Lịch cúp điện Long An từ ngày 20/7 đến 27/7/2020

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 20/7 đến 27/7/2020 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện Huyện Mộc Hoà

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
 Mộc Hòa 21/07/2020 08:00 10:00 ấp Cả Bản, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Bến Lức

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Bến Lức                       22/07/2020 10:00 12:30 Công ty TNHH Kim Nghĩa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 8:00 10:00 Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 9:00 11:00 Công ty TNHH TM - DV Kiến Thành VN Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 9:00 15:00 CN Cty TNHH Đồng Bằng Xanh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 9:00 15:30 Công ty TNHH TM Thực phẩm Tầm Nhìn Rộng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 9:00 15:30 Công ty Cổ phần Vải Địa Kỹ thuật Việt Nam (Cty Phú Mỹ An ) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 12:00 16:00 Cơ Sở Tâm Tấn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 11:00 15:00 Công ty TNHH Trường Phước Long An (Công ty TNHH SX TM Ngành Móng Tay 2 -320 KVA) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 11:00 15:00 Công ty TNHH ĐT TM DV SX Thiên Lộc Phát ( Cty An Tuấn) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 10:00 12:00 Công ty TNHH SX TM DV Trường Phát Đức Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 11:00 11:30 Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyên Phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 7:00 12:00 Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 9:00 12:00 Cơ sở Hoàng Phúc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 10:00 12:00 CN Cty TNHHMTV SXTMDV Minh Thư Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 11:00 15:00 Công ty TNHH Long Seafood Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 12:00 15:00 Công ty TNHH SX TM Phú Hữu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 7:00 0.541667 Công ty TNHH Hưng Mỹ Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 8:00 10:00 Doanh Nghiệp TN Thuận Kiều Vải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 8:30 11:00 Công ty TNHH SX TM Cơ khí Chính xác Tân Vinh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 9:30 15:30 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 7;30 11:00 CTy TNHH Long Kim 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 11:00 17:00 HKD Tuyền Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Cần Đước

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  19/07/2020 8:10 10:00 1 phần ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Định; ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Cang Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  19/07/2020 6:30 12:00 1 phần ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Định; ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Cang Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  19/07/2020 7:00 11:20 1 phần ấp 1, 2, 3, xã Long Định Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  19/07/2020 8:00 11:30 1 phần ấp 3, 4, xã Long Cang; ấp 1, 2, 3, xã Phước Vân; ấp 1A,1B, 2, xã Long Hòa; ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  19/07/2020 9:20 12:30 1 phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  19/07/2020 10:00 11:20 1 phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  19/07/2020 9:00 11:20 1 phần ấp 2, xã Long Sơn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  19/07/2020 10:00 13:00 1 phần KCN Cầu Tràm Khách hàng đề nghị cắt điện
  22/07/2020 9:00 12:00 1 phần ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, khu 1A, 1A, TTCĐ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 9:00 14:00 Cty Minh Sâm (Dương Văn Tỷ) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 11:00 13:00 1 phần ấp 4, 5, xã Phước Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  25/07/2020 9:00 15:00 1 phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông; toàn xã Long Hựu Tây Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  25/07/2020 9:00 14:00 1 phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  25/07/2020 9:00 14:30 1 phần ấp Long Ninh, Rạch Cát, xã Long Hựu Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Tân Trụ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  20/07/2020 0.3125 0.625 Một phần ấp 5 xã Tân Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.3125 0.416667 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.4375 0.479167 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.541667 0.666667 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.3125 0.347222 HKD Kiều Công Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.354167 0.388889 HKD Lê Văn Toàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.395833 0.430556 HKD Trần Văn Trí Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.4375 0.472222 HKD Mai Thị Men Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.541667 0.576389 HKD Huỳnh Ngọc Thu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.583333 0.618056 Gỗ Trần Kim Nhàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.625 0.659722 HKD Lê Hoàng Vũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.3125 0.347222 TSTL Phan Hữu Tới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.354167 0.388889 TSTL Phan Hữu Tới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.395833 0.430556 TSTL Huỳnh Ngọc Côn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.4375 0.472222 TSTL Nguyễn Văn An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.541667 0.576389 TSTL Nguyễn Thị Thu Yến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.583333 0.618056 TSTL Phạm Văn Ấy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.625 0.659722 TSTL Lê Văn Danh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Đức Huệ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  21/07/2020 0.333333 0.416667 một phần xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.5625 0.645833 một phần xã Mỹ Thạnh Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.333333 0.458333 một phần xã Mỹ Quý Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Thanh Hóa

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  22/07/2020 0.333333 0.666667 Các ấp 2, 3, 4 - xã Tân Hiệp Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Hưng

