hiếu hỷ đều không nên làm trong hôm nay

Xem ngày 28/9/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...
Xem ngày lành tháng tốt 27/9/2023: Nên tránh cải tạo nhà cửa nhưng có thể khai trương buôn bán

Xem ngày lành tháng tốt 27/9/2023: Nên tránh cải tạo nhà cửa nhưng có thể khai trương buôn bán

Xem ngày 27/9/2023 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của...