Bổ sung vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định việc bổ sung vật tư y tế đáp ứng yêu cầu khẩn cấp là vô cùng cần thiết.

Sáng 15/9, Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Chính phủ được giao quy định chi tiết các mặt hàng thuộc nhóm vật tư, thiết bị y tế và phân công bộ, ngành quản lý.

Bổ sung vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguồn vật tư y tế dự trữ tại các cơ sở y tế không đáp ứng đủ. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia, danh mục hàng dự trữ quốc gia gồm 12 nhóm hàng, trong đó chưa có nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế.

Ông Dũng nhận định, để chủ động trong công tác phòng chống dịch và đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong các tình huống đột xuất như thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, quốc phòng an ninh... việc bổ sung các danh mục hàng dự trữ này là cần thiết. 

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị sau khi nghị quyết được thông qua, Chính phủ phải khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn quy định chi tiết danh mục hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào dự trữ quốc gia.

Thanh Mai

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 16/9 đầy đủ nhất

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 16/9 đầy đủ nhất

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 16/9 ở tất cả các rạp.