Lịch chiếu phim TP.HCM ngày 24/7 đầy đủ nhất

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 24/7 ở tất cả các rạp.
 • Cinestar (2)

  • Cinestar Hai Bà Trưng

   Địa chỉ :135 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   08:30 10:00 11:00 12:30 13:30 15:00 16:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 23:00 23:30 23:55

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:10 13:05 21:20 23:40

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   17:00 19:10

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:20 15:20 17:10

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 11:40 15:50

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:50 10:50 12:50 13:50 14:50

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:00
  • Cinestar Quốc Thanh

   Địa chỉ :271 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   08:00 09:00 10:30 11:30 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:00 21:30 23:00 23:55

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   08:30 11:15 13:45 16:15 20:00 22:15 23:30

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:15 15:15 17:20

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:45 13:30 22:00 23:59

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 16:00 20:15 22:30

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:15 10:15 11:45 14:20 18:15

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:15
 • Mega (2)

  • Mega GS Cao Thắng

   Địa chỉ :Lầu 6 - 7, 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:40 10:40 11:15 12:00 13:00 14:20 15:20 16:00 16:50 17:40 19:10 20:00 20:45 21:30 22:15 23:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:20 13:15 14:30 16:35 18:15 19:45 22:00

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 11:35 15:30 19:30 22:55

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 12:25 15:45 18:40 20:20 22:30

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:35 17:55 21:05

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:45 13:55 17:20
  • BHD Star Thảo Điền

   Địa chỉ :Tầng 5, TTTM Vincom Centre, 159 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   11:00 12:15 13:20 14:35 15:40 16:55 18:00 19:10 20:15 20:50 21:40 22:30

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:10 13:55 18:10 21:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:50 13:55 19:15

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:35 12:15 16:00 17:35 20:20 22:00 23:05

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   16:05 21:30

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:20 15:10 17:05 19:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   10:30 12:05 13:40 15:15 16:50 18:20 19:55
 • BHD (5)

  • BHD Star 3/2

   Địa chỉ :Lầu 4, Siêu Thị Vincom 3/2, 3C Đường 3/2, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:05 11:05 12:25 13:25 14:10 14:45 15:40 16:25 17:00 18:00 18:30 19:20 20:15 20:45 21:35 22:10 22:35 23:05

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:15

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:35 12:40 14:35 18:40

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:40 23:55

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10 14:25 16:25 20:35 22:35

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:15 10:50
  • BHD Star Bitexco

   Địa chỉ :Lầu 3 & 4, TTTM ICON 68, 2 Hải Triều, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:50 11:55 13:05 14:05 15:45 16:20 17:00 18:00 18:35 19:25 20:15 20:50 21:05 22:30 23:25

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   23:00

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:10 13:10 15:05 17:05 21:40 23:20

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:25 14:10

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:00 15:20 17:20 19:15 21:20 23:35

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:40 10:30 11:05 15:10 19:15
  • BHD Star Lê Văn Việt

   Địa chỉ :52 Lê Văn Việt, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   11:00 12:20 13:10 14:20 15:20 16:00 17:50 18:30 19:10 19:40 20:00 21:00 22:00 22:50

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:00 22:45

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:10 12:20

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:50 12:30 13:10 14:30

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:20 13:20 19:00

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:35

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   11:00 14:40
  • BHD Star Phạm Hùng

   Địa chỉ :Lầu 4, Centre Mall, C6/27 Phạm Hùng, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:15 11:15 12:30 13:30 14:45 15:45 17:00 18:00 18:20 19:15 19:40 20:15 20:35 21:30 22:00 22:30

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:40 13:50 16:00 18:05 20:10 22:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00 13:10 15:15

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:00 13:35 15:10 16:45 19:25 22:50

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:40 17:20 21:00

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 11:50 15:50 17:45
  • BHD Star Quang Trung

   Địa chỉ :Tầng B1&B2, TTTM Vincom, 190 Quang Trung, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:40 12:00 13:25 14:35 15:35 16:50 17:35 18:15 19:10 19:50 20:25 21:05 22:05 22:35 23:00 23:15

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:10 16:45 18:15 19:30 21:05 22:05 23:25

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:20 14:10 16:25 18:50 21:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:30 13:10 14:40 16:10 19:35 23:15

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:30 12:35 14:30 16:15 17:40 19:05 20:15 21:20 22:35

