Ứng dụng miễn phí ngày 26/7 dành cho Android

Ngày 26/7, cửa hàng Google Play Store có 40 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng Giá gốc/Giá giảm Link tải
82 Animals Dot-to-Dot for Kids 45.000/Free Link tải
Fill Deluxe VIP 41.000/Free Link tải
Word Cage PRO 41.000/Free Link tải
Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game 21.000/Free Link tải
90X Duplicate File Remover Pro (hỗ trợ AI về file) 235.000/Free Link tải
Keep Screen Awake (giữ màn hình sáng) 50.000/Free Link tải
iLinear ⭐ Passe-Temps ⭐ Dessine ta ligne 17.000/Free Link tải
Superhero Robot Cao Cấp: Siêu Nhân Anh Hùng 45.000/Free Link tải
Blossom Clicker VIP 20.000/Free Link tải
Survival Derby 3D - car racing & running game 20.000/Free Link tải
Triple Fantasy Premium 114.000/Free Link tải
LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 45.000/Free Link tải
Message Quest — the amazing adventures of Feste 45.000/Free Link tải
50X Vault Calculator Pro 39.000/Free Link tải
Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure 23.000/Free Link tải
Dungeon Shooter : The Forgotten Temple 23.000/Free Link tải
Sword Warriors Cao Cấp: Heroes Fight - Epic Action 45.000/Free Link tải
NEW Math puzzles 2 18.000/Free Link tải
Bad North: Jotunn Edition 116.000/76.000 Link tải
Space Marshals 98.000/26.000 Link tải
Mental Hospital III HD 37.000/6.000 Link tải
This Is the Police 2 188.000/57.000 Link tải
Truck Simulator PRO 2 142.000/90.000 Link tải
Slayaway Camp: 1980's Horror Puzzle Fun! 69.000/41.000 Link tải
Learn Python Programming Tutorial - PRO (học python) 117.000/58.000 Link tải
Monopoly - Board game classic about real-estate! 117.000/58.000 Link tải
The Game of Life 68.000/32.000 Link tải
Word Search Premium 64.000/27.000 Link tải
Hangman Premium 64.000/27.001 Link tải
Cluedo 49.000/25.000 Link tải
Hero Siege: Pocket Edition 205.000/39.000 Link tải
Parenting Hero - Become a wiser parent 71.000/39.000 Link tải
Rusted Warfare - RTS Strategy 48.000/16.000 Link tải
Baldur's Gate: Enhanced Edition 239.000/115.000 Link tải
ARC Browser (hỗ trợ ROM chơi game) 214.000/128.000 Link tải
Dungeon Warfare 2 112.000/53.000 Link tải
Dungeon Warfare 66.000/32.000 Link tải
WordMix Pro - a living crossword puzzle () 65.000/22.000 Link tải
Marble Maze Wallpaper Game XL 68.000/22.000 Link tải
Civilization Path 34.000/6.000 Link tải

Lưu ý: Đây là các ứng dụng trả phí được miễn phí và giảm giá trong thời gian ngắn; thời gian miễn phí có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không được báo trước.

(Nguồn: quantrimang.com)

PV (t/h)