Người lao động được làm thêm 300 giờ mỗi năm

Người lao động được làm thêm 100h mỗi năm so với quy định của Bộ Luật Lao động 2019 là 200h, bắt đầu từ 1/1/2022.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 18/2021 hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm những công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng, có hiệu lực từ 1/2/2022.

Người lao động được làm thêm 100h mỗi năm so với quy định của Bộ Luật Lao động 2019 là 200h. Ngoài ra, số giờ làm thêm theo ngày, tuần và tháng không thay đổi so với quy định hiện hành của Bộ Luật Lao động 2019.

Người lao động được làm thêm 300 giờ mỗi năm

Đối tượng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm một số công việc sẽ được tăng giờ làm thêm như vừa nêu.

Những ngành nghề được áp dụng là hoạt động sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông - lâm - ngư và nghề làm muối - những ngành nghề đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được; gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu.

Thông tư cũng hướng dẫn hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24h liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, trường hợp không thực hiện được nghỉ hàng tuần, người lao động phải được nghỉ ít nhất 4 ngày.

Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca đối với từng người lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và Nghị định số 145/2020 quy định chi tiết một số điều Bộ Luật Lao động 2019.

Người sử dụng lao động được hướng dẫn phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác. Việc rút ngắn giờ làm việc và đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi của lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi. Ngoài ra, việc quyết định việc nghỉ không hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Thanh Mai

Thêm 2 triệu chứng mới của người nhiễm Omicron

Thêm 2 triệu chứng mới của người nhiễm Omicron

Dữ liệu từ Nam Phi, nơi Omicron hiện là chủng vượt trội, cho thấy các bệnh nhân có thêm 2 triệu chứng khác. Đó là ngứa cổ họng và đau phần thắt lưng.