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:45 11:25 12:50 16:00 17:45

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   15:20 17:40

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:05

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   13:10
 • CGV (20)

  • CGV Aeon Bình Tân

   Địa chỉ :Tầng 3, TTTM Aeon Mall Bình Tân, Số 1 đường số 17A, khu phố 11, P. Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   08:40 09:20 10:00 10:30 Starium 11:00 11:40 12:20 13:00 Starium 13:20 14:00 14:40 15:20 Starium 15:40 16:20 17:00 17:40 Starium 18:40 20:00 Starium 21:00 21:20 22:20 Starium

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:50 12:10 14:30 16:45 18:20 19:00 20:40 21:50

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:10 11:20 13:30 17:30 19:40

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:10 15:45

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:00 16:10

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:10
  • CGV Aeon Tân Phú

   Địa chỉ :Lầu 3, Aeon Mall 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:50 16:30 17:10 17:30 17:50 18:20 18:40 19:00 19:40 20:00 20:20 20:50 21:10 21:30 22:10

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   08:50 12:00 14:30 16:10 18:50 21:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:30 13:50 16:50 19:20 21:40

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:05 17:00 22:45

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 16:20 20:45

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:15 18:40 22:30
  • CGV Crescent Mall

   Địa chỉ :Lầu 5, Crescent Mall Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7 Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:30 11:00 L'Amour 11:30 12:00 Living 12:25 12:55 13:55 14:20 Living 14:50 15:20 15:40 L'Amour 16:20 16:45 Living 17:15 17:45 18:45 19:10 Living 19:40 20:10 20:40 L'Amour 21:10 21:35 Living 22:05 22:30

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:20 18:00 20:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10 11:10 13:20 14:40 15:30 17:00 17:50 19:20 20:00 22:10

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:00 Living 22:40

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:20 11:50 13:30 L'Amour 15:50 18:10 L'Amour 21:30

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:45

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   09:50 14:00
  • CGV CT Plaza

   Địa chỉ :Tầng 10, CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:40 11:10 11:50 12:30 13:10 13:40 14:20 15:00 15:40 16:10 16:50 17:30 18:10 18:40 19:20 20:00 20:40 21:10 21:50

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:40 16:30 21:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   17:15 21:40

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   15:30 22:30

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00 14:10 19:00

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:20 19:30
  • CGV Giga Mall Thủ Đức

   Địa chỉ :Tầng 6 TTTM GIGAMALL, 240-242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM.

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:00 13:30 14:00 14:30 14:50 15:30 16:00 16:15 16:30 16:55 17:15 18:00 18:30 19:00 19:20 19:40 20:20 20:50 21:25 21:45 22:05 22:40

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:45 13:05 15:20 17:40 20:00 22:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:20 10:15 12:30 14:45 17:00 19:15

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:20 21:00

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10 18:45

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:10
  • CGV Hoàng Văn Thụ

   Địa chỉ :Tầng 1 và 2, Gala Center, số 415, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:10 11:10 L'Amour 12:00 Starium 12:40 13:30 L'Amour 14:20 Starium 15:00 15:50 L'Amour 16:40 Starium 17:20 18:10 L'Amour 19:00 Starium 19:40 20:30 L'Amour 21:20 Starium 22:05

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:30 17:00 21:30

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:10 Suite 20:00 Suite

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:15 Suite 18:20 Suite

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:20 14:50 19:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 Suite 16:20 Suite
  • CGV Hùng Vương Plaza

   Địa chỉ :Tầng 7, Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:50 11:20 11:40 Gold Class 12:20 13:00 13:50 14:10 Gold Class 14:50 15:25 15:50 16:20 16:40 Gold Class 17:20 17:50 18:50 19:10 Gold Class 19:30 19:50 20:20 20:50 21:20 21:40 Gold Class 22:00 22:20

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:50 15:10 17:40 21:50

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   13:20 18:20

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   11:00 14:40 16:30 20:00 23:20

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:10 14:40 17:10

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:30 18:30 20:40 22:50

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:30 22:45

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   10:20
  • CGV IMC Trần Quang Khải

   Địa chỉ :Tầng 2 & 3, TTVH Đa Năng, 62 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:00 11:30 12:15 13:10 13:50 14:40 15:30 16:10 17:00 17:50 18:30 19:30 20:10 20:50 22:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00 22:25

