Một loạt sai phạm tại Công ty Tân Thuận: 8 cựu lãnh đạo nhận kỷ luật cảnh cáo

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cảnh cáo đối với 8 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) để xảy ra loạt vi phạm tại doanh nghiệp này.

8 cá nhân để xảy ra loạt vi phạm tại Công ty Tân Thuận nhận kỷ luật cảnh cáo

Hôm nay, 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra TP và các quyết định của UBND TP về thi hành kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có liên quan.

Kỷ luật 8 cá nhân để xảy ra loạt vi phạm tại Công ty Tân Thuận IPC. Ảnh: IPC.
Kỷ luật 8 cá nhân để xảy ra loạt vi phạm tại Công ty Tân Thuận IPC . Ảnh: IPC.

Cụ thể, tại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, lãnh đạo công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình tòa nhà văn phòng và sử dụng tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

Ngoài ra, còn vi phạm thực hiện Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016-2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Lãnh đạo IPC còn để vi phạm về việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh. 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 cá nhân. Đó là ông Lê Hoàng Minh (Chủ tịch HĐTV), ông Mai Văn Đường (nguyên Chủ tịch HĐTV), các ông Phùng Đức Trí, Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh (Phó Tổng Giám đốc) và các ông Vũ Xuân Đức, Nguyễn Trường Bảo Khánh, Nguyễn Việt Dũng.

Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 kiểm soát viên Trương Thị Hương Giang và Bùi Hải Hà.

Khiển trách 3 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định lãnh đạo Tổng Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất.

Ngoài ra, còn vi phạm trong quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện Dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cá nhân, gồm Chủ tịch HĐTV Nguyễn Phước Ngọc, nguyên Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Phú và nguyên kiểm soát viênNguyễn An Trường.

NGUYÊN PHƯƠNG