Thịt gà tiếp tục tăng giá tại chợ

Giá thực phẩm hôm nay 4/1 ghi nhận, các loại thịt gà như ức, chân, đùi,... tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg tại chợ lẻ ở TP.HCM.

Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay 4/1 ghi nhận các loại thịt gà có biến động mạnh như chân tăng 3.000 đồng lên 28.000-32.000 đồng/kg, má đùi tăng 3.000 đồng lên 53.000-58.000 dồng/kg, ức ghi lê tăng 5.000 đồng lên 65.000-68.000 đồng/kg, cánh tăng 5.000 đồng lên 60.000-65.000 đồng/kg tại chợ lẻ ở TP.HCM.

Bảng giá thực phẩm hôm nay 4/1

STT

Sản phẩm

Chợ (đồng/kg)

E-mart (đồng/kg)

 1

Sườn non

180.000-190.000

256.000

 2

Ba rọi

150.000-160.000

190.000

 3

Nạm bò

110.000-120.000

149.000

 4

Đùi bò tơ

200.000-210.000

249.000

 5

Má đùi

53.000-58.000

67.000

 6

Ức ghi lê

65.000-68.000

78.000

 7

Chân gà

28.000-32.000

37.000

 8

Mực ống

340.000-350.000

380.000

 9

Đầu mực

150.000-160.000

199.000

10

Cá ngừ

75.000-80.000

89.000

11

Cá sòng

45.000-50.000

59.000

12

Cá thác lác

90.000-95.000

118.000

13

Mông tơi

17.000-20.000

21.500

14

Bí đỏ

15.000-17.000

17.900

15

Bầu

13.000-15.000

16.900

16

Cải ngọt

22.000-25.000

26.900

17

Cà chua

23.000-25.000

28.900

18

Hồng

25.000-30.000

29.900

19

Sơ ri

35.000-40.000

45.000

20

Kiwi

80.000-90.000

115.000

PHƯỢNG LÊ