Người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19 vẫn được trả lương

Nếu người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn có thể nhận lương theo thỏa thuận của hai bên.

Ngày 26/3, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội (BLĐTBXH) đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc trả lương, tạm hoãn hợp đồng lao động với lao động bị ngừng việc do dịch bệnh. 

Theo khoản 3, điều 98, bộ luật Lao động, đối với người lao động phải ngừng việc do ảnh hưởng của Covid-19, tiền lương trong thời gian ngừng việc sẽ do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo vùng quy định của Chính phủ. Mức lương tối thiểu của năm 2020 chia theo vùng: Vùng 1 là 4,42 triệu/tháng; vùng 2 là 3,92 triệu/tháng; vùng 3 là 3,43 triệu; vùng 4 là 3,07 triệu đồng/tháng.

Người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19 vẫn được trả lương

Theo quy định tại điều 31, bộ luật Lao động, với các doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường, nguyên vật liệu, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng. 

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại điều 32, bộ luật Lao động.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng đã gửi công văn cho ổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các địa phương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp qua bưu điện trong thời gian dịch. Đối với người từ 80 tuổi trở lên, người dưới 80 tuổi ốm đau, không thể đến hoặc không ủy quyền cho người khác, người bị bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú, BHXH sẽ trả tận nhà. 

Đồng thời, khuyến khích người hưởng chế độ nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 

Thanh Mai

MSB tặng bảo hiểm Corona Guard cho khách hàng

MSB tặng bảo hiểm Corona Guard cho khách hàng

Ưu đãi hấp dẫn này nhằm hưởng ứng tinh thần “ Việt Nam quyết thắng đại dịch”, đồng thời mang tới khách hàng những giá trị thiết thực nhất.