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:55 18:00

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   14:10

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:00 15:50 20:05

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   22:10
  • CGV Liberty Citypoint

   Địa chỉ :Tầng M - 1, Liberty Center Saigon Citypoint, 59 - 61 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:40 Gold Class 10:10 10:40 11:10 12:00 Gold Class 12:30 13:00 13:30 14:20 Gold Class 14:50 15:20 16:40 Gold Class 17:10 17:40 18:10 19:00 Gold Class 20:00 20:20 20:30 21:20 Gold Class 21:50 22:20 22:50 23:40 Gold Class

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:40 14:00 23:00

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:40 10:30 16:00 19:30 22:40

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 17:00

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:50 16:20 18:50

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   15:00 21:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   18:30
  • CGV Pandora City

   Địa chỉ :Lầu 3, Pandora City 1/1 Trường Chinh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:50 10:30 10:50 11:10 11:40 12:10 12:50 13:10 13:30 14:00 14:30 15:10 15:30 15:50 16:20 16:50 17:30 17:50 18:10 19:10 19:50 20:10 20:30 21:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10 12:30 14:50 17:10 19:30

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:20 11:30 15:40 18:50 20:00

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:40 16:30

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:20 20:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:40 18:00

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   18:20

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   10:15
  • CGV Pearl Plaza

   Địa chỉ :Tầng 5, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:25 21:50 22:15

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:20 14:45 19:45 22:05

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:50 14:00 17:20

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:20 18:20

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:10 20:10 22:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:10 16:20
  • CGV Saigonres Nguyễn Xí

   Địa chỉ :Tầng 4-5, Saigonres Plaza, 79/81 Nguyễn Xí, P 26, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:50 10:30 11:00 12:10 12:50 13:30 14:30 15:10 16:00 17:30 18:20 19:10 19:50 20:40 21:30 22:10

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:50 16:50 21:40

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:20 12:40 17:10 19:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   14:00

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:40 11:50 16:00 20:10 22:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   18:10
  • CGV Satra Củ Chi

   Địa chỉ :Tầng 3, TTTM Satra Củ Chi, Số 1239, Tỉnh Lộ 8, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP.HCM

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:00 10:40 11:10 12:20 13:00 13:30 14:10 14:50 15:20 15:50 16:35 17:10 17:40 18:10 19:30 20:00 20:30 21:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:20 12:30 14:40 16:50 18:50 20:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:10 14:20 18:15

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:25 16:30 19:00

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:25 20:40
  • CGV Sư Vạn Hạnh

   Địa chỉ :Tầng 6, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:50 10:10 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 12:45 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 16:00 16:15 16:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 19:30 20:00 20:15 20:30 21:00 22:05 22:30 22:45 23:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 12:20 14:50 17:20 19:50 22:10

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:40 14:20 21:20 22:45

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:20 18:40

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:40 11:50 14:05 22:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:10 20:40
  • CGV Thảo Điền Pearl

   Địa chỉ :Tầng 2, Thảo Điền Mall, 12 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:40 10:20 11:00 11:30 12:00 12:40 13:20 14:20 15:00 15:40 16:10 16:40 17:20 18:00 18:30 19:00 19:40 20:20 20:50 21:15

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:50 20:00

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:40 13:50 15:20 17:40

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:50 15:10

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:50 17:00 19:20 21:25

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:10
  • CGV Vincom Đồng Khởi

   Địa chỉ :Tầng 3, TTTM Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:00 Gold Class 10:20 10:40 11:00 Premium 11:20 11:40 12:40 13:00 13:20 Premium 13:40 14:00 14:20 14:40 Gold Class 15:00 15:20 15:40 Premium 16:00 16:20 16:40 17:00 Gold Class 17:40 18:00 Premium 18:20 19:00 19:20 Gold Class 19:40 20:00 20:20 Premium 20:50 21:00 Gold Class 21:20 21:40 Gold Class 22:05 22:20 22:40 23:20 Gold Class

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:30 Gold Class 22:40 Premium

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10 17:30 20:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:40 17:10 Gold Class 23:10

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:50 Gold Class 15:00 Gold Class 18:50 Gold Class

