Từ 1/7 chỉ cần thẻ căn cước gắn chip, công dân có thể thực hiện 30 thủ tục hành chính

Khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước gắn chip. 

Từ ngày 1/7 sẽ thay phương pháp quản lý cư trú từ sổ hộ khẩu giấy sang số định danh cá nhân được ghi trên căn cước công dân gắn chip, tức là sổ hộ khẩu và sổ tạm trú sẽ không được cấp mới.

Cục Cảnh sát  quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an cho biết, số hộ khẩu hoặc tạm trú đã được cấp vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 1/7, mọi thông tin về cư trú sẽ được cập nhật, thay đổi trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ 1/7 chỉ cần thẻ căn cước gắn chip, công dân có thể thực hiện 30 thủ tục hành chính

Từ 1/7, người dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước gắn chip để làm 30 thủ tục hành chính như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, xin học cho con, đăng ký thường trú, tạm trú... Cán bộ làm thủ tục sẽ kiểm tra và đối chiếu qua số định danh cá nhân. Việc khai thác, tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng thay thế việc xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ như hiện nay.

Theo đại diện Bộ Công an, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được kết nối thông suốt với các dữ liệu khác, người dân có thể đăng ký cư trú online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra người dân được khai thác thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khai thác thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia hay cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thanh Mai

Công dân sẽ bị xoá hộ khẩu như thế nào từ 1/7

Công dân sẽ bị xoá hộ khẩu như thế nào từ 1/7

Khi đi xoá đăng ký thường trú, người dân cần chuẩn bị tờ khai thay đổi về cư trú; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp nêu trên.