TP.HCM cho vay hỗ trợ tạo việc làm lên đến 500 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 bằng nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Theo thông tin từ thanhuytpchm.vn, UBND TP phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho các quận, huyện bằng nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cấp với số tiền là 500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đồng thời, giao Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 được giao tại quyết định này cho các phường, xã, thị trấn để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Cùng với đó, giao Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP chịu trách nhiệm triển khai phân bổ và cân đối vốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo việc sử dụng vốn trên địa bàn đạt hiệu quả.

Mặt khác, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và chỉ đạo của Chính phủ.

TRÚC BÌNH