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:30 Gold Class 23:40

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   12:30

   Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký

   Bigfoot Family / P / 1h37' /

   2D Lồng Tiếng

   09:50 18:40
  • CGV Vincom Gò Vấp

   Địa chỉ :Tầng 5 TTTM Vincom Plaza Gò Vấp, 12 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:40 11:10 11:50 12:15 13:00 13:30 14:10 14:50 15:20 15:50 16:30 17:40 19:00 20:00 20:40 21:20 22:20

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:20 19:30 20:20 21:45 22:40

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 12:40 18:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:20 16:45

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:40 18:10

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:40
  • CGV Vincom Landmark 81

   Địa chỉ :B1, Vincom Center Landmark 81, 722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   IMAX 2D Phụ Đề Anh

   09:05 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

   2D Phụ Đề Anh

   10:00 10:30 Gold Class 11:00 12:00 12:30 13:00 Gold Class 13:30 14:30 15:00 15:30 Gold Class 17:30 18:00 Gold Class 18:30 19:30 20:00 20:30 Gold Class 21:00 22:05 22:25

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 16:00 20:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:50 12:10 14:40 17:00 19:20 21:40

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:10 16:20 22:30

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:40 14:10 18:10

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   17:20

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:50
  • CGV Vincom Thủ Đức

   Địa chỉ :Tầng 5, TTTM Vincom Thủ Đức, 216 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:50 Starium 10:10 10:30 11:00 11:30 12:20 Starium 13:00 13:30 14:00 14:50 Starium 15:30 16:00 16:40 17:20 Starium 18:00 18:30 19:10 19:50 Starium 20:30 21:00 21:40 22:20 Starium

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:40 12:40 15:20 17:45 19:30 22:05

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:15 16:45 19:00

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:40 15:00 20:10

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 14:30 21:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:10
  • CGV Vivo City

   Địa chỉ :Lầu 5, TTTM SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:50 11:20 Suite 13:15 15:40 16:10 Suite 18:05 18:35 Suite 20:30 21:00 Suite 22:20

   IMAX 2D Phụ Đề Anh

   12:00 14:35 17:00 19:20 21:40

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   15:10 17:40 20:00

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10 12:20 13:50 Suite 16:40 19:00 21:20 22:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:30 16:30 22:50

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:40 12:10 13:00 14:25 18:10 20:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:30

   Phi Vụ Hoàn Lương

   Honest Thief / NC16 / 1h32' /

   4DX 2D Phụ Đề Việt

   19:40 21:50
 • Galaxy (8)

  • Galaxy Huỳnh Tấn Phát

   Địa chỉ :80/4A Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:30 11:15 12:45 13:30 15:00 16:00 17:15 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:15 22:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   16:45

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:45 20:15

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:00 15:45 18:30

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:45 16:30 20:45

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:30 18:30

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   17:30

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   11:30 13:00 19:15
  • Galaxy Kinh Dương Vương

   Địa chỉ :718bis Kinh Dương Vương, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 10:15 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:45 14:15 14:45 15:15 16:00 16:30 17:00 17:30 18:15 19:00 19:30 20:00 20:30 21:15 22:00 22:30

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:30 11:45 13:30 15:45 18:00 19:00 20:15 21:00 22:15

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:15 17:00 20:45

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:45 14:00 17:15 22:45

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   15:00

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   15:30

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   10:00 13:15 19:15
  • Galaxy Nguyễn Du

   Địa chỉ :116 Nguyễn Du, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 20:30 21:15 22:00 22:30

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:30 15:00 20:15 22:15

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:45

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:30 14:15 17:00 22:40

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   18:45
  • Galaxy Nguyễn Văn Quá

   Địa chỉ :119B Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   11:30 12:30 13:15 13:45 14:45 15:30 16:00 17:00 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:15 16:45 20:45

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   13:00

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   15:00 19:00 22:15

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   16:30

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:15

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   11:45 18:15
  • Galaxy Phạm Văn Chí

   Địa chỉ :634 Bis Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6 Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   14:30 15:15 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 20:15 21:15 22:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   16:00 20:30

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:30 19:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   14:00 15:45 20:45

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   16:30

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:15 18:30

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   17:15

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   19:15
  • Galaxy Quang Trung

   Địa chỉ :Lầu 3, CoopMart Foodcosa, 304A Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   11:45 12:45 13:30 14:00 14:30 15:00 15:45 16:15 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:40 22:15

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   13:00 16:00 17:45 19:45 20:45 22:00

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   17:00

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   12:15 14:15 19:15

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:30

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   15:15 21:15

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   18:15
  • Galaxy Tân Bình

