thương mại hóa - các bài viết về thương mại hóa, tin tức thương mại hóa
Hội thảo quốc tế “Dành cho các nữ sáng tạo Việt Nam và sự tham gia của Cộng đồng nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản trí tuệ”

Hội thảo quốc tế “Dành cho các nữ sáng tạo Việt Nam và sự tham gia của Cộng đồng nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản trí tuệ”

Hội thảo nhằm gợi mở ý tưởng cho các nhà nữ khoa học, nữ doanh nhân trong việc xây dựng...
Nữ trí thức với Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số

Nữ trí thức với Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số

Hội thảo giúp các nhà khoa học, doanh nhân và tư vấn tiếp cận các kết quả nghiên cứu có khả...