Trái cây gảm mạnh tại siêu thị

Giá thực phẩm hôm nay 7/12 ghi nhận trái cây các loại như lê, táo, cam... giảm mạnh từ 10.000-30.000 đồng/kg tại siêu thị.

Giá thực phẩm hôm nay 7/12 ghi nhận trái cây giảm mạnh. Cụ thể, cam sành giảm 10.000 đồng còn 29.900 đồng/kg, táo đỏ Mỹ giảm 10.000 đồng còn 69.900 đồng/kg, vú sữa giảm 13.000 đồng còn 52.900 đồng/kg, lê giảm 25.000 đồng còn 64.000 đồng/kg, cam Navel Úc giảm 30.000 đồng còn 59.900 đồng/kg.

Bảng giá thực phẩm hôm nay 7/12

STT

Sản phẩm

Chợ (đồng/kg)

E-mart (đồng/kg)

 1

Sườn già

110.000-115.000

149.000

 2

Cốt lết

100.000-105.000

139.000

 3

Bắp bò

200.000-210.000

260.000

 4

Đùi bittet

210.000-215.000

269.000

 5

Mề gà

55.000-60.000

86.000

 6

Lòng gà

45.000-50.000

76.000

 7

Bạch tuột

180.000-190.000

235.000

 8

Cua thịt

390.000-400.000

439.000

 9

Nghêu

30.000-35.000

39.000

10

Cá đối

60.000-65.000

85.000

11

Cá nục

50.000-55.000

76.000

12

Khổ qua

15.000-18.000

14.900

13

Đậu cove

18.000-20.000

21.500

14

Đậu đũi

18.000-20.000

19.9000

15

Khoai môn

33.000-35.000

39.900

16

Cà rốt

18.000-20.000

22.900

17

Bầu

12.000-15.000

16.900

18

Cam sành

25.000-30.000

29.900

19

50.000-55.000

64.000

20

Vú sữa

40.000-50.000

52.900

PHƯỢNG LÊ