   Địa chỉ :246 Nguyễn Hồng Đào, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:45 10:30 11:15 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:15 15:45 16:15 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 20:15 20:30 21:15 22:00 22:40

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:45 14:45 18:30 20:45 22:30

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:45

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:15 11:00 17:00 22:50

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   10:15 18:45
  • Galaxy Trung Chánh

   Địa chỉ :167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   11:45 12:30 13:00 13:30 14:00 14:45 15:15 15:45 16:15 17:00 17:30 18:30 19:00 19:30 19:45 20:15 20:45 21:15 22:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:30 18:00 20:00 21:00

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   17:15

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   15:30 19:15 22:15

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   16:45

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   21:45

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   18:45
 • Lotte (10)

  • Lotte Cantavil

   Địa chỉ :Tầng 7, Cantavil Premier, Xa lộ Hà Nội, P. n Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 10:30 11:30 12:15 13:00 14:00 14:45 15:30 16:30 18:00 19:00 19:45 20:30 21:30

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   13:30

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 19:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   21:45

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:15

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:15 15:45 17:30

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   17:45
  • Lotte Cộng Hoà

   Địa chỉ :Tầng 4, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:30 10:10 10:30 11:00 11:30 11:50 12:30 12:50 13:20 13:50 14:15 14:50 15:15 15:45 16:10 16:40 17:10 17:40 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   08:45 18:10 21:50

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   16:15

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   08:30 10:40 12:25 18:25 20:15 22:20

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:40 14:15
  • Lotte Diamond

   Địa chỉ :Tầng 13, Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

   Nội dung đang được cập nhật.

  • Lotte Gò Vấp

   Địa chỉ :Tầng 3, 242 Nguyễn Văn Lượng, Q. Gò Vấp

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:20

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   08:40 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:30

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:55 14:50 17:05 19:20

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   08:45 21:50

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   22:55

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   13:05
  • Lotte Nam Sài Gòn

   Địa chỉ :Tầng 3, Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   08:20 09:00 09:30 10:30 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 18:20 18:50 19:20 19:50 20:10 20:40 21:40 22:10

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   08:30 13:10 15:30 17:50 21:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:10

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:40

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:00 18:00 20:10 22:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:30 22:30 23:30
  • Lotte Nowzone

   Địa chỉ :Tầng 5, TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:00 10:45 11:15 12:30 13:15 13:45 15:00 15:45 16:20 17:30 18:10 19:00 20:00 20:30 21:00 21:20

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:00 18:45

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 17:00

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:45

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:45
  • Lotte Phú Thọ

   Địa chỉ :Tầng 4 Lotte Mart Phú Thọ, ngã tư 3/2 và Lê Đại Hành, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 10:00 12:00 12:30 14:30 15:00 17:00 17:30 18:45 19:30 20:00 21:15

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 14:30 21:20

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:15 19:00

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:15 13:15 17:00

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   15:00 16:45
  • Lotte Thủ Đức

   Địa chỉ :Tầng 2, TTTM Joy Citipoint Thủ Đức, KCX Linh Trung 1, QL 1A, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:45 11:30 12:15 14:00 14:45 16:30 17:15 18:40 19:00 19:45 20:30 21:00 21:20

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:45 16:15

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   11:45 16:45

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:00 15:00 18:50

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:00

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:45
  • Lotte Ung Văn Khiêm

   Địa chỉ :Tầng Trệt, TTTM TTC Plaza, Số 26, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:45 12:00 14:15 18:15 20:30

   Phù Thủy, Phù Thủy

   The Witches / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   12:00 18:45

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:15 16:30

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:15 16:30 22:00
  • Lotte Gold View

   Địa chỉ :Dự kiến khai trương 31.03.2019. 

   Nội dung đang được cập nhật.

 • Đống Đa (1)

  • Đống Đa

   Địa chỉ :890 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:45 10:20 11:15 12:00 13:30 14:15 15:45 16:30 17:30 18:45 19:40 20:15 21:10

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 11:40 13:20 14:20 15:55 18:05 19:45 21:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:35 15:00 18:30

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 16:45 21:55
 • Cinebox 212 (1)

  • Cinebox 212

   Địa chỉ :212 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:30 14:50 19:10

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:20 15:10 19:00

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:10 17:00 20:50

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:50 17:10 21:30

TRÚC BÌNH