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  20/07/2020 0.354167 0.381944 Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.388889 0.416667 Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây TBA: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.423611 0.451389 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.458333 0.486111 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.5625 0.590278 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.604167 0.631944 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.645833 0.673611 Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.354167 0.381944 Một phần ấp Trung Vĩnh - xã Thái Bình Trung. TBA: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.395833 0.416667 Một phần ấp Trung Liêm - xã Thái Bình Trung. TBA: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.541667 0.604167 Một phần ấp 2 - xã Hưng Điền A TBA: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.395833 0.458333 Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Thuận Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Châu Thành

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  20/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Nguyễn Văn Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Huỳnh Thị Kim Hằng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.388889 0.409722 HộNguyễn Thành Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Huỳnh Văn Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Nguyễn Thành An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Lê Thị Tuyết Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Võ Văn Hữu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Trịnh Ngọc Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Nguyễn Thị Chính Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  20/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Lê Thị Đẵng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Lê Thị Đẵng 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Nguyễn Văn Pha Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Lê Văn Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Đinh Văn Một Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  21/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Phạm Văn Sánh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Lương Văn Trọng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.354167 0.479167 Hộ Hồ Văn Nghĩa Khách hàng đề nghị cắt điện
  21/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Võ Thị Đạo Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Nguyễn Văn Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Nguyễn Việt Thu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Phạm Văn Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Văn Lộc 1 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  21/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Võ Minh Triết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Võ Thị Ngọc Thu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Phạm Văn Sánh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  21/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Nguyễn Văn Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Trương Quốc Phương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Hồ Hiệp Vui Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Nguyễn Văn Đực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Trương Quốc Phương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Nguyễn Thanh Tùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Bùi Văn Chằng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Đinh Văn Một Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Kiều Thị Nhiều Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Võ Văn Kính Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.5625 0.6875 Hộ Võ Văn Cần Khách hàng đề nghị cắt điện
  21/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Hồ Hiệp Vui Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Đinh Văn Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Phạm Văn Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Hồ Thị Yến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Lại Tứ Đặng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Thị Ích Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Hồ Thái Vũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Bùi Đức Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Võ Thị Giao Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Lê Ta Lin Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Trương Văn Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Nguyễn Văn Bao Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  21/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Nguyễn Viết Sử Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Nguyễn Văn Quít Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Nguyễn Quốc Việt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Nguyễn Thị Cần Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Nguyễn Văn Kẹo Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Lữ Văn Tuấn 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Đinh Minh Hoàng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Nguyễn Thị Bé Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Phạm Văn Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Nguyễn Văn Sâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Trần Thị Năm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Đinh Văn Quân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Võ Ngọc Điệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Nguyễn Văn Bé Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Nguyễn Thị Mai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Nguyễn Thị Ngọc Dung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Hữu Quyền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Văn Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Văn Đức Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Văn Trang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Thị Như Thiệt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Võ Văn Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Võ Hoàng An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Huỳnh Văn Tô Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Phạm Quốc Trọng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Nguyễn Văn Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Đỗ Văn Duy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Võ Thị Kim Yến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Huỳnh Văn Tô Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Nguyễn Văn Ngời Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Nguyễn Văn Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Nguyễn Văn Pha Ly Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Nguyễn Ngọc Thanh Toàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Huỳnh Thị Hường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Phạm Văn Bé Ba Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Nguyễn Văn Năm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Đặng Tấn Phước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Võ Văn Lân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Trương Công Mẫn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Phạm Văn Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Lê Hoàng Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Đặng Tấn Phước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Võ Văn Ảnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Nguyễn Công Thượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Bùi Quang Phục Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Lữ Văn Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Nguyễn Thanh Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Nguyễn Minh Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Trần Thanh Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Nguyễn Thị Diễm Thúy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Đinh Tiến Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Văn Ghi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Minh Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Văn Hiện Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Văn Thanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Thanh Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Nguyễn Thị Thiết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Võ Văn Lăng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Đinh Thanh Phương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Nguyễn Trường Phước Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Nguyễn Văn Bé Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Nguyễn Tấn Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Lương Quốc Nga Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.680556 0.701389 HộNguyễn Văn Trạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Nguyễn Văn Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  22/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Võ Thành Đức Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Võ Thành Đức Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Phạm Văn Thâu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Huỳnh Văn Xê Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Bùi Hữu Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Nguyễn Văn Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Nguyễn Thành Đạt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Đinh Hữu Nghĩa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Lê Quang Hiền 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Trần Minh Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Trần Thanh Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Nguyễn Văn Anh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Phạm Minh Đức Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Lê Thị Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Nguyễn Thành Lập Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Võ Thị Kim Liên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Trương Văn Thất Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Đặng Xuân Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Văn Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Trần Văn Về Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Minh Đấu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Trương Văn Tám Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Đinh Văn Tiếng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Lê Thị Bình Thủy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Phạm Minh Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Nguyễn Minh Đấu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Trương Văn Tám Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Trần Anh Nhật Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Trần Công Toại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Bùi Hữu Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Lâm Thị Kim Lệ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Đinh Văn Hậu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Đinh Quang Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Nguyễn Thị Thủy 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Lê Văn Chừng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.472222 0.493056 Hộ Phạm Tấn Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Nguyễn Tuấn Đạt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Phạm Văn Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Nguyễn Thị Thủy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Trần Văn Đẳng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.541667 0.5625 Hộ Trương Thị Mỹ Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Đồng Thị Thương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Nguyễn Văn Chính Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Võ Văn Thi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Lê Kim Ưa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Lê Thị Mỹ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Bùi Vũ Hải Triều Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Trần Công Chiêu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Lê Tấn Lưu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Nguyễn Văn Cúc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ hạm Ngọc Tương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Lê Văn Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Văn Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Minh Tường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Trần Văn Cứ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Phạm Thị Lân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Phạm Công Tạo Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Nguyễn Ngọc Vững Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Huỳnh Thị Kim Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Nguyễn Khắc Điền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.652778 0.673611 Hộ Nguyễn Minh Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Phạm Văn Du Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Nguyễn Văn Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Bùi Đức Tuân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Huỳnh Văn Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  23/07/2020 0.680556 0.701389 Hộ Nguyễn Minh Chầm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Nguyễn Hữu Thiêm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Đinh Văn Bé Bảy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Võ Thành Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.305556 0.326389 Hộ Nguyễn Thị Ngàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Trần Văn Ngộ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Trương Công Thanh Xuân 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.333333 0.354167 Hộ Lê Văn Chính Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Trịnh Văn Quốc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Trương Công Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Trần Hữu Hạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.361111 0.381944 Hộ Bạch Thị Ốm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.375 0.5625 Hộ Nguyễn Hồng Nhìn Khách hàng đề nghị cắt điện
  24/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Thị Thanh Kiều Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Trương Công Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Nguyễn Minh Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.388889 0.409722 Hộ Lê Thị Hồng Mỹ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Trịnh Thị Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Cù Văn Dững Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Phạm Phong Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.416667 0.4375 Hộ Trần Khắc Bá Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Trịnh Thị Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Cù Văn Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.444444 0.465278 Hộ Võ Thị Lan Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.444444 10:00 Hộ Nguyễn Văn Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.472222 10:00 Hộ Lê Văn Kiên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.472222 10:00 Hộ Cù Thị Kim Anh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.472222 10:00 Hộ Phạm Ngọc Hân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.472222 10:00 Hộ Nguyễn Hoàng Quân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.541667 11:30 Hộ Lê Văn Kiên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.541667 11:30 Hộ Nguyễn Văn Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.541667 10:00 Hộ Nguyễn Văn Dương 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.541667 11:30 Hộ Huỳnh Văn Nùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.569444 11:30 Hộ Bùi Minh Phụng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.569444 11:30 Hộ Trần Tấn An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.569444 12:30 Hộ Trương Thị Ngọc Mai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.569444 0.590278 Hộ Nguyễn Khắc Khanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Trương Công Thanh Xuân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.597222 12:30 Hộ Trần Ngọc Dung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Nguyễn Thị Tư Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.597222 0.618056 Hộ Nguyễn Ngọc Quang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Nguyễn Công Chuộng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Trần Văn Cương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.625 0.645833 Hộ Đinh Văn Chúc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.625 12:30 Hộ Lê Thành Danh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.645833 12:30 Hộ Trần Hữu Hương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.652778 12:30 Hộ Nguyễn Văn Lê Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.652778 12:30 Hộ Lê Văn Quân 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.652778 12:30 Hộ Lê Quốc Thùy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.680556 12:30 Hộ Võ Thành Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.680556 12:30 Hộ Phạm Thị Mọt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.680556 12:30 Hộ Huỳnh Văn Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  24/07/2020 0.680556 12:30 Hộ Nguyễn Thành Đa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  25/07/2020 0.291667 12:30 Xã Hòa Phú, Vĩnh Công Hiệp Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  25/07/2020 0.291667 12:30 Xã Hòa Phú, Vĩnh Công Hiệp Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Huyện Thủ Thừa

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Thủ Thừa      20/07/2020 0.333333 0.479167 Một phần xã Long Thuận, Tân Long - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.3125 0.479167 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 0.333333 0.479167 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 0.333333 0.479167 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/07/2020 0.541667 0.6875 Một phần ấp 3 Nhà Thương - TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Đức Hoà

