Top ứng dụng đang được miễn phí trên App Store ngày 12/4/2020

19 ứng dụng trả phí trị giá 46 USD trên App Store đang được miễn phí trong hôm nay 12/4. Nhanh tay tải ngay.

​Tổng hợp danh sách 19 app/game trả phí khá hấp dẫn, đang được miễn phí trong thời gian ngắn trên cửa hàng App Store . Lưu ý rằng ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không báo trước. Một số app/game cần cần chuyển đổi sang khu vực Mỹ/Nhật/Úc/Trung Quốc mới được hưởng ưu đãi, cách thực hiện có thể tham khảo qua bài viết phía dưới.

Ứng dụng Giá gốc/giá giảm Link tải
Background Color (US) 0.99$/Free Link tải
Typic 2: Fonts & Text on Photo (QT) 2.99$/Free Link tải
WiFiKey-Connect To Shared WiFi (US) 1.99$/Free Link tải 
‎Eraser Pic- Background Changer (QT) 1.99$/Free Link tải
Merge Photos - Pic Superimpose (QT) 1.99$/Free Link tải
Poster Creator - By Desyne (US) 1.99$/Free Link tải
‎Pocket Task Reminder (VN) 0.99$/Free Link tải
Take Note - Pocket Edition (QT) 2.99$/Free Link tải
‎bProgress - Manage Daily Tasks (US) 3.99$/Free Link tải
Faded - Photo Editor (US) 2.99$/Free Link tải
Baby Pics - Photo Editor (QT) 1.99$/Free Link tải
‎Fake To Do List - Hide secrets (QT) 1.99$/Free Link tải
Moodnotes - Mood & CBT Tracker (QT)  1.99$/Free Link tải
Translate 3 for Safari (US) 4.99$/Free Link tải
Wunder - Baby Tracker (QT) 0.99$/Free Link tải
‎LOMOgraph (JP) 1.99$/Free Link tải
Exif Viewer by Fluntro (JP) 2.99$/Free Link tải
Neo Monsters (QT) 2.99$/Free Link tải
Mystery of Fortune 2 (US) 0.99$/Free Link tải

PV (t/h)