Giá gạo ngày 30/8: Giá gạo không tăng

Ghi nhận tại các chợ trên địa bàn TP.HCM hôm nay 30/8, giá các loại gạo, nếp, tấm giữ giá, không tăng so với hôm qua.

Bảng giá các loại gạo ghi nhận hôm nay 30/8:

STT Tên Giá (đồng/Kg) Thay đổi
1 Nếp Sáp 20.500 Giữ nguyên
2 Nếp Than 34.500 Giữ nguyên
3 Nếp Bắc 25.000 Giữ nguyên
4 Nếp Bắc Lức 35.000 Giữ nguyên
5 Nếp Lức 25.000 Giữ nguyên
6 Nếp Thơm 30.000 Giữ nguyên
7 Nếp Ngồng 20.000 Giữ nguyên
8 Gạo Nở Mềm 11.000 Giữ nguyên
9 Gạo Bụi Sữa 12.500 Giữ nguyên
10 Gạo Bụi Thơm 13.500 Giữ nguyên
11 Gạo Dẻo Thơm 64 12.600 Giữ nguyên
12 Gạo Dẻo Thơm  16.000 Giữ nguyên
13 Gạo Hương Lài Sữa 17.000 Giữ nguyên
14 Gạo Hàm Châu 15.000 Giữ nguyên
15 Gạo Nàng Hương Chợ Đào 19.000 Giữ nguyên
16 Gạo Nàng Thơm Chợ Đào 18.000 Giữ nguyên
17 Gạo Thơm Mỹ 16.000 Giữ nguyên
18 Gạo Thơm Thái 14.500 Giữ nguyên
19 Gạo Thơm Nhật 18.000 Giữ nguyên
20 Gạo Lức Trắng 23.000 Giữ nguyên
21 Gạo Lức Đỏ (loại 1) 25.000 Giữ nguyên
22 Gạo Lức Đỏ (loại 2) 42.000 Giữ nguyên
23 Gạo Đài Loan 25.000 Giữ nguyên
24 Gạo Nhật 30.000 Giữ nguyên
25 Gạo Tím 40.000 Giữ nguyên
26 Gạo Huyết Rồng 45.000 Giữ nguyên
27 Gạo Yến Phụng 33.500 Giữ nguyên
28 Gạo Long Lân 27.000 Giữ nguyên
29 Gạo Hoa Sữa 18.000 Giữ nguyên
30 Gạo Hoa Mai 20.000 Giữ nguyên
31 Tấm Thơm 15.000 Giữ nguyên
32 Tấm Xoan 17.500 Giữ nguyên
33 Gạo Thượng Hạng Yến Gạo 22.000 Giữ nguyên
34 Gạo Đặc Sản Yến Gạo 17.000 Giữ nguyên
35 Gạo Đài Loạn Biển 16.500 Giữ nguyên
36 Gạo Thơm Lài 15.000 Giữ nguyên
37 Gạo Tài Nguyên Chợ Đào 16.000 Giữ nguyên

THUẬN TIỆN

theo Tin 24h

Giá gạo ngày 28/8: Lức đỏ, thơm Thái giảm giá mạnh

Giá gạo ngày 28/8: Lức đỏ, thơm Thái giảm giá mạnh

Gạo lức đỏ loại 1 tiếp tục giảm giá mạnh với 2000 đồng/kg, gạo thơm Thái còn giảm đến 2500 đồng/kg.