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Đức Hòa                                          19/07/2020 0.333333 0.666667 một phần xã Đức Hòa Hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/07/2020 0.458333 0.583333 một phần xã Mỹ Hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/07/2020 0.333333 0.479167 cty hong chang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.333333 0.479167 cty square roots Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.333333 0.364583 hkd tân hưng long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.333333 0.5 hkd thành liêm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.333333 0.458333 một phần tt hậu nghĩa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.375 0.40625 cơ sở nguyễn văn minh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.416667 0.447917 cơ sở phạm văn dũng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.458333 0.489583 cty trường thủy Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.541667 0.666667 cty quang vinh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.541667 0.666667 cơ sở vinh ký Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.541667 0.583333 cơ sở cẩm liên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.541667 0.625 hkd trà giang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.541667 0.666667 một phần xã hòa khánh đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.541667 0.666667 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.59375 0.635417 cty chí thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 0.645833 0.6875 cơ sở kim huê Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.333333 0.479167 cty công nghiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.333333 0.479167 cty an kim thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.333333 0.364583 hkd thu vân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.333333 0.458333 một phần xã hiệp hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.375 0.40625 cơ sở trần tái hùng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.416667 0.447917 cơ sở kiều nga Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.458333 0.489583 cty đại nghiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.541667 0.6875 cty outdoorpark Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.541667 0.6875 cty bảo ngân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.541667 0.583333 cơ sở trung hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.541667 0.666667 một phần xã tân mỹ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.541667 0.666667 một phần xã lộc giang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.59375 0.635417 cơ sở tâm nguyên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/07/2020 0.645833 0.6875 cơ sở phú quý Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.333333 0.479167 Cty Bình Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.333333 0.479167 Cty VFI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.333333 0.364583 Cty hồng đạt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.333333 0.458333 một phần xã tân mỹ, tt hậu nghĩa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.333333 0.458333 một phần xã mỹ hạnh nam, mỹ hạnh bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.375 0.40625 Cty nông gia hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.416667 0.447917 Cty TQ Oil Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.458333 0.489583 Cty Việt Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.541667 0.6875 Cty siam brother Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.541667 0.6875 Cty quốc tế Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.541667 0.583333 Cty Vĩnh Phát Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.541667 0.666667 một phần xã mỹ hạnh nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.59375 0.635417 Cty Winner Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.645833 0.6875 Cty golden bell Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Cần Giuộc

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Cần Giuộc                       19/07/2020 8:00 12:30 Tàn bộ KCN Tân Kim Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/07/2020 8:00 12:30 Một phần xã Long Hậu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/07/2020 8:00 12:30 Một phần xã Long Hậu , Mỹ Lộc ,Phước Lâm , Thuận Thành , thị trấn Cấn Giuộc . Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/07/2020 8:00 12:30 Một phần xã Mỹ Lộc , Thuận Thành ,Long An thị trấn Cấn Giuộc . Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/07/2020 8:00 12:30 Một phần xã Mỹ Lộc , Thuận Thành ,Long An thị trấn Cấn Giuộc . Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/07/2020 8:00 12:30 Một phần xã Mỹ Lộc , Thuận Thành ,Long An thị trấn Cấn Giuộc . Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/07/2020 8:00 12:30 Một phần xã Đông Thạnh ,Long Phụng,phước Vĩnh Tây , phước Vĩnh Đông ,Phước lại , Thị Trấn Cần Giuộc, Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/07/2020 8:00 12:30 Một phần ấp 4 xã Long Hậu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
22/07/2020 8:00 12:30 Một phần Thị Trấn Cân Giuộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
22/07/2020 7:00 12:30 Một phần xã Tân Tập Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
22/07/2020 8:00 0.625 NH TMCP NGOẠI THƯƠNG Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
23/07/2020 9:00 14:00 Một phần xã Long Thượng. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
24/07/2020 10:00 11:00 CTY HỒNG CÚC Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
24/07/2020 8:00 12:00 KDC PHÁT HẢI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.375 0.416667 NGUYỄN ĐỨC NHUẬN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 8:00 0.458333 NMXLNT KDC TĐC LH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 8:00 0.5 CTY YAMAOKA Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 0.541667 0.583333 CSTRẦN HỮU PHƯỚC Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 8:00 0.666667 KDC PHÁT HẢI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 8:00 0.625 SIÊU THỊ COOPMART Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 8:00 0.666667 CTY PHONG CÁCH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/07/2020 8:00 11:30 CS Liên Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện TP. Tân An

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Long An    20/07/2020 8:00 16:00 Một phần ấp 1, ấp 2 - xã Mỹ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/07/2020 11:00 17:00 Một phần ấp 1, ấp 2 - xã Mỹ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/07/2020 7:00 16:00 Ấp 1 xã Mỹ A Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

PHƯỢNG LÊ