Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Mọi sự hanh thông, may mắn trong suốt cả năm là điều mong muốn của tất cả mọi người. Đây là những điều mà 12 con giáp cần chú ý để năm 2020 được đại cát, đại lợi và tránh được xui xẻo.
Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Theo dự đoán tử vi năm 2020 cho 12 con giáp , để vượng vận người tuổi Tý cần chú ý những điều sau đây. Quý nhân của năm: người tuổi Thìn, tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân của năm: người tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Ngọ.

Tháng vượng vận trong năm: tháng 3, tháng 7, tháng 12 âm lịch, tháng phá vận trong năm: tháng 2, tháng 5, tháng 6 âm lịch. Màu sắc vượng tài: màu lá cây, màu vàng, màu xanh lam. Con số may mắn: những số có đuôi là 1, 2, 7, 8. Hướng vượng vận: hướng Đông Nam, chính Bắc.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Cũng theo dự đoán tử vi năm 2020 cho 12 con giáp, quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Sửu là người tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tiểu nhân của năm: người tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Thìn.

Tháng vượng vận: tháng 4, tháng 8, tháng 11 âm lịch, tháng phá vận: tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch. Màu sắc vượng vận: màu đen, màu tím. Con số may mắn: số có đuôi là 5, 6, 7, 8. Hướng vượng vận: hướng Chính Bắc, Tây Bắc.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Dần: Quý nhân trong năm 2020: người tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tiểu nhân trong năm: người tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Dần.

Tháng vượng vận: tháng 5, tháng 9, tháng 10 âm lịch, tháng phá vận: tháng 4, tháng 7 âm lịch. Màu sắc vượng vận: màu đỏ, màu đen, màu tím. Con số may mắn: số có đuôi là 5, 6, 9, 10. Hướng vượng vận: hướng Chính Nam, Tây Bắc.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Mão: Quý nhân trong năm 2020: người tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân trong năm: người tuổi Dậu, tuổi Thìn, tuổi Tý.

Tháng vượng vận: tháng 6, tháng 9, tháng 2 âm lịch, tháng phá vận: tháng 3, tháng 8, tháng 11 âm lịch. Màu sắc may mắn của con giáp này: màu đen, màu vàng, màu xanh lam. Con số may mắn: số có đuôi là 9,0,5, 6. Hướng vượng vận: hướng Chính Bắc, chính Nam.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Thìn: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Thìn là người tuổi Tý, tuổi Dậu, tiểu nhân trong năm là người tuổi Mão, tuổi Tuất.

Tháng vượng vận: tháng 7, tháng 8, tháng 11 âm lịch, tháng phá vận: tháng 2, tháng 3, tháng 9 âm lịch. Màu sắc vượng vận: màu trắng, màu đen, màu vàng. Con số may mắn: số có đuôi 7, 8, 9, 0. Hướng vượng vận: hướng Chính Bắc, chính Nam.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Tỵ: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Tỵ là người tuổi Sửu, tuổi Dậu, tiểu nhân trong năm là người tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Hợi.

Tháng vượng vận: tháng 8, tháng 12 âm lịch, tháng phá vận: tháng 1, tháng 7, tháng 10 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu nâu. Con số may mắn: số có đuôi 5, 6, 7, 8. Hướng vượng vận: hướng Đông Nam, Chính Bắc.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Ngọ: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Ngọ là người tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân trong năm là người tuổi Tý, tuổi Sửu.

Tháng vượng vận: tháng 1, tháng 6, tháng 9 âm lịch, tháng phá vận: tháng 5, tháng 11, tháng 12 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu tím. Con số may mắn: số có đuôi 1, 2, 5, 6. Hướng vượng vận: hướng Chính Nam, Chính Đông.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Mùi: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Mùi là người tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân trong năm là người tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tuất.

Tháng vượng vận: tháng 2, tháng 5, tháng 10 âm lịch, tháng phá vận: tháng 9, tháng 11, tháng 12. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu tím, màu đen. Con số may mắn: số có đuôi 3, 4, 9, 10. Hướng vượng vận: hướng Chính Nam, Đông Bắc.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Thân: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Thân là người tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, tiểu nhân trong năm là người tuổi Hợi, tuổi Dậu, tuổi Tỵ.

Tháng vượng vận: tháng 3, tháng 11 âm lịch, tháng phá vận là tháng 1, tháng 4, tháng 10 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu đen, màu nghi, màu vàng. Con số may mắn: số có đuôi là 5, 6, 9, 0. Hướng vượng vận: hướng Tây Bắc, Đông Bắc.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Dậu: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Dậu là người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tiểu nhân trong năm là người tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Dậu.

Tháng vượng vận: tháng 3, tháng 4, tháng 12, tháng phá vận:tháng 2, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đỏ, màu tím. Con số may mắn: số có đuổi 3, 4, 5, 6. Hướng vượng vận: hướng Chính Tây, hướng Tây Nam.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Tuất: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Tuất là người tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân trong năm là người tuổi Mùi, tuổi Sửu, tuổi Dậu.

Tháng vượng vận: tháng 1, tháng 2, tháng 5 âm lịch, tháng phá vận: tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 12 âm lịch. Màu sắc vượng vận: màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu tím. Con số may mắn: số có đuôi 1, 2, 3, 4. Hướng vượng vận: hướng Chính Đông, Chính Tây.

Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để đại cát, đại lợi và tránh xui xẻo

Tuổi Hợi: Quý nhân trong năm của người tuổi Hợi là người tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Dần. Tiểu nhân trong năm là người tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Hợi.

Tháng vượng vận: tháng 1, tháng 2, tháng 6 âm lịch, tháng phá vận: tháng 4, tháng 7, tháng 10 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu vàng. Con số may mắn: số có đuổi 1, 2, 5, 6. Hướng vượng vận: hướng Chính Đông, Chính Tây.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

KHÁNH VY (t/h)