Những đối tượng phải đổi và cấp mới Căn cước công dân 2020?

Theo quy định, năm 2020 cả nước sẽ thực hiện thống nhất việc cấp mới Căn cước công dân.

Theo đúng lộ trình được đề ra tại Luật Căn cước công dân năm 2014, bước sang năm 2020 chính là thời điểm thẻ Căn cước công dân được cấp thống nhất trên toàn quốc.

Những đối tượng phải đổi và cấp mới Căn cước công dân 2020?

Điều 23, Luật Căn cước công dân 2014 quy định rõ, những đối tượng sau phải đổi Chứng minh thư nhân dân (CMND) sang thẻ Căn cước công dân:

1. Công dân vừa đủ 25 tuổi, 40 tuổi hoặc đủ 60 tuổi. Trừ trường hợp Căn cước công dân đã được đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước ở các mức tuổi quy định;

2. Các trường hợp CMND hết hạn hoặc bị mất;

3. CMND bị hư hỏng, không sử dụng được;

4. Thay đổi họ, chữ đệm, tên, ngày tháng, năm sinh;

5. Thay đổi đặc điểm nhận dạng;

6. Xác định lại giới tính;

7. Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

8. Khi công dân có yêu cầu.

Theo Điều 38 Luật Căn cước công dân chỉ rõ:

Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2016; chậm nhất từ ngày 01/01/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này. Đồng thời, các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ CMND được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.

Chính vì vậy, tính từ ngày 01/01/2020, việc cấp thẻ Căn cước công dân sẽ được thực hiện trên cả nước, thay vì chỉ có một vài tỉnh như hiện nay.

Thanh Mai

Người nhiễm virus corona thứ 15 tại Việt Nam là trẻ 3 tháng tuổi

Người nhiễm virus corona thứ 15 tại Việt Nam là trẻ 3 tháng tuổi

Cháu N.G.L ba tháng tuổi nhiễm virus corona là cháu của bệnh nhân P.T.B có liên quan đến bệnh nhân N.T.D thuộc 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về.