Nhìn gần nhan sắc các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay

Đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ vô cùng kịch tích khi Top các thí sinh đều xinh đẹp, tài năng và có chỉ số đẹp.
 Hoàng Bảo Trâm, SBD: 088, Chiều cao: 1m71, Số đo: 77 - 60 – 93

Hoàng Bảo Trâm, SBD: 088, Chiều cao: 1m71, Số đo: 77 - 60 – 93

Nguyễn Thị Bích Thùy, SBD: 182, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 66 – 92
Nguyễn Thị Bích Thùy, SBD: 182, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 66 – 92
Nguyễn Thị Cẩm Đan, SBD 171, Chiều cao: 1m72, Số đo: 83 - 64 – 92
Nguyễn Thị Cẩm Đan, SBD 171, Chiều cao: 1m72, Số đo: 83 - 64 – 92
 H Lida Niê Cao, SBD: 008, Chiều cao: 1m74, Số đo: 76 - 59 – 95

H Lida Niê Cao, SBD: 008, Chiều cao: 1m74, Số đo: 76 - 59 – 95

 Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, SBD: 408, Chiều cao: 1m67, Số đo: 82 - 62 – 90

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, SBD: 408, Chiều cao: 1m67, Số đo: 82 - 62 – 90

 Doãn Hải My, SBD: 319, Chiều cao: 1m67, Số đo: 76 - 58 – 89

Doãn Hải My, SBD: 319, Chiều cao: 1m67, Số đo: 76 - 58 – 89

 Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung, SBD: 081, Chiều cao: 1m69, Số đo: 80 - 61 – 90

Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung, SBD: 081, Chiều cao: 1m69, Số đo: 80 - 61 – 90

Nguyễn Hà My, SBD: 335, Chiều cao: 1m64, Số đo: 75 - 61 – 88
Nguyễn Hà My, SBD: 335, Chiều cao: 1m64, Số đo: 75 - 61 – 88
 Võ Ngọc Hồng Đào, SBD: 018, Chiều cao: 1m73, Số đo: 76 - 63 – 95

Võ Ngọc Hồng Đào, SBD: 018, Chiều cao: 1m73, Số đo: 76 - 63 – 95

 Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD: 093, Chiều cao: 1m69, Số đo: 75 - 62 – 90

Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD: 093, Chiều cao: 1m69, Số đo: 75 - 62 – 90

 Kim Trà My, SBD: 012, Chiều cao: 1m68, Số đo: 85 - 60 – 88

Kim Trà My, SBD: 012, Chiều cao: 1m68, Số đo: 85 - 60 – 88

 Đậu Hải Minh Anh, SBD: 138, Chiều cao: 1m70, Số đo: 80 - 61 – 90

Đậu Hải Minh Anh, SBD: 138, Chiều cao: 1m70, Số đo: 80 - 61 – 90

Trương Nguyễn Phương Minh, SBD: 158, Chiều cao: 1m67, Số đo: 80 - 61 – 86
Trương Nguyễn Phương Minh, SBD: 158, Chiều cao: 1m67, Số đo: 80 - 61 – 86
 Vũ Mỹ Ngân, SBD: 225, Chiều cao: 1m81, Số đo: 79 - 67 – 94

Vũ Mỹ Ngân, SBD: 225, Chiều cao: 1m81, Số đo: 79 - 67 – 94

 Phù Bảo Nghi, SBD: 069, Chiều cao: 1m69, Số đo: 82 - 66 – 95

Phù Bảo Nghi, SBD: 069, Chiều cao: 1m69, Số đo: 82 - 66 – 95

 Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD: 068, Chiều cao: 1m73, Số đo: 81 - 61 – 92

Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD: 068, Chiều cao: 1m73, Số đo: 81 - 61 – 92

 Lê Ngọc Trang, SBD: 169, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 62 – 91

Lê Ngọc Trang, SBD: 169, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 62 – 91

 Lê Nguyễn Trà My, SBD: 256, Chiều cao: 1m66, Số đo: 86 - 61 – 93

Lê Nguyễn Trà My, SBD: 256, Chiều cao: 1m66, Số đo: 86 - 61 – 93

 Lê Nguyễn Trà My, SBD: 256, Chiều cao: 1m66, Số đo: 86 - 61 – 93

Lê Nguyễn Trà My, SBD: 256, Chiều cao: 1m66, Số đo: 86 - 61 – 93

 Phạm Thị Phương Quỳnh, SBD: 146, Chiều cao: 1m74, Số đo: 78 - 63 – 94

Phạm Thị Phương Quỳnh, SBD: 146, Chiều cao: 1m74, Số đo: 78 - 63 – 94

 Võ Lê Quế Anh, SBD: 057, Chiều cao: 1m73, Số đo: 78 - 62 – 89

Võ Lê Quế Anh, SBD: 057, Chiều cao: 1m73, Số đo: 78 - 62 – 89

 Bùi Thị Thanh Nhàn, SBD: 052, Chiều cao: 1m69, Số đo: 76 - 62 – 86

Bùi Thị Thanh Nhàn, SBD: 052, Chiều cao: 1m69, Số đo: 76 - 62 – 86

 Nông Thúy Hằng, SBD: 005, Chiều cao: 1m68, Số đo: 81 - 65 – 91

Nông Thúy Hằng, SBD: 005, Chiều cao: 1m68, Số đo: 81 - 65 – 91

 Nguyễn Thị Thu Phương, SBD: 433, Chiều cao: 1m73, Số đo: 82 - 62 – 90

Nguyễn Thị Thu Phương, SBD: 433, Chiều cao: 1m73, Số đo: 82 - 62 – 90

 Đoàn Tường Linh, SBD: 165, Chiều cao: 1m78, Số đo: 84 - 63 - 92

Đoàn Tường Linh, SBD: 165, Chiều cao: 1m78, Số đo: 84 - 63 - 92

 Lê Thị Tường Vy, SBD: 151, Chiều cao: 1m76, Số đo: 86 - 65 - 92

Lê Thị Tường Vy, SBD: 151, Chiều cao: 1m76, Số đo: 86 - 65 - 92

 Nguyễn Lê Phương Thảo, SBD: 116, Chiều cao: 1m70, Số đo: 76 - 61 – 90

Nguyễn Lê Phương Thảo, SBD: 116, Chiều cao: 1m70, Số đo: 76 - 61 – 90

 Trần Hoàng Ái Nhi, SBD: 175, Chiều cao: 1m71, Số đo: 86 - 60 – 90

Trần Hoàng Ái Nhi, SBD: 175, Chiều cao: 1m71, Số đo: 86 - 60 – 90

 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, SBD: 025, Chiều cao: 1m84, Số đo: 87 - 67 – 96

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, SBD: 025, Chiều cao: 1m84, Số đo: 87 - 67 – 96

Đỗ Quyên

theo Tiền phong

Người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Hồi giáo: 'Tôi muốn thay đổi cuộc đời những cô gái Hồi giáo'

Người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Hồi giáo: "Tôi muốn thay đổi cuộc đời những cô gái Hồi giáo"

Người sáng lập cuộc thi, Maghrib Shahid cho biết cô muốn thay đổi định kiến xã hội về người Hồi giáo và đem đến cơ hội mới cho các cô gái.