Hơn 7 triệu người Việt sống trong diện tích chỉ dưới 8m2

Vẫn còn gần 8% hộ dân cư (tương ứng với khoảng 7,7 triệu người) đang sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp dưới 8m2/người.

Số liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, tổng số hộ dân cư trên cả nước là 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với cùng thời điểm năm 2009.

Bình quân mỗi hộ có 3,6 người/hộ, thấp hơn 0,2 người/hộ so với năm 2009.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 23,2m2/người, tăng 6,5m2/người so với năm 2009. Khoảng hơn một phần ba số hộ (chiếm 34,4%) sống trong các ngôi nhà/căn hộ có diện tích bình quân đầu người từ 30m2/người trở lên.

Gần 8% hộ dân cư phải sống trong cảnh chật chội
Gần 8% hộ dân cư phải sống trong cảnh chật chội

Đáng lưu ý, vẫn còn gần 8% hộ dân cư (tương ứng với khoảng 7,7 triệu người) đang sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp dưới 8m2/người. Trong đó, tỷ lệ hộ sống trong các ngôi nhà/căn hộ có diện tích bình quân đầu người dưới 8m2 ở Đông Nam Bộ là cao nhất (16,3%), ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là thấp nhất (3,8%).

Các con số trên được đưa ra trong Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sáng 19/12 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, con số này "cho thấy tính hiệu quả của việc thực thi các chính sách về dân số và phát triển thời gian qua; đồng thời cũng phản ánh những bất cập hạn chế của các cơ chế, chính sách đối với các lĩnh vực và nhóm tượng khác nhau như đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế, người có trình độ giáo dục thấp"…

Trên cơ sở những kết quả thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu điều chỉnh nhằm đảm bảo phát triển bền vững, tạo công bằng cho người dân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) cần tiếp tục khai thác số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở để biên soạn các báo cáo chuyên đề chuyên sâu của từng lĩnh vực như già hóa dân số, di cư và đô thị hóa, lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, tận dụng thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” để phát triển bứt phá vượt bẫy thu nhập trung bình.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào áp dụng cách thức cập nhật số liệu dân số hàng năm từ cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo cung cấp dữ liệu về dân số hàng năm, tiết kiệm kinh phí và tiến tới không thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở vào năm 2029…

TH

Việt Nam là nước duy nhất điều tra viên dùng smartphone thu nhập thông tin trong tổng điều tra dân số

Việt Nam là nước duy nhất điều tra viên dùng smartphone thu nhập thông tin trong tổng điều tra dân số

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sáng 19/12 tại Hà Nội.