Những ngày may mắn và thành công nhất tháng 4/2021 của 12 chòm sao

Việc chọn ngày tốt trong kinh doanh là một điều quan trọng, mà ai cũng chú ý đến.

1. Bạch Dương

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 6, 10, 13, 17, 20, 21, 25, 26, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 24.

2. Kim Ngưu

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 6, 10, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 24.

3. Song Tử

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 1, 2, 6, 10, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 30.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 24.

4. Cự Giải

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 3, 4, 6, 10, 13, 17, 25, 27, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 24.

5. Sư Tử

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 17, 25, 28, 29, 30.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24.

6. Xử Nữ

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 25, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 24.

7. Thiên Bình

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 25, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 24.

8. Bọ Cạp

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 25, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24.

9. Nhân Mã

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24.

10. Ma Kết

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 6, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 10, 13, 15, 17, 18, 24, 25, 26.

11. Bảo Bình

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 6, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 2, 10, 13, 15, 17, 18, 24, 27.

12. Song Ngư

Ngày may mắn trong tình yêu tháng 4/2021: 6, 10, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29.

Ngày may mắn về tài chính tháng 4/2021: 1, 2, 10, 13, 15, 17, 18, 24, 28, 29, 30.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo và chiêm nghiệm!

Mộc Miên (T/H)